Davčni odtegljaj pri izplačilih in z njim povezani postopki in obrazci - 18. oktobra 2005

Avtor: | Objava: 23.09.2005 
 
Opozarjamo na novo DAVČNO PAST! 
 
DAVČNI ODTEGLJAJ PRI IZPLAČILIH IN Z NJIM POVEZANI POSTOPKI IN OBRAZCI  
 
Če vaše podjetje izplačuje oziroma plačuje:
 • dividende in njim podobne dohodke,
 • obresti na kredite,
 • avtorske pravice, patente, licence, zaščitne znake, druge premoženjske pravice in podobne dohodke,
 • zakup ali najem sredstev ali prostorov,
 • storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če plačila ne pripadajo direktno njim... 
mora po novem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) v določenih primerih odtegniti in plačati 25 % davka, v nekaterih primerih pa je potrebno o transakcijah samo poročati Davčni upravi na predpisanih obrazcih. Še posebno pozornost pa je potrebno posvetiti sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja. 
 
V katerih primerih moramo odtegniti davek in v katerih je dovolj samo poročilo? V kolikih dneh je potrebno ukrepati? 
 
Če teh postopkov ne obvladate, so predvidene visoke kazni za pravno osebo in za odgovorno fizično osebo.  
 
Na strokovnem seminarju DAVČNI ODTEGLJAJ PRI IZPLAČILIH IN Z NJIM POVEZANI POSTOPKI IN OBRAZCI vam bosta zelo cenjena davčna strokovnjaka podrobno razložila pravila in podala praktične napotke, ki vam bodo zagotovili pravilno poslovanje.  
 
V S E B I N A    S E M I N A R J A 
 
 • pojem davčnega odtegljaja po 68. členu ZDDPO-1, katera izplačila so zajeta in katera ne;
 • postopkovne določbe v zvezi z davčnim odtegljajem
 • kdaj in kako uporabljati obrazce ODO-1 in ODO-2
 • praktične izkušnje pri dosedanjem izpolnjevanju obrazcev
 • pravila pri rezidentih in nerezidentih
 • eventuelna pridobivanja potrdil od tujih davčnih organov
 • izpolnjevanje obrazcev KIDO
 • kako upoštevati določbe iz sporazumov o izogibanju dvojne obdavčitve
 • v modelu  OECD za prihodnje;
 • ter še mnoge druge strokovne razlage in praktični napotki
 
 
P R E D A V A T E L J A 
 
Darko Končan, univ. dipl. ekon., dolgoletni davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec za finančna, davčna in borzna vprašanja. Nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za finance, odgovoren za področje davčnega in carinskega sistema. Soavtor knjige Uvedba DDV - praktični primeri in vprašanja, soavtor vsakoletnega Vodnika po dohodnini ter Vodnika po osebnih davkih. 
 
Boštjan Petauer, mag. davčnega prava, vodja davčnega oddelka v družbi BDO EOS svetovanje d.o.o., soustanovitelj in aktivni član Društva davčnih svetovalcev Slovenije. Aktivno sodeluje pri pripravi slovenske zakonodaje s področja davka na dodano vrednost. Soavtor knjige Uvedba davka na dodano vrednost in knjige DDV po vstopu v EU.   
 
 
K D A J    I N    K J E ? 
 
- v torek, 18. oktobra 2005, s pričetkom ob 9. uri in bo predvidoma trajal do 14. ure.
- registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00 ure.
- Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zaloška 29, Ljubljana, 3. nadstropje 
 
 
K O T I Z A C I J A    I N    U G O D N O S T I 

KOTIZACIJA 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 44.500 + DDV in vključuje:

 • predavanja strokovnjakov
 • strokovno gradivo
 • pogostitev
 • izvod revije Podjetnik 

PRI PODJETNIKU SE POPUSTI SEŠTEVAJO! 

 • 10 % za naročnike revije Podjetnik
 • 5 % za prijave, prejete do 7.10.2005
 • 5 % za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije
 
 
P R I J A V A    I N    I N F O R M A C I J E
 
Prijave sprejemamo pisno:
- po faksu na št. 01/423 82 60
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana ali
- po e-pošti na naslov karmen.komel@podjetnik.si.  
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Karmen Komel, 01/200 20 52, karmen.komel@podjetnik.si. 
 
Pred seminarjem nam lahko pošljete svoje vprašanje na e-poštni naslov karmen.komel@podjetnik.si, na katerega boste dobili odgovor na seminarju!

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *