Birokrat

Avtor: Milan Simčič | Objava: 10.06.2003

Programski paket Birokrat ponuja vse, kar potrebuje manjše podjetje ali samostojni podjetnik za vodenje poslovanja. Vendar ni vse tam, kjer bi morda pricakovali, ampak na drugem mestu, na kar se moramo pac privaditi.Podjetje Andersen, d.o.o., je usmerjeno v razvoj in prodajo programske opreme za vodenje poslovanja podjetij in samostojnih podjetnikov. Programska paket Birokrat deluje v okolju Microsoft Windows. Podjetje Andersen si je pridobilo tudi naziv Microsoft Certified Partner, kar kaže na to, da dobro sodelujejo s podjetjem Microsoft, vlagajo v znanje in se neprestano izobražujejo.

Birokrat je predvsem namenjen vodenju malih podjetij in samostojnih podjetnikov. Uporaben je za pisarniško poslovanje in vodenje knjigovodstva. Kot najprimernejši se izkaže v trgovski, storitveni in proizvodni dejavnosti. Uporabniške omejitve programa Birokrat za Windows so v številu letnih vknjižb, ki ne sme presegati 50.000. Šifrant premore največ 10.000 artiklov. Omrežna različica je predvidena za hkraten dostop do programa do trem uporabnikom.

Različica programa Birokrat SQL pa deluje na zbirki podatkov, ki omogoča tudi do nekajkrat večjo količino poslovnih podatkov in šifrantov, namenjena pa je podjetjem, ki potrebujejo hkratni dostop do programa večjega števila uporabnikov (tudi do 10) in večjega števila poslovne dokumentacije.

Namestitev

Namestitev programskega paketa Birokrat se nekoliko razlikuje od drugih programskih paketov, recimo Microsoftovih. Zelo pomembno je, da pred namestitvijo paketa Birokrat namestimo gonilnike. Po uspešni namestitvi gonilnikov in ponovnem zagonu računalnika lahko namestimo še programski paket. Če nameščamo Birokrata na operacijski sistem Windows 2000, moramo poprej naložiti še popravke za ta operacijski sistem. Podjetje Andersen, d.o.o., je ta popravek uvrstilo tudi na namestitveni CD, tako da ga ni treba iskati po internetu.

Na CD-ju je na voljo tudi nekaj drugih uporabnih programov, ki nam bodo s pridom rabili pri delu. Naj omenim le Nice Label podjetja Euro Plus za izdelavo črtnih kod, Register davčnih zavezancev, Windows Commander, ki nam bo dobro zamenjal Raziskovalca (Windows Explorerja) in program PCAnyWhere, ki rabi za povezavo računalnikov med seboj.

Po uspešni namestitvi Birokrata in ob prvem zagonu moramo nastaviti administrativno uporabniško geslo in že lahko začnemo delo. Poleg namestitvenega CD-ja, na katerem je v datoteki Birokrat.exe že zapisano ime registriranega uporabnika, dobimo tudi licenčno disketo, ki je med namestitvijo ne potrebujemo. Prav nam pride, če nameščamo nadgradnje prek interneta, kar nam podjetje Andersen, d.o.o., tudi omogoča.

Poslovanje

V osrednjem modulu programa poteka poslovanje podjetja. Tu lahko vnašamo in kupcem izstavljamo predračune in račune ter avansne račune, če nam kupci plačajo vnaprej. Pregledamo lahko izdane ponudbe in jih razvrstimo po različnih kriterijih. Preverjamo lahko zapadle terjatve in enostavno izpišemo obrazec IOP ali pa obračunamo zamudne obresti.

Dobaviteljem lahko izdajamo naročilnice ter vnašamo prejete račune.

Program na podlagi vnesenih in izdanih računov samodejno izpolni davčne evidence ter naredi obrazec za obračun DDV.

V tem modulu lahko pripravimo tudi kompenzacije terjatev in obveznosti ter vodimo prilive in odlive iz žiro ali transakcijskega računa. Program izpiše potrebne virmane ali položnice ali pripravi datoteko za prenos podatkov v APP ali v banko prek programov APPiP, ProKlik ali Bančni asistent.

Blagajna

V modulu blagajna lahko vnašamo blagajniške prejemke in izdatke, na podlagi katerih se samodejno izpolni blagajniški dnevnik. Program sicer omogoča samo eno gotovinsko blagajno. Če imamo več poslovnih enot, ki poslujejo gotovinsko, si moramo za pregled prejemkov in izdatkov po enotah te označiti s stroškovnimi mesti. Spremljamo lahko samo eno devizno blagajno, kar pomeni, da se blagajna vodi samo v eni tuji valuti. Dnevnice lahko nastavimo za vsako državo posebej s pripadajočo valuto, a jih potem program preračuna na valuto, ki smo jo nastavili v šifrantu kot privzeto.
Za čeke in kreditne kartice imamo na voljo pomožni evidenci.

V tem modulu tudi vnašamo, izstavljamo ter obračunavamo potne naloge. Program nam omogoča vodenje knjige pošte, kjer lahko tudi izpolnjujemo poštne obrazce, kot so povratnica, odkupnina, obvestilo o priporočeni pošiljki ....

Skladišče

Modul Skladišče je namenjen spremljanju materialnega in blagovnega prometa. Tu lahko vodimo prevzem materiala in izdajo blaga. Izdelamo lahko zaključnico, ki pomeni neko vrsto poenostavljenega delovnega naloga in je namenjena uporabnikom, ki imajo enostavno proizvodno ali trgovinsko dejavnost, kjer prodajajo sestavljene artikle in se jim poraba materiala ali dela za prodajni artikel nenehno spreminja, in uporabljajo za vodenje zalog samo eno centralno skladišče. V modulu skladišče lahko enostavno izpišemo inventurni list oziroma pripravimo inventuro. Program samodejno izdela trgovske knjige (obrazec TD oziroma TDr) ter dnevnike zapisnikov sprememb prodajnih cen, ki so evidentirani tudi v trgovski knjigi.

Plače

Modul je namenjen uporabnikom, ki obračunavajo plače enostavno in nimajo svojega posebnega internega načina ali pa jim posebni način predpisuje zakonodaja. Vodimo lahko evidence o kreditih in administrativnih prepovedih zaposlenih.
Program omogoča izpis virmanov ter vseh predpisanih obrazcev (za Agencijo, REK). Podobno funkcijo ima tudi modul Honorar, ki je namenjen obračunu raznih vrst honorarjev (na primer avtorski honorar, pogodbeno delo, najemnina, študentski honorar). Poleg obračuna in izpisa potrebnih obrazcev program omogoča izpis pogodbe, ki jo lahko tudi sami oblikujemo.

Osnovna sredstva

V modulu vodimo register osnovnih sredstev in zanje obračunavamo amortizacijo in revalorizacijo.

Glavna knjiga ali knjiga prihodkov in odhodkov

Glavna knjiga je namenjena predvsem samodejnemu prenosu poslovnih dogodkov iz tekočega poslovanja. Na podlagi nastavitev ponuja knjiženje postavk na konte glavne knjige in saldakonte hkrati s samodejnim zapiranjem postavk, samodejni prenos vknjižb, pregled in izdelavo dnevnika glavne knjige ter samodejno zapiranje kontov skupine 4 in 7. Omogoča izpis bruto bilance in nastavitev analitičnih in poslovnih bilanc.
Samostojnim podjetnikom, ki vodijo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, je namenjena knjiga prihodkov in odhodkov (KPO), ki pa je po načinu delovanja enaka delovanju glavne knjige.

Maloprodaja

Dodatni modul je namenjen uporabi dodatnih maloprodajnih, veleprodajnih in drugih skladišč. Predvidena sta dva načina prodaje. Prvi je maloprodaja, kjer iz enega centralnega skladišča omogoča fakturiranje pravnim osebam ter ločeno evidenco za gotovinsko prodajo oziroma fizičnim osebam (paragoni). Ta način je namenjen dejavnostim, ki imajo majhno število izdanih računov in so specializirane trgovine (na primer tehnične, prodaja po pošti). Drugi način pa je maloprodaja, ki ima vse elemente maloprodajnega skladišča in deluje kot samostojno skladišče ter je namenjena prodaji fizičnim osebam.

Za uporabnike z večjim številom izdanih računov (do 2000 mesečno) je namenjen Birokrat POS, ki je blagajniški dodatek programa, ni pa namenjen živilskim trgovinam oziroma trgovinam z mešanim blagom

Proizvodnja

Za doplačilo lahko uporabljate dodatni modul, ki podpira enostavno (enofazno) proizvodnjo. Vodimo lahko več različnih proizvodnih dejavnosti, kar uredimo z različnimi proizvodnimi mesti in skladišči.
V modulu lahko izdelamo delovne naloge in prevzeme ter pregledujemo stanje zalog ter evidence prejema in porabe.

Povzetek

Programski paket Birokrat ponuja vse, kar potrebuje manjše podjetje ali samostojni podjetnik za vodenje poslovanja. Snovalci programa so pri pisanju uporabili svojo filozofijo, zato se bo lahko komu, podobno kot meni, zdelo, da ponekod določeni moduli manjkajo, vendar ni vse tam, kjer bi morda pričakovali, ampak na drugem mestu. Seveda s tem ni nič narobe, le programa se moramo privaditi. Tudi zato podjetje Andersen, d.o.o., ponuja brezplačni dvourni tečaj o uporabi programskega paketa Birokrat, ki se izkaže kot pametna poteza, saj se tako dokaj hitro privadimo programu. Na to kaže tudi izredno dolga referenčna lista uporabnikov paketa Birokrat.

Dokler se programa ne navadite, delo z njim ni povsem preprosto. Sam sem imel kar nekaj težav, saj sem iskal posamezne menije drugje, kot so sicer. Predvidevam, da začetniki s tem ne bi smeli imeti težav, saj še ne poznajo nobenega izmed sorodnih izdelkov na trgu. Poudariti pa moram, da ima programski paket vključene vse potrebne module, ki jih podjetnik potrebuje za svoje poslovanje. Res pa je, da sem preizkušal kompletni paket z vsemi moduli, tudi tistimi, ki jih je treba dokupiti.

Precej informacij o novostih in dodatkih za program dobimo na spletni strani podjetja Andersen. Na strani, namenjeni podpori, najdemo tudi nadgradnje in informacijo o seminarjih. Nekoliko čudno pa se mi zdi, da za pomoč po telefonu (Info linije) uporabljajo številko 090, saj večino denarja, ki ga plača uporabnik pomoči, pobere Telekom. Pričakoval bi, da za porabljeni čas podjetje Andersen enostavno izstavi fakturo.

Namenjen: Malim podjetjem in samostojnim podjetnikom za vodenje računovodstva
Za: Program se zelo dobro vključi v okolje Windows (Excel, Outlook)
Prodaja: Andersen, d.o.o.
Spletna stran: http://www.andersen.si
Cena: Cena paketa je odvisna od zbirke podatkov, ki jo uporabljamo.

Prva cena velja za Zbirko Access, druga pa za Zbirko SQL

Birokrat - enouporabniška različica: 203.880 SIT, 470.880 SIT
Birokrat Light - enouporabniška različica: 119.880 SIT, 239.880 SIT
Dodatek Maloprodaja: 45.480 SIT, 95.880 SIT
Dodatek Proizvodnja: 45.480 SIT, 95.880 SIT
Dodatek Računovodski servis: 45.480 SIT, 95.880 SIT
Dodatek Mrežna verzija - do trije uporabniki: 55.080 SIT
Dodatno posamezno delovno mesto: 45.480 SIT

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *