1. mednarodna konferenca slovenskih grozdov

Avtor: | Objava: 02.06.2004

18. junija v hotelu Golf na BleduMinistrstvo za gospodarstvo že od leta 1999 nadvse uspešno izvaja projekt »Spodbujanje povezovanja podjetij, specializacij v proizvodnih verigah in skupni razvoj mednarodnih trgov po sistemu grozd«. Pri tem sofinancira začetno delovanje ter izvajanje projektov iz razvojnih strategij nastalih grozdov v preteklem obdobju. Danes pa se v okviru slovenskih grozdov povezuje že več kot 350 podjetij in institucij. Slovenski grozdi so iskani razvojni partnerji tujim grozdom, mrežam in multinacionalkam. Uveljavljajo se tudi kot aktivni nosilci razvoja medmrežnih povezav, tako na ravni EU kot JV Evrope. Politika spodbujanja razvoja grozdov je prepoznana na ravni EU in širše. Kakšni so izzivi in priložnosti slovenskih grozdov v prihodnjem obdobju, je osrednja tematika 1. mednarodne konference slovenskih grozdov.
 
 
Ministrstvo za gospodarstvo RS vas vabi na
ki bo 18. junija v hotelu Golf na Bledu    
 
 
 
 
Konferenca kot priložnost 
 
Na konferenci boste imeli priložnost:
 
- spoznati nove prijeme pri vodenju in organiziranosti grozdov,
- spoznati evropske in svetovne trende na področju tehnologij,
- odkriti razvojne priložnosti, ki se povsem konkretno ponujajo slovenskim grozdom, ter
- v dialogu vseh partnerjev razvoja grozdov oblikovati izhodišča razvoja grozdov v prihodnjem obdobju.  
 
Glede na mednarodno udeležbo bo konferenca tudi priložnost za iskanje mednarodnih partnerstev in promocijo slovenskih grozdov v tujini.  
 
 
Komu je konferenca namenjena  
 
Namenjena je:
 
- vsem, ki razvijate slovenske grozde,
- vsem, ki se želite seznaniti s koncepti povezovanja in sodelovanja v grozdih,
- vsem, ki ste v podjetjih, razvojnih institucijah, podpornih organizacijah in institucijah javne uprave vključeni v razvoj grozdov ali se nameravate vključiti v njihov razvoj
 
 
Govorniki, predavatelji, potek konference 
 
Aktualnost in kakovost konference jamčijo tudi vabljeni govorniki in predavatelji iz tujine:  
 
Iz Švedske prihaja Thomas Andersson, mednarodno priznani strokovnjak za razvoj inovativnosti, avtor vrste pomembnih študij in  (med drugim) predsednik Mednarodne organizacije za ekonomijo znanja in razvoj podjetij (IKED), podpredsednik Mednarodne mreže malih in srednjih podjetij (INSME) in svetovalec švedske agencije za inovacijski sistem (VINNOVA).  
 
Iz Amerike prihaja dr. Alec L. Hansen, specialist za regionalno ekonomsko analizo in strategijo razvoja grozdov, svetovalec iz Economic Competitiveness Group, ameriške organizacije, ki združuje ekonomiste, planerje in podjetniške svetovalce, ki rešujejo kompleksne razvojne izzive s poudarkom na razvoju grozdov doma (ZDA) in v svetu. 
 
Konferenca bo potekala v štirih sklopih. Prvi plenarni del je namenjen strateškim vprašanjem, popoldanske delavnice praktičnim vidikom razvoja grozdov, popoldanski plenarni del oblikovanju skupnih zaključkov konference, večerni slavnostni sprejem krepitvi obstoječih in ustvarjanju novih partnerstev.  
 
Plenarni del konference bo simultano prevajan. 
 
Pričakujemo vas 18. junija na Bledu!  
 
Dr. Matej Lahovnik minister za gospodarstvo 
 
 
Kotizacije za udeležbo na konferenci ni, za pogostitev bo poskrbel organizator konference. Število udeležencev je omejeno, zato bo udeležba omogočena le tistim, ki se bodo pravočasno prijavili. 14. junija smo zaključili s sprejemanjem prijav za udeležbo na konferenci.


Organizator izvedbe dogodka je Podjetnik d.o.o..

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *