''

Avtor: | Objava: 10.04.2002

''Volkswagen in trg B2B

V podjetju Volkswagen so vzpostavili spletno osnovo, ki deluje že od lanskega poletja. Njene najpomembnejše sestavine so: on-line kataloška prodaja, on-line pogajanja in upravljanje zmogljivosti (eCap). Na novem portalu VW Group Supply.com najdejo dobavitelji informacije o logistiki in zahtevanih kakovostnih standardih vseh osmih blagovnih znamk skupine Volkswagen. V portal se lahko dobavitelji prijavijo z geslom in tako uporabijo različne prilagojene aplikacije. Prednosti takšnega prilagojenega poslovanja uporablja že 5500 partnerjev. Volkswagen že od leta 1999 pošilja ponudbe in dokumentacijo prek interneta, z uporabo sistema ESL (Electronic Supplier Link). Tako imajo dobavitelji hiter dostop do vseh podatkov prek standardiziranega portala Group.

V letu 2001 je bilo na Volkswagnovem trgu B2B (business to business) več kot 500.000 transakcij. On-line pogajanja so zdaj dnevno opravilo, tako je bilo od poletja 2000 izvedenih več kot 600 pogajanj z več kot 4000 dobavitelji. Trenutno lahko 6000 zaposlenih po vsem svetu, prek kataloške on-line prodaje naroči približno 360.000 artiklov neposredno od 200 dobaviteljev. S pomočjo sistema za upravljanje zmogljivosti e-Cap lahko dobavitelji in skupina VW razpravljajo o zahtevah in usklajujejo zmogljivosti, kar vsem sodelujočim znižuje stroške skladiščenja in transporta. »Naši dobavitelji lahko s pomočjo e-Capa načrtujejo dolgoročno, hitreje reagirajo in komunicirajo. Tako lahko obe strani povečujeta konkurenčne prednosti,« je povedal Francisco Javier Garcia Sanz, član upravnega odbora skupine Volkswagen.

Čas, ki so ga nekoč v podjetju porabili za usklajevanje in sodelovanje, se je znižal za 95 odstotkov in tako so se stroški naložbe tako rekoč že povrnili. »E-poslovanje je naše primarno poslovanje. Naša strategija, ki je usmerjena na izboljšanje procesov in uporabo internetnih tehnologij kot podpornega elementa, je bila uspešna,« je dejal dr. Jens Neumann, član upravnega odbora skupine Volkswagen. Portal VW Group Supply.com je bil vzpostavljen v sodelovanju s podjetji IBM, Ariba, i2-Technologies, e-Breviate in Hewlett-Packard.

Oglaševanje, plačano po učinku

Danes je že očitno, da se denar intenzivno umika iz spletnih oglaševalskih poslov, ki temeljijo na prikazu in so vezani na velike prvorazredne portale. V času, ko kapitala ni več v neomejenih količinah, je naložbe v takšne posle skoraj nemogoče opravičiti in veliko podjetij »dot-com« želi na vsak način prenehati tako oglaševati. Stroški pridobivanja nove stranke z uporabo modela cene na klik (CPC) ne dosegajo niti 10 odstotkov stroškov podjetij, ki uporabljajo model cene na tisoč prikazov (CPM). To je matematika, ki deluje za vse in je zagotovo oglaševalski model prihodnosti.

Slovensko podjetje Iprom je tako leta 2000 predstavilo prvo slovensko spletno oglaševalsko mrežo Central Iprom, zasnovano po vzoru podjetja ValueClick, a z lastno programsko opremo. Nekateri portali in iskalniki, ki so pripravljeni sprejeti programe oglaševanja, ki temeljijo na učinku, dobivajo vedno večji odstotek oglaševalskih proračunov naročnikov. Medijska podjetja ustanavljajo čedalje več močnih oglaševalskih družabništev s podjetji, kot sta GoTo.com in iWon, dvema spletnima mestoma, ki sta sprejeli to obliko trženja spletnega oglasnega prostora. Prav tako se izjemno hitro razvija tehnologija za oglaševalska omrežja, ki temeljijo na modelu cene na klik. Programska oprema za oglasne strežnike, ki temeljijo na novih načelih, je zaradi številnih dodatnih komponent veliko kompleksnejša kot tehnologija za model oglaševanja, ki temelji na prikazih (CPC).

Oglaševalci so še pred petimi, šestimi leti, ko je bil internet prvič priznan kot primeren medij za oglaševanje, zaradi primerjave s klasičnimi mediji enostavno prenesli model, kjer so bile cene oglaševanja večinoma določene za tisoč prikazov (CPM – Cost per mille). Pozabili so, da je internet drugačen, odprt in da omogoča popolno interaktivnost ter natančno merljivost. Stvari so se začele dramatično spreminjati, ko je leta 1998 na trg vstopilo podjetje ValueClick, ki je oglaševalske storitve zasnovalo na popolnoma novih, revolucionarnih načelih, in sicer po modelu cene na klik (CPC – Cost per click). Če želijo imeti medijska podjetja dolgoročne, sprejemljive odnose s strankami, potrebujejo tako imenovane pogodbe »win-win«. Sicer bodo prisiljena na nenehno iskanje svežega oglaševalskega denarja. Nekateri puristi še vedno namigujejo, da se bo zaradi tega, ker radio, televizija in večina tiskanih medijev prodajajo oglasni prostor na osnovi prikaza (CPM), enak postopek še naprej uporabljal tudi na internetu. V resnici pa bi, če bi omenjeni klasični mediji imeli točne informacije, kot jih lahko priskrbi internet, tudi oni ponujali oglaševanje, plačano po učinku.

Analitik za Birokrat

Orodje za grafični prikaz, analizo podatkov in podporo odločitvenemu procesu, imenovano Analitik, je dodatek za poslovno programsko opremo Birokrat in Birokrat SQL. Namenjen je predvsem vodilnim delavcem, ki pri delu potrebujejo informacije o stanju in dinamiki različnih sestavin poslovanja in na podlagi teh oblikujejo poslovne odločitve. Analitik omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo informacij sestavin poslovnih procesov: poslovanja posameznih poslovnih enot, prihodkov in stroškov poslovanja, analizo uspešnosti prodaje posameznih blagovnih skupin, vrsti blaga ali storitev po količinah in prodajnih vrednostih. Ponuja tudi vpogled in grafični prikaz uspešnosti poslovanja, ustvarjene razlike v ceni na ravni posameznih poslovnih enot in na ravni posameznih vrst blaga ter prikaz terjatev po stroškovnih mestih oziroma datumu zapadlosti posamezne terjatve.

Poleg omenjene poslovne programske opreme uporabnik potrebuje še pisarniški paket Office 2000 ali Office XP. Preizkusno različico Analitika najdete na spletnem naslovu www.andersen.si.

SEB v Sarajevo

Raiffeisen Banka, d.d., Sarajevo, ki je del zasebne avstrijske bančne skupine Raiffeisen Bank, se je ob prenovi plačilnega prometa v Bosni in Hercegovini odločila, da bo svojim uporabnikom ponudila možnost poslovanja prek interneta. V ta namen so izbrali sistem za elektronsko bančništvo (SEB) podjetja Zaslon.. V prvem koraku bodo sistema deležni le poslovni uporabniki, pozneje pa bo to ponudila tudi občanom, ga razširila na plačilni promet s tujino, tržnim potem pa pridružila tudi mobilno bančništvo na osnovi WAP-a, uporabe dlančnikov, SMS-sporočanja in podobno. SEB temelji na Microsoftovih tehnologijah.

Siemens v Sloveniji uspešen

Siemens, d.o.o., je v poslovnem letu 2000/01, ki se je končalo 30.9.2001, realiziral 11 milijard tolarjev čistih prihodkov od prodaje, ali preračunano 50 milijonov evrov. V primerjavi z lanskim poslovnim letom pomeni to rast za 47%. Celotni dobiček pred obdavčitvijo v poslovnem letu 2000/01 je znašal 279 milijonov tolarjev, povprečno število zaposlenih pa je bilo 90. Najuspešnejši je bil oddelek za informatiko in komunikacije, ki je ustvaril več kot 60% celotnih prihodkov.

Avtotehni gre bolje

Nadzorni svet Avtotehne je ugotovil, da se v skupini že kažejo sinergijski učinki povečanega trženja računalniške opreme v letu 2001.. Toda tudi drugi sestavni členi skupine Avtotehna so v glavnem poslovali uspešno in kumulativni rezultati skupine 23 podjetij, ki poslujejo pod okriljem Avtotehne, d.d., kažejo, da so že v desetih mesecih leta 2001 uresničili 96 odstotkov letnega poslovnega načrta. Ali v številkah: 17,4 milijarde tolarjev ustvarjenega prometa in 433 milijonov tolarjev dobička pred obdavčenjem. To je 27 odstotkov nad načrtovano stopnjo rasti dobička, ki ga bo do konca leta kar za dobro polovico več kot v prejšnjem poslovnem letu.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *