Ambiciozna podjetja se potegujejo za tvegani kapital

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.10.2013

Denar ima pomembno vlogo za gospodarstvo, saj če bo na razpolago dovolj kapitala, se bodo ustanavljala podjetja, če kapitala ne bo, prav tako ne bo podjetij. Podjetniki, ki imajo podjetniško idejo, vendar premalo denarja, to uresničijo s tveganim kapitalom.


Podjetništvo je način življenja in dinamičen proces, ki povzroča nenehne spremembe in ustvarja nove ideje in energije, ki vodijo do kreativnih rešitev. Podjetniški proces je rezultat gonilnih sil, kot so: podjetniki, poslovne priložnosti in potrebna finančna sredstva, namenjena za realizacijo podjetniških priložnosti, zagona ali razvoja in rasti. Sprememba življenjskega sloga, negotovost in stres kot posledice celotnega procesa so vsakdanjost podjetnikov. Podjetništvo je proces ustvarjanja vrednosti, v katerem podjetnik na enem mestu zbere vsa sredstva, ki so potrebna za realizacijo poslovne priložnosti.


Razvoj podjetništva temelji na ustanavljanju malih in srednje velikih podjetij v določenih panogah z visoko dodano vrednostjo, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, podjetij in investicij. Za podjetništvo je pomemben kapital. Če ga je dovolj na razpolago, se bodo ustanavljala nova podjetja, v nasprotnem primeru ne bo novih podjetij, obstoječa pa bodo začela propadati.


Katere vire financiranja izbrati?


V času gospodarskega razcveta podjetniki razmišljajo o rasti podjetja z zadolževanjem ter njegovim vplivom na plačilno sposobnost, denarni tok, kapitalsko ustreznost ter višino obratnega kapitala. Izbira virov financiranja je različna v okviru ponujenih možnosti in priložnosti ter interesov ponudnikov in povpraševalcev po denarnih sredstvih. Rast poslovanja je potrebno financirati z dolžniškimi in lastniškimi viri financiranja.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *