Amortizacija računalniških programov

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.12.2008Na odgovor v novembrski številki smo dobili naslednje vprašanje: Menim, da so vsi računalniški programi lahko amortizirani z najvišjo, 50-odstotno stopnjo, da je tak strošek amortizacije davčno priznan. Kajti programsko opremo tvorijo bazični računalniški programi, brez katerih računalnik ne more delovati, in drugi računalniški programi. Mislim, da ni pomembno, ali so programi kupljeni skupaj z računalnikom ali naknadno. Med druga vlaganja, ki se amortizirajo z 10-odstotno amortizacijsko stopnjo, pa se uvrščajo vsa druga neopredmetena sredstva, ki niso računalniška programska oprema.  

Žal so vaša mnenja in stališča nepravilna in si napačno tolmačite pojem nabave računalniških programov. Če so programi kupljeni istočasno skupaj z računalnikom, lahko davčni zavezanec zavede v register računalnik skupaj s programom in obračuna 50-odstotno stopnjo amortizacije. Če pa program kupi pozneje in od drugega dobavitelja, pa nikakor ne sme obračunavati amortizacijo po 50 odstotkov.

V celoti bi lahko tak program obravnavali kot strošek na konto 416, če je njegova uporaba predvidena do enega leta. Če se program uporablja za daljše obdobje, se tak program zavede kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo, ki se amortizira z 10 odstotki.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *