Študenti dobivajo inkubatorje

Avtor: Primoz Kaučič | Objava: 11.01.2005

V tujini v univerzitetnih podjetniških inkubatorjih nastajajo vrhunska podjetja, pri nas pa tri tovrstne inkubatorje tarejo poporodne težave.


Borut Sterle: »V ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju so štiri skupine študentov že registrirale svoja podjetja.«

S podjetniškimi inkubatorji pri nas kar nekako nimamo sreče, saj od vseh napovedanih inkubatorjev deluje le peščica, pa še mnogi od teh novim podjetnikom ne more dajati vse podpore, ki naj bi jo inkubator ponujal. To velja tudi za univerzitetne podjetniške inkubatorje, ki so v tujini gojišča najprodornejših podjetniških pobud med študenti, iz katerih nastajajo vrhunska podjetja. V Sloveniji imamo tri univerzitetne podjetniške inkubatorje: v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Delo šele prav začenjajo, pa je njihova usoda že vprašljiva. Za letos še nimajo zagotovljenega financiranja, v Ljubljani in Kopru pa nimajo na voljo niti prostorov, v katerih bi študentje lahko storili prve podjetniške korake.  Primorski inkubator v Kopru bodo uradno registrirali šele ta mesec in šele jeseni objavili razpis za prve »inkubirance«. V Mariboru se je v inkubator že preselilo eno podjetje, še pet pa jih ima izdelane poslovne načrte in se bodo naselila v kratkem. Po številu ustanovljenih podjetij so najdlje prišli v Ljubljani, kjer se je v univerzitetni inkubator vključilo 17 podjetniških skupin, od katerih jih je 10 že izdelalo in predstavilo poslovne načrte. Štiri skupine študentov so tudi že registrirale svoja podjetja.    

Prevladujejo tehnološki projekti 

Izkušnje ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja kažejo, da je največ zanimanja za ustanavljanje podjetij med študenti tehniških fakultet. Direktor ljubljanskega inkubatorja Borut Sterle pravi, da je skoraj vseh 17 prijavljenih podjetniških skupin izrazito tehnološko naravnanih. V poslovnih načrtih proučujejo možnost trženja visokotehnoloških storitev in lastnih inovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Zanimivo je, da študentom ekonomske fakultete bolj kot podjetnosti manjka izvirnih podjetniških idej. V inkubatorju zato iščejo predvsem tiste študente, ki potrebujejo partnerje za svoje projekte.  

In kaj si lahko študenti konkretno obetajo od inkubatorja?

Univerzitetni inkubatorji na splošno študentom pomagajo pri preverjanju poslovne ideje in pripravi poslovnega načrta, pri ustanovitvi in vodenju podjetja, pri iskanju partnerjev in jim ponudijo poslovne prostore z vso infrastrukturo. Podjetja v njih naj bi lahko uporabljala tudi raziskovalno opremo in laboratorije na tehničnih in naravoslovnih fakultetah. Toda dokler inkubatorja v Kopru in Ljubljani ne dobita svojih prostorov, bo obseg njunih storitev zelo omejen. V Ljubljani tako za študente trenutno prirejajo le delavnice o preverjanju poslovnih idej, izdelavi poslovnih načrtov, tržnih raziskavah, zaščiti intelektualne lastnine, pravnih vidikih ustanavljanja podjetja in tako naprej.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *