14 let turistične kmetije Arkade

Avtor: Nives Pahor | Objava: 10.08.2003

Medicinska sestra Silva Cigoj je skupaj z družino postala uspešna podjetnica na podeželju, ki zdaj svoje storitve pred interneta prodaja daleč po svetu.Turistična kmetija Arkade iz Črnič pri Novi Gorici slovi kot ena uspešnejših in podjetniško naravnanih turističnih kmetij v Sloveniji. Silva Cigoj (40 let) in mož Jordan (46 let) uspešno vodita kmetijo in kmečki turizem že 14 let. Zadnja leta jima vse bolj pomagata tudi otroka, ki vnašata nove prijeme v trženje in vodenje kmetije.  
Leta 1989 se je Silva odkločila, da zapusti varno, a stresno delo v šempetrski bolnišnici in se posveti delu na veliki družinski kmetiji skupaj z možem. S kmečkim turizmom sta zakonca Cigoj začela takoj leta 1989, ko sta ugotovila, da samo od izdelkov s kmetije ne bo mogoče preživeti. Pobude pa so prihajale od kupcev vina, ki so vse bolj povpraševali po možnosti, da bi tudi kaj prigriznili. Tako sta registrirala kmečki turizem, vendar le za vikende, saj bi jima sicer ne ostalo veliko časa za delo na kmetiji (vinogradi, prašičereja ...). Pa vendar jim je kmalu postal pomemben vir prihodka.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Silvin moto: Verjeti vase in tvegati, splača se.
Širjenje ponudbe tudi s tujo pomočjo 
Februarja letos so osnovni ponudbi hrane dodala še možnost prenočevanja s šestimi sobami, ki so jih uredili iz zapuščenega hleva. Naložba je znašala 19 milijonov tolarjev, del sredstev, 10 milijonov, so dobili iz evropskega programa SAPARD (program SAPARD krije do 50 odstotkov celotne naložbe, najvišja naložba pa lahko znaša 75 milijonov na kmetijo). Zdaj že razmišljajo o prijavi na nov razpis SAPARD-a, saj načrtujejo razširiti ponudbo z bazenom in dodatnim apartmajem za goste. Tako bodo pri kmečkem turizmu dosegli zaključeno celoto. Naložba bo znašala 50 milijonov tolarjev, pri čemer pričakujejo 50 odstotkov pomoči iz SAPARD-a.  
Silva Cigoj pravi: »Če nimaš naravnih danosti, kot so morje, toplice in podobno, moraš nujno nekaj dodatno ponuditi, da privabiš goste in jih zadržiš, da bodo zadovoljni. Res pa je tudi, da če ne tvegaš, tudi nič nimaš. Najtežje je narediti prvi korak. Prav pri programih SAPARD sem opazila, da se ljudje pri nas še vedno bojimo kreditov. Za sodelovanje pri programih SAPARD namreč moraš dokazati, da imaš lastnega denarja v vrednosti 30 odstotkov naložbe, in če nimaš lastnega denarja, ga moraš dokazati s kreditom. In prav tega se ljudje zelo bojimo, zato mislim, da se tudi ne spuščajo tako množično v te razpise. Zaradi strahu marsičesa ne naredimo (tudi jaz), kar je pa velika škoda. Ključno je, da verjameš vase in v svoje delo, pa ti mora uspeti.« 

Krepko presežen poslovni načrt 

Silva je zelo ponosna na nove sobe, ki nosijo imena po njenih šestih sestrah. Kot pravi, bi lahko danes samo od sob lepo živela ona in mož. Ljudje zelo iščejo drugačne oblike nastanitve in kmečki turizem je zelo privlačen. Letos imajo avgust že zapolnjen. Kot pravi Silva, dejansko niso pričakovali takega povpraševanja po nočitvah in so že presegli predvidevanja poslovnega načrta v le dobrih 4 mesecih, kar je zelo razveseljujoče za naprej. Za zdaj imajo 80 odstotkov nočitev tujih in 20 odstotkov domačih gostov.
 
 
Največji strah: Pred krediti, s katerim pa se, spoštovanja vredno, dobro spopada.
Naučili so se, da pri svojih naložbah in širitvi ponudbe vedno prisluhnejo gostom, njihovim željam in potrebam. To velja tako za njihove turistične začetke (ko so gostje prihajali po vino, so spraševali po hrani), za sobe (gostje so začeli iskati sobe za vikend na podeželju) kot tudi za bodoči bazen in apartma. Do danes jim ni bilo žal. 

Novo okno v svet - internet 

Njihova glavna naložba v komunikacijo s trgom je internet, sicer pa se precej prepustijo staremu dobremu marketingu od ust do ust. Pobudo za internet je dala 18-letna hčerka Maja, ki končuje tretji letnik srednje ekonomske šole. Maja je v glavnem njihove spletne strani tudi oblikovala. Silva pravi, da si ne bi nikoli mislila, da je internet lahko tako učinkovit. Prav prek interneta so namreč prejeli že povpraševanja z vsega sveta: Šrilanke, imeli so že goste iz Tasmanije, Južne Afrike, Švice, Italije, Nemčije ... 

Prek interneta prejemajo tudi zanimive ideje obiskovalcev njihovih strani in skupaj z njimi oblikujejo izdelek, storitev. Tako je tudi pobudo za promocijo okolice, ne le njihove kmetije, podal obiskovalec njihovih spletnih strani, ki je nekako takole napisal » ... vse lepo in prav, lepe sobe, dobra hrana, toda kaj bi pa človek pri vas sploh lahko počel?« To jih je spodbudilo, da so v svojo ponudbo uvrstili tudi promocijo okolice, ponudbo izletov, kolesarskih poti, ribiških kart ...  

Kot pravi Silva, je dela še veliko, a idej in energije Cigojevim res ne manjka.

Za več informacij pobrskajte po njihovih sletnih straneh www.arkade.lajf.net ali pa jih kar obiščite.

Kaj vam ponuja SAPARD

Program SAPARD je predpristopna kapitalska pomoč Evropske unije državam kandidatkam za področje kmetijstva in razvoja podeželja. Pomagal naj bi k večji učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter pospešil prilagajanje pravnemu redu EU.

V okviru pomoči je letno na voljo 520 milijonov evrov za vse države kandidatke (10). Višina sredstev za posamezno državo se odmerja na podlagi kazalcev ekonomske razvitosti. Struktura javnega financiranja pa je takšna, da tretjino zagotavlja proračun Republike Slovenije, preostanek pa proračun EU. Za leto 2003 je tako za Slovenijo največja višina sredstev EU 6.824.462 evrov, Slovenija pa temu doda še 3.412.231 evrov sredstev nacionalnega proračuna.

Decembra 2000 je bila izdana Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 114/00). Na podlagi te uredbe se bodo za izvajanje SAPARD-a dodelila sredstva za naslednje dejavnosti:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva, ki prispevajo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in izpolnjevanju zahtev pravnega reda EU na področju higiensko-veterinarske ureditve, varovanja okolja in zaščite živali;
2. naložbe v živilskopredelovalno industrijo na področjih predelave mesa, rib in mleka;
3. naložbe za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
4. naložbe za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju.

V tem trenutku je odprt 2. javni razpis za sredstva SAPARD-a.

Več informacij o sodelovanju pri programih SAPARD:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Oddelek za EU (Jana Erjavec), Sektor za strukturno politiko in podeželje (Janja Kokolj - Prošek),
- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja - Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja (Hermina Oberstar).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *