Amortizacija rabljenega stroja

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 02.06.2011Kupil bom tri leta star stroj. Zanima me, kako se od rabljenega stroja obračunava amortizacija? Enako kakor od novega ali so kakšne posebnosti, ker je amortizacijo obračunaval že prejšnji lastnik?
 
Kupili boste opredmeteno osnovno sredstvo (stroj), za katerega boste prejeli račun, na katerem bo navedena nakupna vrednost stroja. Pri nabavi stroja boste verjetno imeli tudi odvisne stroške nabave (prevoz, montaža, inštruktaža ipd.). Vaša nabavna vrednost stroja je torej nakupna cena, povečana za odvisne stroške nabave, in to bo za vas nabavna vrednost stroja. Takšna vrednost bo osnova za obračun amortizacije, ki jo boste začeli obračunavati prvi dan naslednjega meseca, ko bo stroj usposobljen za uporabo.
 
Določili boste amortizacijsko stopnjo, in sicer na osnovi:
-   življenjska doba stroja (100/življenjska doba stroja) ali
-   zmogljivost stroja (število uporab v enem letu/število uporab v življenjski dobi) ali
-   maksimalno priznane amortizacijske stopnje po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb, ki v 33. členu določa, da je davčno maksimalno priznana amortizacijska stopnja 20 odstotkov.
 
Obrazec za obračun letne amortizacije je naslednji:
 
nabavna vrednost stroja x amortizacijska stopnja / 100.
 
Predlagala bi, da uporabite enakomerni način amortiziranja, ki je priznan tudi z davčnega vidika.
 
Tudi če ste nabavili rabljen stroj, vam takšna nabava predstavlja nov stroj in normalno obračunate amortizacijo in določite amortizacijsko stopnjo, kot smo navedli v odgovoru. Predlagali bi, da imate v internih aktih (Pravilnik o računovodenju, sklepi podjetnika) opredeljeno, po kakšnem postopku boste izbrali amortizacijsko stopnjo. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *