Amortizacijska stopnja za računalniški program

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 11.11.2008Katera je davčno priznana amortizacijska stopnja za kupljen računalniški program za posamezne module za posamezna področja računovodstva? Ali lahko uporabimo amortizacijsko stopnjo 50 odstotkov?  

Če so programi kupljeni istočasno, skupaj z računalnikom, lahko zavedemo v register opredmetenih osnovnih sredstev računalnik skupaj s programom in obračunamo 50-odstotno stopnjo amortizacije. Če program kupimo pozneje, nikakor ne smemo obračunavati amortizacije po stopnji 50 odstotkov. Gre za osnovne različice programov, kot so: Word, Excel, PowerPoint in podobni.

Knjiženje je odvisno od vrste programa. Kadar računalniški programi niso sestavni deli računalniške strojne opreme, se obravnavajo kot neopredmetena sredstva (konto 003).  
 
V okviru premoženjskih pravic izkazujemo le pridobitev tistih računalniških programov, ki jih bomo uporabljali daljše obdobje in se dopolnjujejo zaradi sprememb predpisov, organizacije podjetja in podobno. Amortizacija se določa glede na dobo koristnosti, ki je opredeljena v SRS 2.  
 
Programe, ki jih vsako leto spreminjamo, ker namestimo nove različice, se računovodsko lahko evidentirajo med stroški (konto 416). 
 
Če se program uporablja za daljše obdobje, se zavede kot neopredmeteno sredstvo, ki se amortizira s stopnjo 10 odstotkov in je davčno priznan odhodek.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *