Avtošole - zlati časi so mimo

Avtor: Mojca Svetičič | Objava: 09.09.2005

Ta dejavnost zaradi zasičenosti trga še zdaleč ni zlata jama. Toda še vedno se najde prostor za vse, ki se posla lotijo s premišljeno poslovno strategijo.V registru ministrstva za notranje zadeve, ki je pristojno za dejavnost avtošol, je vpisanih 167 gospodarskih subjektov, ki izvajajo usposabljanja za različne kategorije vozniških izpitov. Skoraj vsako manjše mesto z nekaj tisoč prebivalci ima avtošolo. Pa so avtošole za lastnike res tako donosne? 

Podjetniki, s katerimi smo se pogovarjali, trdijo, da ne. Če se je z avtošolo kdaj dalo dobro zaslužiti, potem je od tega minilo že vsaj deset let. Takrat je bila konkurenca precej manjša kot danes, zakonske zahteve pa veliko milejše. Problemi verjetno tudi v prihodnosti ne bodo manjši. Upadanje števila mladih, ki so glavne stranke avtošol, napoveduje težke čase.  

Kljub navedenim težavam smo našli podjetnike, ki trdijo, da se da tudi z avtošolo solidno preživeti. Seveda, če obvladaš svoj posel.  
 
 
Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.Avtošole in zakonodaja 

Dejavnost avtošol lahko opravljajo podjetja, ki izpolnjujejo predpisane posebne pogoje, določene z Zakonom o varnosti cestnega prometa  (ZVCP - Ur. list RS, št. 83/04), in ki pridobijo odločbo o vpisu v register avtošol, za katerega je pristojno ministrstvo za notranje zadeve. Štirinajst členov zakona  (členi 17, 139, 40, 143, 145, 158, 163, 167, 168, 170, 173, 174, 177, 224) določa pravila, ki zadevajo vse, od izobrazbe ustanovitelja in zaposlenih do opremljenosti prostorov, vozil in izpolnjevanja različnih evidenc.  

Pravilnik, ki je trenutno v veljavi, bo v naslednjih mesecih doživel nekaj sprememb, ki se bodo nanašale na teoretično usposabljanje kandidatov – število ur, namenjeno teoretičnemu izobraževanju, se bo povečalo z zdajšnjih petnajst na štirideset. Z novim pravilnikom naj bi se približali standardom, ki veljajo drugih državah Evropske unije.  

Predpisani posebni pogoji, ki so potrebni za ustanovitev avtošole: 
-         ustrezno opremljena šolska učilnica za poučevanje teorije:
-         pisarniški prostor za sprejem kandidatov in za delo vodje avtošole;
-         najmanj eno vozilo, ustrezno opremljeno za poučevanje kandidatov tistih kategorij, za katere je vpisana v register avtošol, razen za kategorijo B, kjer sta potrebni dve vozili;
-         neprometna površina - najmanj 1000 m2 uporabne površine za vaje, od avtošole ali podružnice ne sme biti oddaljena več kot trideset kilometrov;
-         v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom potrebujete najmanj tri učitelje vožnje in vodjo avtošole, ki ima dovoljenje za strokovnega vodjo avtošole. 
 


POSEL IN TRG 

Dejavnost: Usposabljanje za opravljanje vozniškega izpita 

Trg: V primerjavi s stanjem pred petnajstimi leti je trg izredno nasičen s ponudbo, populacija, ki je večinski odjemalec storitev – mladi, pa iz leta v leto številčno upada. Zaradi zaostrenega Zakona o varnosti cestnega prometa se veča tudi število tistih, ki ponovno opravljajo vozniški izpit.  

Znanja: Dovoljenje za vodjo avtošole dobi oseba, ki je stara najmanj petindvajset let, ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, veljavno dovoljenje za voznika inštruktorja najmanj za vozila kategorije B in končan program za vodjo avtošole.  V programu se seznani z znanji s področja kadrovske dejavnosti, finančnega poslovanja, zagotavljanja materialnih pogojev za poslovanje, trženjem dejavnosti, strokovno pedagoškim delom ter vodenjem dokumentacije in evidenc. Za dokončanje usposabljanja je treba opraviti preizkus, ki obsega strokovno teoretični in praktični del. Ker je za izobraževanje za vodjo avtošole pogoj pridobljeno dovoljenje za voznika inštruktorja, je treba prej končati ustrezen program usposabljanja, ki med drugim obsega tudi preizkus znanja slovenščine. Da se programa lahko udeležite, potrebujete najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, vsaj tri leta morate imeti vozniško dovoljenje ustrezne kategorije, v zadnjih treh letih ne smete biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje ogrožanje javnega prometa in v zadnjih dveh letih vam ni smelo biti odvzeto vozniško dovoljenje. 

Oprema in finančni vložek: Potrebujete pisarniške prostore za poslovanje in sprejem strank, učilnico za poučevanje cestnoprometnih predpisov, poligon za izvajanje vaj (učilnico in poligon lahko najamete), vsaj dve primerno opremljeni vozili.  

Cene: Cena ure vožnje je odvisna od kategorije izpita, za katerega se kandidat usposablja, in se giblje od 3500 do 8000 tolarjev. V Ljubljani je za uspešno opravljanje vozniškega izpita v povprečju potrebnih 50 ur, v manjših izpitnih centrih precej manj: od 30 do 40.    Jasmir Mahnić
Ključ so dobri inštruktorji  

»Nove stranke je najlažje pridobiti z dobrimi inštruktorji, že en sam slab inštruktor pa lahko spravi na slab glas vso avtošolo,« pravi

Jasmir Mahić, lastnik ljubljanske avtošole 1 mah. Jasmir Mahić ima s poučevanjem voznikov več kot dvajset let izkušenj. Pred osmimi leti se je odločil, da bo pridobljeno znanje unovčil v svojem podjetju. »Sem človek, ki bolje funkcionira v manjšem podjetju. Več zaposlenih prinaša več dela in več problemov,« pravi in doda, da je uspešna avtošola s tremi zaposlenimi dovolj velika, da prinaša dovolj prihodkov za spodoben življenjski standard.  

Ostra konkurenca

 

»Ne smete misliti, da posel teče kar sam od sebe. Pred desetletjem je bila konkurenca precej manjša in je bil začetek lažji,« pove Mahič in nadaljuje, da je danes precej drugače. Konkurenca je izredno huda, cene storitev so znižane na minimum, tako da si novo nastale avtošole, ki so prej pridobivale stranke na račun nižjih cen, zdaj to zelo težko privoščijo.  

Jasmira Mahića konkurenca sicer ne moti, bolj ga moti, da je tudi v tem poslu veliko odvisno od dobrih zvez in poznanstev, predvsem tistih na srednjih šolah. »Če imate pravega znanca, lahko na šoli organizirate predavanja iz cestnoprometnih predpisov in tako pridobite veliko novih strank.« Druga stvar, ki je v dejavnosti zelo moteča so avtošole, ki poslujejo mimo zakonskih predpisov. »Kontrola je še vedno izredno slaba in vas v največ primerih doleti le, če vas kdo prijavi tej ali oni inšpekciji,« pove Mahić in doda, da še najpogosteje opravljajo kontrolo potnih nalogov, ki jo na terenu opravlja specialna enota policije skupaj z inšpektorjem dela. Pravilnik namreč določa, da lahko inštruktor dnevno opravi le devet ur vožnje, ki morajo biti pred začetkom zabeležene v karton.  

Najtežje je dobiti dober kader 

»Nove stranke je najlažje pridobiti z dobrimi inštruktorji in že en sam slab inštruktor lahko spravi na slab glas vso avtošolo,« pove Mahić. Zadovoljen kandidat, ki je opravil izpit, se pohvali pred znanci in nove stranke pogosto pokličejo najprej inštruktorja, šele potem avtošolo. »Seveda je potrebno tudi oglaševanje,« nadaljuje naš sogovornik, ki pravi, da je imel srečo, saj mu je izkušen znanec svetoval, kje in kako oglaševati. »Če bi se odločal sam, bi ob agresivnih tržnikih, ki prodajajo medijski prostor, lahko naredil precej napak, saj marsikaj obljubljajo, predvsem glede naklade, potem pa se izkaže, da so številke daleč od resnice.« V podjetju so se usmerili na oglaševanje v lokalnih medijih in občasno na distribucijo letakov. Brez preverjanja odziva seveda ne gre.  

In kakšne so lastnosti dobrega kadra oziroma dobrega učitelja vožnje? »Ne smemo pozabiti, da gre tu predvsem za učiteljsko delo, in nekdo, ki se samo rad vozi z avtomobilom, misli, da je dober voznik in hoče to prenašati na druge, še ni dober inštruktor. Treba je imeti občutek za poučevanje, ki ga človek ima ali pa nima. Tega se ne da naučiti,« je prepričan naš sogovornik. Ker je zaradi nizkih cen ure vožnje tovrstno delo premalo plačano, se inštruktorji »znajdejo« na različne načine, pogosto s poučevanjem na črno, zato veliko časa pri vodenju podjetja vzamejo prav kontrole. »Tudi pri nas so na voljo sledilne naprave, s katerimi lahko nadzorujete gibanje inštruktorjev oziroma službenih vozil, vendar jih v našem podjetju ne uporabljamo.« 

Nasvet za začetnike 

Ker je trg izredni nasičen, saj skoraj ni mesta, kjer ni vsaj enega ponudnika, populacija, iz katere izhajajo potencialne stranke, pa je vsako leto manjša, je začetek za novo nastale avtošole izredno težak. »Račun je precej drugačen od tistega, ki ga imajo ponavadi trije inštruktorji, ki se odločijo, da bodo skupaj odprli avtošolo,« pove Mahić. Po takšnem izračunu naj bi vsak delal 200 ur mesečno, kar v povprečju prinese 2.400.000 tolarjev prihodkov. Toda vse preveč novopečenih lastnikov avtošol pozablja na stroške najemnin, kreditov za avtomobile, oglaševanje, avtomobilskih zavarovanj, amortizacijo vozil, goriva. »Ko seštejete vse, hitro ugotovite, da ta posel sploh ni zlata jama, kakor si predstavlja večina ljudi.«   Dragan Petrovič
Kakovost pomembnejša od cene 

»Dobro avtošolo naredi kakovostno poučevanje. Vse je odvisno od kadrov, še bolj pa od lastnika, kako zna motivirati in nagrajevati zaposlene,« pravi Dragan Petrovič, lastnik avtošole Lisjak.  

Avtošola Lisjak s poslovnimi enotami v Postojni, Idriji in na Vrhniki sodi med mlajše avtošole, saj je obstaja šele četrto leto. Kljub temu so si izborili svoj delež na krepko zasičenem trgu. Dragan Petrovič, lastnik avtošole pravi, da je konkurenca ostra in da se v njegovi avtošoli redno oglašajo inšpektorji. »Avtošole, ki so bile tu pred nami in imajo tradicijo, mislijo, da jim zato, ker obstajajo že toliko let, pripada večji delež posla. Toda če se pojavi nov in boljši konkurent, je treba to sprejeti, tako kot konkurenco sprejemamo mi. Vendar očitno ni tako, saj smo marsikomu trn v peti.«  

Nizko cene so dvorezen meč  

Večina novo nastalih avtošol poskuša pridobiti stranke z nižjim cenami. Toda kot opozarja Dragan Petrovič, je pri postavljanju prvih cen potrebna previdnost. Če je cena ure vožnje prenizka, zelo težko pokrijejo stroške. Potem se začne varčevanje pri plačah inštruktorjev. Zaradi slabih plač se inštruktorji menjajo in ljudje v tako avtošolo izgubijo zaupanje.  

Strategija privabljanja strank se razlikuje tudi glede na lokacijo avtošole. »Na Vrhniki je konkurenca na obrobju mesta, mi pa smo v centru in zato dobro dostopni za vse, ki nimajo prevoza. V Postojni in Idriji pa smo se na začetku odločili za nekoliko, ne bistveno nižje cene in jih pozneje izenačili s konkurenco.« 

Bolj kot nizke cene in ugodna lokacija je pomembna kakovost poučevanja, ki omogoči kandidatu, da je z manj urami pripravljen za opravljanje vozniškega izpita. »Vse je odvisno od inštruktorjev. Pri našem poslu je najpomembnejše, da znaš obdržati dobre kadre in jih primerno motivirati, da radi delajo in so zelo uspešni pri opravljanju izpitov,« razloži Dragan Petrovič in na vprašanje, kako motivira zaposlene, odgovori, da je to poslovna skrivnost.  

Največji strošek so vozila 

»Včasih je veljalo pravilo, da tako slabega avta, kot ga vozite v avtošoli, ne boste nikoli več vozili. Zdaj se je to obrnilo: marsikdo tako dobrega avtomobila, kot ga je vozil v avtošoli ne bo vozil nikoli več,« pove Dragan Petrovič in doda, da je najvišja starost avtomobilov v njihovem voznem parku manj kot tri leta. Vozila morajo biti primerno opremljena, dodane morajo biti stopalke, poleg tega je potrebno intenzivno servisiranje. »Vozila dejansko pomenijo največji strošek, še posebej če imate vse kategorije vozniških izpitov. Naš vozni park postopoma dopolnjujemo. Letos smo si priskrbeli kamion s prikolico, naslednje leto bomo avtobus, le traktorja ne bomo, saj je premalo kandidatov, tako da imamo zanj pogodbo s srednjo gozdarsko šolo.« 

Pogum in dobri živci 

Na vprašanje, kaj bi svetoval tistim, ki bi hoteli odpreti svojo avtošolo, Dragan Petrovič odgovarja, da potrebujejo predvsem veliko poguma in dobrih živcev. »Pogum za tekmovanje s hudo konkurenco, dobre živce pa za kup birokracije in sitnosti, na katere boste naleteli, še preden boste odprli šolo. V nadaljevanju pa morate biti pripravljeni, da boste veliko časa porabili za izpolnjevanje najrazličnejših evidenc, ki jih zahtevajo predpisi.«    

  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *