Če želite izterjati dolg od podjetja, ki je v stečajnem postopku, morate hitro ukrepati

Avtor: | Objava: 10.06.2003Če vam podjetje, ki je v stečajnem postopku, dolguje denar, morate biti pozorni na rok, do katerega še lahko prijavite svojo terjatev stečajnemu senatu. Ta rok je relativno kratek, prijava pa mora vsebovati prav vse podatke, s katerimi dokazujete višino zneska in upravičenost te terjatve.

Za večino terjatev je čas za prijavo terjatev stečajnemu senatu 2 (dva) meseca od objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu RS. Po tem roku upniki nimate več pravice zahtevati poplačila terjatev iz stečajne mase.

Ta dvomesečni rok ne velja v dveh primerih, ko pa morate biti kot upniki še bolj previdni:
1. Terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe, morate prijaviti v 30-ih dneh od dneva, ko ste prejeli obvestilo stečajnega upravitelja, da odstopa od pogodbe.
2. Terjatve, ki so oživele zaradi uspelega izpodbijanja, morae prijaviti v 30-ih dneh od pravnomočnosti odločbe.

Prijava terjatev mora biti pisna in jo podate v dveh izvodih pri stečajnemu senatu.

Prijava terjatev mora med drugim vsebovati:
1. Pravni temelj (npr. prodajna pogodba, pogodba o posojilu, sodba, dobavnica, naročilnica,); priložena dokumentacija mora prepričljivo govoriti o tem, da imate dejansko terjatev do stečajnega dolžnika; predložiti morate tudi dokumente, s katerimi dokazujete upravičenost terjatve (pogodbe, računi, ...).

2. Višino zahtevka; poleg glavnega zahtevka lahko upniki prijavite tudi obresti, zato tega v vašem zahtevku nikar ne pozabite navesti.

Ker stečajni senat preverja tudi možnost, da je zahtevek zastaran, morate navesti vse morebitne zakonske razloge za prekinitev zastaranja.

Terjatev je potrebno prijaviti tudi, če imate v rokah sklep o dovolitvi izvršbe, ki pa še ni bil realiziran. Sklep o izvršbi je prav tako pravni temelj za prijavo terjatve.

Vse navedeno morate zbrati in uradno oddati stečajnemu senatu v določenem roku, glede na obliko terjatve. Nikar ne zamudite tega roka, saj so vse ostale oblike izterjave v primeru stečaja podjetja bistveno manj izvedljive.

PRAVNI VIR
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (UL RS 67/93, 39/97, 52/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *