Študenti za več podjetnosti

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 08.11.2005

Slovenski študenti so na svetovnem tekmovanju SIFE osvojili 17. mesto, predstavili štiri projekte in izmenjali zanimive izkušnje. Študenti širijo podjetništvo po vsem svetu.


Slovenijo so na svetovnem tekmovanju Students in Free Enterprise zastopali Tina Kociper, Matic Golavšek, Gregor Lovec, Gregor Renčelj, Gregor Štorman, Matej Žener, Tine Gustinčič, Daniel Žagar in Anže Kogovšek. Vodja tima in mentorica je bila Marina Letonja, somentorica pa Tatjana Rijavec.

Že v prejšnji številki Podjetnika smo napovedali, da se bodo študenti GEA Collegea-Visoke šole za podjetništvo oktobra udeležili svetovnega tekmovanja organizacije SIFE (Students in Free Enterprise) v Torontu. Tekmovanje je že končano. Kakšne pa so izkušnje?  Slovenski študenti so med ekipami iz 45 držav osvojili drugo mesto v svoji skupini in skupno 17. mesto med vsemi sodelujočimi. Zmagovalci letošnjega svetovnega tekmovanja so študenti iz Zimbabveja.  

Študenti širijo idejo podjetnosti 

SIFE je mednarodna neprofitna organizacija, ki združuje študente z več kot 1800 univerz iz 46 držav po svetu. Študentom ponuja možnost razvoja na področjih vodenja, skupinskega dela in razvoja komunikacijskih spretnosti, da bi lahko nato študenti pridobljena znanja posredovali tistim, ki nimajo možnosti pridobitve poslovnih znanj in veščin za preživetje. Tako študenti izvajajo podjetniške in razvojne projekte, s katerimi dvigujejo kakovost življenja v lokalnih okoljih, hkrati pa prebivalce učijo podjetniških osnov.  

»SIFE je nastal v Ameriki, in ko je število študentskih skupin preraslo številko 20, se je hitro začel širiti v druge države,« pojasnjuje mentorica letošnjih slovenskih zmagovalcev Marina Letonja. Organizacija vsako leto pripravi nacionalna tekmovanja študentskih skupin, na katerih izberejo nacionalnega zmagovalca. Ta se pozneje uvrsti na svetovno tekmovanje, ki vsako leto poteka v drugi državi. Letošnje tekmovanje je torej potekalo v kanadskem Torontu.  »Slovenska ekipa je predstavila štiri zelo podjetniško usmerjene projekte, kar sicer na tekmovanju ni pravilo. Ekipe drugih držav so sestavljene bolj interdisciplinarno, projekti pa so pogosto socialno usmerjeni. Vendar študenti tudi skozi take projekte učijo prebivalce iz lokalnih okolij sodelovanja, upravljanja s finančnimi sredstvi, etičnega delovanja in podobnih dokaj podjetniških veščin,« pravi Marina Letonja. 

Izboljšati življenje v Piranu 

Ekipa GEA Collegea-Visoke šole za podjetništvo je v Torontu predstavila štiri projekte s skupno idejo izboljšati življenje v Piranu in hkrati popestriti utrip obmorskega mesta, kjer preživijo svoja študijska leta.  

Projekt Piran v glasbi so študenti začeli nadgrajevati pred leti, ko je ta kulturna prireditev začela ugašati. Z novimi zamislimi so prireditev prerodili, pritegnili so več pokroviteljev in zdaj prireditev že prerašča začetne okvire, saj se širi na Kras, v Ljubljano in celo v Italijo. Po besedah Marine Letonje je projekt že zrel za profesionalizacijo oziroma za ustanovitev samostojnega podjetja.  

Drugi projekt je časopis Podjem. S tem brezplačnim časopisom želijo študenti obveščati prebivalce na Obali o pomenu podjetništva in širiti podjetnost v okolju. Doslej sta izšli že dve številki časopisa Podjem v skupni nakladi 3500 izvodov. V pripravi je že tretja številka časopisa. Pri tem projektu je še posebej zanimivo, da je časopis zasnoval en sam študent. Šele pozneje si je izbral skupino sodelavcev, s katerimi je potem izdelal poslovni načrt in izdal prvo številko. Projekta so se lotili zelo podjetno in časopis zdaj že prinaša dobiček. 

Vizija finančno neodvisni je projekt, s katerim študenti mlade ljudi in njihove starše osveščajo, da je za študij treba varčevati že v otroških letih. Z raziskavo so namreč potrdili sicer znano dejstvo, da je študij vse dražji in še zdaleč ne brezplačen. Ugotovili so tudi, da strošek enega študenta v povprečju znaša tretjino povprečne slovenske plače. Študenti Visoke šole za podjetništvo želijo s predstavitvami in delavnicami po srednjih šolah na to opozarjati mladino in njihove starše.  

Projekt M.A.R.S. je med vsemi štirimi predstavljenimi projekti še najbolj tržno usmerjen. Študenti so se odločili za vzpostavitev zbirke podatkov o ponudbi in povpraševanju nepremičnin na Obali. Tako želijo pomagati lastnikom stanovanj, ki jih oddajajo turistom in študentom, zagotaviti večjo zasedenost namestitvenih zmogljivosti skozi vse leto. Pozneje naj bi v lokalnem okolju izbrali nekoga, ki naj bi ta sistem prevzel in vzdrževal - usposobili ga torej bodo za ustanovitev in vodenje samostojnega podjetja. 

Kako delajo najboljši 

Po trditvah Marine Letonje so nekateri projekti, ki jih predstavijo študenti na omenjenih tekmovanjih, izjemno dobro pripravljeni in vredni vsega občudovanja. Dodaten čar jim daje mednarodna komponenta. Tako je na primer tim študentov iz univerze v ZDA (La Sierra University), ki je zmagala na svetovnem tekmovanju pred leti, izvedel številne zanimive projekte po vsem svetu. V Peruju so organizirali financiranje ženskih podjetnic, ki so želele razširiti svojo dejavnost. Študentom dveh perujskih fakultet so pomagali razviti in organizirati proizvodnjo ter distribucijo medu. V Mehiki so skupini študentov podali osnovna trženjska znanja za učinkovitejše delovanje njihove pekarne. V dveletnem projektu v Indiji so ustanovili »kravjo banko«, ki je vključenim družinam povečala letne prihodke kar za 40 odstotkov, pozitivno vplivala na zdravje vaščanov ter omogočila dovod električne in telefonske napeljave.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *