Bogastvo poslovnega izobraževanja

Avtor: Nives Pahor | Objava: 10.03.2004

Pregled ponudbe visokošolskega in podiplomskega izobraževanja na poslovnem področju v Sloveniji.Ali tudi vas prevzema misel, da bi stopili prej ali slej v podjetniške vode in postali uspešen podjetnik ali manager,  ali da bi mogoče le osvežili in razširili obseg svojega poslovnega znanja, pa vas daje glavobol ob iskanju prave izobraževalne ustanove, ki bi čim bolj zadovoljila vaša pričakovanja in ambicije?  
 
Študija ni lahko izbrati, saj mora vsaj delno zadovoljevati vaše življenjske in poklice cilje. Izbrani izobraževalni programi na področju poslovnih ved (in drugih študijev) lahko precej vplivajo na vašo samozavest in poslovno rast. Zato morate najprej pri sebi ugotoviti, kaj dejansko želite. Jasne osebne ambicije in cilji lahko precej pomagajo pri izboru primernega študija. Seveda v okviru vaših finančnih zmožnosti.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Dobro je, da si prej odgovorite na nekatera vprašanja, na primer, kaj je tisto, kar vas najbolj pritegne? Je to ustvarjalno delo v dinamičnem učnem okolju? Osvajanje znanj s proučevanjem primerov? Soočanje s teoretičnimi izzivi? Študij v tujini?  

Čemu boste dali prednost? 

Pogledali smo na trg izobraževalnih programov in se pozanimali, kje vse lahko v Sloveniji pridobite najsodobnejše ekonomsko in poslovno znanje (glej tabelo). Na trgu je precej zanimivih programov študija podjetništva in ekonomskih znanosti. Čedalje pestrejša ponudba pa sili ponudnike v pripravo vedno bolj raznolikih programov, da bi pritegnili čim večje število tistih študentov, ki bodo širili dober glas o njih.  

V Sloveniji se trenutno največ študentov, ki skušajo najti svojo pot v gospodarstvu in podjetništvu, šola na dveh ekonomskih fakultetah v Ljubljani in v Mariboru. Tu lahko izbirajo med številnimi smermi na dodiplomskem in podiplomskem magistrskem in specialističnem študiju (po analizah lanskih prijav se precej povečuje število prijav na visokošolske strokovne študijske programe). Zaradi praktične naravnanosti pa so čedalje bolj priljubljene tudi druge izobraževalne institucije s programi, ki se prav tako ukvarjajo s podjetniškimi vedami, a so dražje in si jih zato me morejo vsi privoščiti. Taki so Visoka šola za podjetništvo, ter številni  MBA (Master of Business Administration) študiji ... 

Da bi vam pomagali pri izbiri primernega študijskega programa, smo poskušali najti izkušnjo iz prve roke. Zato smo se med študenti, ki so že končali ali še obiskujejo določen študijski program, pozanimali, kakšno je njihovo mnenje o programih na posameznih izobraževalnih ustanovah. 


Kaj menijo študentje o posameznih programih? 

Fakulteta za management Koper, dodiplomski in podiplomski študij managementa v evropskem okolju  D.Benjamin Kmetec, SAP svetovalec, podjetje Actual I.T. d.o.o. iz Kopra: »Fakulteta za management je zelo usmerjena k študentom. V dodiplomskem študiju dobite precej praktičnega znanja, tako iz ekonomskega kot managerskega področja, ki je za uveljavljanje in uspešen prodor na neusmiljenem trgu managerjev nujno potrebno. Veliko pridobljenega znanja se uporabi neposredno med študijem skozi praktične študije primerov in obvezno prakso. Na podiplomskem študiju pa se znanje razširi v strateškem pomenu. Študij bi priporočal tistim, ki se vidijo v poslovnem svetu v širšem smislu, saj bodo dobili tu vse, kar potrebujejo za svojo managersko kariero.« 

GEA – College Visoka šola za podjetništvo Piran – dodiplomski študij podjetništva Bernarda Kocjančič, podjetje Cimos Koper: »Študij temelji na timskem delu in je zelo praktično naravnan. Teorija se gradi na primerih iz prakse. Študij bi priporočila vsem tistim, ki se želijo prej ali slej podati v podjetniške vode.« 

IEDC – Poslovna šola Bled Gregor Cuzak (EMBA 2003), vodja strateškega načrtovanja, Oglaševalska agencija Mayer McCann, Ljubljana: »Študij MBA je dolgoročna naložba v kariero, zato je treba rezultate študija ocenjevati zlasti na dolgi rok. Nekatera znanja so mi prišla prav tudi že kratkoročno. Najpomembnejša pa je sprememba v razmišljanju. Šola na Bledu je briljanten katalizator sprememb.« 

GEA – College Visoka šola za podjetništvo Piran – dodiplomski in specialistični študij podjetništva Damijan Paučič, direktor in večinski lastnik podjetja Rubikon d.o.o. iz Postojne: »Študij je zelo praktično usmerjen. Teoretično in praktično razjasni znanje, ki ga podjetnik dejansko potrebuje. Skupinska organiziranost študija veliko prispeva k hitrejšemu in lažjemu osvajanju snovi. Študij bi priporočil vsem tistim, ki mogoče kot jaz imajo svoje podjetje, a prihajajo iz tehnične stroke (računalništvo). Tistim, ki jim primanjkuje podjetniškega znanja, da bi lahko uspešno vodili svoje podjetje.« 

Fakulteta za organizacijske vede v Kranju Bojana Planinšek, visokošolski program »organizacija in management«, S&T group d.d.:»Študij je seveda uporaben. Kar se tiče splošnih predmetov o organizaciji, lahko rečem, da sem veliko odnesla, saj mi z organizacijskega vidika precej pomagajo k boljši organiziranosti pri mojem delu. A je razpon med teorijo in prakso še prevelik.« 

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, MBA, Poslovodenje in organiziranje Zvezdana Koščak, direktorica, Micart Leasing d.o.o.:»Študij se precej nanaša na prakso, kar je zelo pozitivno, saj so tudi profesorji večinoma iz prakse. Mogoče imajo ljudje z manj ekonomskega predznanja na začetku nekoliko več dela, ker morajo osvajati osnove ekonomije in podjetništva, tisti z več ekonomskega predznanja pa lahko znanje precej poglobimo. Povprečna starost udeležencev je čez 30 let, kar je zelo pozitivno za študij in za izmenjavo praktičnih izkušenj. Pozitivna stran študija je pridobivanje novih posrednih poslovnih izkušenj ter poslovnih stikov iz različnih gospodarskih panog in različno velikih podjetij.«   
 
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto Željko Hohnjec, Dolenjske Toplice, dodiplomski izredni študij: »Študij je dobra kombinacija prakse in teorije s poudarkom na skupinskem delu. Zaradi študija sem hitro dosegel boljšo organiziranost pri delu in večjo učinkovitost pri komuniciranju s sodelavci. Dejansko mi je zelo všeč, ker te naučijo nastopati v javnosti, saj moraš vsako seminarsko nalogo zagovarjati pred skupino. To je zelo pozitivno za večjo samozavest tudi v službi.« 

IEDC – Poslovna šola Bled Nuša Pavlinjek (EMBA), vodja tržnega komuniciranja, podjetje Roto, Černelavci: »Odličnost šole vsekakor ustvarjajo svetovno znani  predavatelji in profesionalna izvedba programov. Skoncentriranost študija pa daje udeležencem elan in omogoča oblikovanje vezi, ki lahko vodijo v uspešno poslovno sodelovanje.« 

Cimba, MBA (bivša Aktiva) Maja Tanko, CEO, podjetje t&t international d.o.o., Koper: »Odločitev za študij na CIMBI je bila ena najboljših odločitev v mojem življenju, ker je bila poleg izjemno kakovostnih predavanj najbolj priznanih ameriških profesorjev tudi »dobra šola za življenje«. V času študija sem pridobila poleg praktičnega znanja za vodenje celotnega poslovanja podjetja tudi idejo za nov poslovni koncept, ki ga sedaj uspešno postavljamo v novo ustanovljeni družbi.

Ena največjih prednosti programa »Part Time« so predavanja, ki se odvijajo izključno med vikendi v Ljubljani in Asolu (Italija), ter zaključni modul, ki ga je treba narediti v Kansasu in traja en mesec. Predavanja v angleškem jeziku temeljijo na aktualnih primerih iz poslovnega sveta, velika prednost pa je tudi vzpostavitev prijateljskih kontaktov s študenti z vsega sveta, ki so del programa CIMBA. Pa še zabavno je!!!« 
 
Cimba, MBA, leto  2003(bivša Aktiva) Matjaž Šteblaj, Direktor, Slowatch d.o.o.»Studija sem se udeležil predvsem zaradi želje po znanju, saj sem kot diplomant tehnične univerze v preteklosti pri svojem delu pogrešal znanje ekonomskih predmetov (finance, marketing, ...). Študij na ameriških fakultetah temelji na tako imenovanih "case study-jih«, tako da študentov ne obremenjuje z odvečnim teoretiziranjem, temveč mu snov podaja preko nazornega reševanja dejanskih primerov. Študij je zanimiv, življenjski in takoj prenosljiv v prakso.«

Mednarodni center za promocijo podjetij v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani Vanja Šajn, vodja projektov, Plaming d.o.o., Ilirska Bistrica:"Študij mi je omogočil osvojitev različnih ekonomskih in organizacijskih znanj, ki so mi bila kot kemijskemu tehnologu pred tem tuja. Študije primerov, ki smo jih izvajali v okviru izobraževanja so osvojeno teoretično znanje prenesla tudi v prakso, saj sem jih povezovala s podjetjem iz katerega prihajam. To je naredilo študij še bolj zanimiv. Poleg tega pa mi je izbira modula 'trajnostni razvoj' omogočila povezavo z naravoslovjem. Študij je zaradi predavanj, ki potekajo vsak dan v tednu precej naporen, predvsem za študente ob delu. Po drugi strani pa omogoča koncentrirano delo in hiter zaključek z obveznostmi."   


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *