Še vedno veliko nelogičnosti

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 05.12.2011

Kot smo pisali v februarski številki Podjetnika, je s 1. januarjem 2011 začel veljati Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki v 54. členu določa, da se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo, ne pa tudi poslovodne osebe ali družbeniki v večosebnih družbah.Izvajanje ZUTD se neposredno navezuje na določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), ki v 14. členu določa, da se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo osebe, ki so v delovnem razmerju, medtem ko so družbeniki – poslovodne osebe opredeljeni v skladu s 15. členom ZZZPB kot prostovoljni zavarovanci. Po navedeni določbi se za primer brezposelnosti lahko zavarujejo tudi osebe, ki so lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi. Do 31. decembra 2010 se je zavarovanje za primer brezposelnosti po tej določbi izvedlo skupaj z vključitvijo v ostala socialna zavarovanja po tako imenovani skupni zavarovalni podlagi 040.
 
To pomeni, da od začetka veljavnosti ZUTD zavarovalna podlaga 040 ne vključuje več zavarovanja za primer brezposelnosti, kot je to veljajo doslej za vse tiste družbenike, ki so bili hkrati poslovodne osebe in so izpolnjevali pogoje za pokojninsko in invalidsko, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo. Družbeniki družb z omejeno odgovornostjo, ki so hkrati poslovodne osebe, se namreč odslej obvezno zavarujejo za primer brezposelnosti le, če so edini lastnik družbe. V skladu s Pojasnilom DURS, št. 4250-36/2010 namreč v primeru, ko ima družba z omejeno odgovornostjo dva družbenika, družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba, ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti in se zato ne vključuje v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti. Na pobudo Zbornice davčnih svetovalcev, ki je opozorila na nelogičnost razmejevanja pravic poslovodnih oseb enoosebne družbe od družbenikov pri večosebni družbi, je ZPIZ v pojasnilu št. 415-02150/2011 z dne 10. 10. 2011 opredelil status družbenika – poslovodne osebe, ki je zavarovan po zavarovalni podlagi 040. Pri  tem je zavzel stališče, da v skladu s 180. členom ZUTD velja, da osebe, ki so se prostovoljno vključile v zavarovanje za primer brezposelnosti po določbah ZZZPB, ohranijo status zavarovanca do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje.
 
Družbeniki, ki so obravnavani kot samozaposlene osebe, se po določbah 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in  6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) po novem v zavarovanje za primer brezposelnosti vključijo z novo šifro zavarovalne podlage 112.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *