Davek od dobička iz naslova kapitala

Avtor: Jure Mikuž | Objava: 11.02.2004

Tiste, ki ste lani kovali dobičke na slovenskem trgu kapitala, čaka letos plačilo davka iz tega naslova. Kaj ta davek pomeni in kdo so zavezanci za plačilo?Leto 2003 je preteklost. Udeležencem ostane le še preštevanje donosov v preteklem letu. Tisti, ki so v prvi polovici tega leta izbrali pasivnejšo naložbeno politiko in se resneje lotili naložb v delnice slovenskih in tujih podjetij šele po približno pol leta, se najverjetneje radi spominjajo leta 2003. Pretirano razočarani ne smejo biti niti drugi, če vsaj niso izbrali najslabše možne taktike - da so torej obupali nad kapitalskimi trgi in svoje naložbe prodali ravno spomladi, na lokalnem dnu gibanja tečajev.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Upam, da se tisti, ki ste silne dobičke kovali na slovenskem trgu kapitala, niste »potrudili« in pred novim letom ter v posezonskih razprodajah zapravili vseh dobičkov. Če ste to storili, imate približno do junija čas, da del tega denarja prislužite nazaj, saj boste približno takrat dobili odločbo davčnega urada, po kateri boste morali plačati davek od dobička iz naslova kapitala.  

Kaj je davek od dobička iz naslova kapitala  

Davek od dobička iz naslova kapitala je davek, ki se obračunava na razliko med revalorizirano nakupno in prodajno ceno določenega vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu, ki ga je fizična oseba v Sloveniji kupila in prodala v roku, krajšem od treh let. To pomeni, da so obdavčene le realizirane naložbe, torej tiste, ki ste jih prodali in jih niste imeli dlje od treh let. Naložbe, s katerimi ste naredili določen dobiček, a jih niste prodali pred 1. 1. 2004, niso obdavčene, bodo pa postale predmet obdavčitve ob njihovi prodaji, če bo takrat obdobje med nakupom in prodajo krajše od treh let.  

Kdo so zavezanci za plačilo
 

Zavezanci za plačilo davka od dobička od kapitala so fizične osebe, pravne osebe tega davka ne plačujejo niti ne prijavljajo, saj so dobički iz naslova finančnih naložb sestavni del skupnega dobička, od katerega podjetja plačujejo davek od dobička.  

Davčna stopnja davka od dobička iz naslova kapitala je 30-odstotna. Vendar ta stopnja obdavčitve velja le za akontacijo davka, ki jo morate plačati po prejemu odločbe. Pri izračunu dohodnine se zavezancem stopnja davka od dobička upošteva glede na njihov dohodninski razred. Tisti, ki spadajo v nižji dohodninski razred od 30 %, tako dobijo preveč plačani davek vrnjen nazaj, medtem ko tisti, ki sodijo v dohodninske razrede nad 30 %, doplačajo razliko. Tako denimo študent, ki nima drugih dohodkov in je z vrednostnimi papirji v določenem letu ustvaril denimo 500.000 tolarjev dobička, plača akontacijo davka v višini 150.000 tolarjev, po poračunu dohodnine pa zato, ker spada v najnižji, 17–odstotni dohodninski razred, dobi vrnjen del preveč plačanega davka, v višini 65.000 tolarjev.  

Postopek prijave davka od dobička iz naslova kapitala 

Do konca februarja, ko je zadnji rok za oddajo prijave, morajo zavezanci v eni od knjigarn pridobiti obrazec za odmero davka od dobička iz naslova kapitala. V obrazcu na prvi strani izpolnijo osebne podatke, zatem pa sledijo navodilom, ki so priložena obrazcu.  
 
Vsak posamezen vrednostni papir, ki ga je fizična oseba, ki izpolnjuje napoved, kupila in prodala znotraj obdobja treh let, se prijavlja posebej na ločenem listu. Ker sta obrazcu priložena le dva lista, predlagam, da si vpisni list fotokopirate v toliko izvodih, kolikor različnih vrednostnih papirjev prijavljate. Za vsak posamezen nakup določenega vrednostnega papirja je treba vpisati revalorizirano nakupno vrednost, ki jo dobimo tako, da nakupno vrednost (število delnic, pomnoženo z nakupnim tečajem), pomnožimo s količnikom inflacije v obdobju od našega nakupa do leta 2003. Naložb, ki smo jih kupili in prodali v letu 2003, ne revaloriziramo. Pri vsaki naložbi nato vpišemo prodajno vrednost, ki jo dobimo z množenjem prodane količine in prodajne vrednosti. Razlika med revalorizirano nabavno vrednostjo in prodajno vrednostjo nam da dobiček, ki je osnova za plačilo davka. Dobičke ali morebitne izgube pri posameznih vrednostnih papirjih na koncu prepišemo na osnovni obrazec in na podlagi skupnih nakupnih in prodajnih vrednosti izračunamo končni skupni dobiček.  

Če je skupni dobiček negativen, torej da smo v določenem letu realizirali več izgub kot dobičkov, je seveda iluzorno pričakovati, da nam bodo denar vrnili.  

Pri vrednostnih papirjih, ki smo jih kupovali postopoma in imamo veliko število transakcij, se nam utegne zgoditi, da bo postopek izpolnjevanja obrazca precej dolgotrajen, saj je združevanje dovoljeno le pri transakcijah, ki se ujemajo v datumu, vrsti vrednostnega papirja in njegovi nakupni ali prodajni ceni. Združujemo lahko torej le količine določenega vrednostnega papirja, ki smo ga kupili ali prodali na določen dan po enaki ceni. Zato obstajajo načini, kako si olajšati delo. V določenih borznoposredniških družbah svojim strankam ponujajo brezplačno izdelavo napovedi. Vendar so tovrstne družbe bolj izjeme kot pravilo, zato se nikar ne zanašajte na svojega borznega posrednika. Povprašate ga pa vseeno lahko. Ponekod vam to storitev zaračunajo in v tem primeru je vaša izbira, ali boste to storitev plačali, ali pa se sami potrudili in izpolnili napoved.   

Koristen pripomoček za izračun 

Za tiste, ki se boste lotili napovedi sami, obstaja pomoč. V pretekih letih je dnevnik Finance na svoji spletni strani objavljal brezplačni kalkulator kapitalskih dobičkov, ki vam je bil v veliko pomoč in vam prihranil ogromno nepotrebnega ročnega dela. Vse, kar ste morali storiti, je bilo to, da ste od svoje borznoposredniške družbe zahtevali izpis transakcij pri vrednostnih papirjih, ki jih prijavljate v svoji napovedi. To datoteko vam bo vaš borzni posrednik posredoval brez vsakih težav. Datoteka mora biti v formatu.txt, da jo lahko nadalje obdelujete. Zatem to datoteko uvozite v kalkulator kapitalskih dobičkov, ki vam oblikuje napoved. Izračunane vrednosti potem samo še prepišete na obrazce, te obrazce podpišete in oddate. Če je datoteka pravilno obdelana in vnesena, je verjetnost napake neprimerno manjša kot pri ročnem računanju dobičkov, predvsem pa je ta način mnogo enostavnejši. Glede na to, da se zakonodaja s tega področja v primerjavi z lanskim letom ni v ničemer spremenila, pričakujem, da bo ta storitev na voljo tudi letos.  

Kaj nas čaka 

V preteklosti je bilo veliko govora o novostih na tem področju. Dejstvo je, da se praksa računanja, predvsem pa obdavčevanja kapitalskih dobičkov v Sloveniji ne sklada povsem s prakso v nekaterih drugih državah EU, zato bo do določenih sprememb na tem področju v prihodnosti najverjetneje prišlo. V katero smer se bodo zgodile spremembe, je težko napovedovati, najverjetneje pa bodo v prihodnosti še bolj obdavčene transakcije špekulantov, pri katerih je frekvenca transakcij večja, po drugi strani bodo verjetno nekoliko boljše razmere za tiste vlagatelje, ki vrednostne papirje kupijo in jih ne prodajo vsaj leto ali več. Kot rečeno, pa so vsake špekulacije glede prihodnje davčne ureditve tega področja zaenkrat res še samo špekulacije.    

Izogibajte se navideznim poslom 

Kapitalski dobički imajo pač to slabo lastnost, da s seboj prinašajo določeno davčno breme. Nekateri so se temu bremenu v preteklosti izogibali na različne, bolj in manj zakonite načine. Najpogostejši je bil trgovanje za račun pravne osebe, kjer se je dalo dobiček konec leta zmanjšati na najrazličnejše načine. Drugi način je bil tako imenovano »kroženje«. Nekaj vlagateljev si je namreč med seboj prodajalo vrednostne papirje na tak način, da so drug drugemu zbijali dobičke. Žal so se pri tem delali navidezni posli, ki sem jih podrobneje opisal v decembrski številki Podjetnika in niso dovoljeni. Tiste, ki so pri tovrstnem početju ujeli, je čakala kazen, borzne posrednike, ki so bili pri tem udeleženi, pa tudi odvzem licence. Verjamem, da se je težko odpovedati določenemu delu dobička, ki je bil ustvarjen s tveganimi posegi na trg, a če pogledamo z nekoliko distance: še vedno si vsak od nas vlagateljev želi, da bi vsako leto plačal kar največ davka, saj bi to pomenilo, da so bili tudi dobički, ki jih je ustvaril, ustrezno visoki. Na ramenih davčne oblasti je, da zagotovi pravičnost obračunavanja tega davka in kaznuje tiste, ki se plačilu izogibajo.

Naš vzorčni portfelj jadra z ugodnimi vetrovi 

Prednovoletna norija na domači in tujih borzah, se je zavlekla tudi krepko v 2004. Pravzaprav na domači borzi ni bilo pravih novic, ki bi upravičevale tako rast, a fenomen je popolnoma specifičen. Donosi v letu 2003 so pred vpisno okence vzajemnih skladov zvabili marsikaterega vlagatelja. Ker so vzajemni skladi polni svežega denarja, kupujejo delnice na trgu in jim tako samodejno dvigujejo tržno ceno. Končno so se zbudile tudi investicijske družbe, ki imajo še vedno kar nekaj prostora za rast. Tako smo v tem mesecu lepe donose zasledili pri Infondu ID, ki je porastel kar za 12,6 %. Še nekoliko bolje od njega se je odrezala Luka Koper, le malo pa sta zaostajala Krka in Deutsche Telekom. Predvsem pri slednjem pričakujem nadaljnjo rast tudi v prvem četrtletju leta 2004. V tujini bosta namreč januar in februar meseca objav prvih poslovnih rezultatov za leto 2003. Od teh rezultatov bo precej odvisna smer gibanja tečajev v prvem četrtletju. Če bodo rezultati kljub neugodnemu razmerju EUR/USD na ravni pričakovanj, se nam obetajo lepi časi. Če bodo rezultati pod pričakovanji, pa bomo doživeli tehnično korekcijo, ki jo trgi že več kot nujno potrebujejo.

Naziv

Št. delnic PNC  Tržni tečaj Donosnost
Interevropa (IEKG) 196 5.100,00 5.279,00 3,5%
Merkur (MER) 47 21.300,00 25.000,00 17,4%
Krka (KRKG) 24 40.900,00 55.300,00 35,2%
Petrol (PETG) 25 39.600,00 59.500,00 50,3%
Luka (LKPG) 213 4.700,00 7.900,00 68,1%
Zlata Moneta 1 (ZM1N) 5.747 174,00 220,00 26,4%
Infond ID (IFIR) 549 1.820,00 2.229,74 22,5%
Cinkarna  (CICG) 44 22.800,00 27.500,00 20,6%
Tosama (TODG) 69 14.500,00 14.000,00 -3,4%
Nova Ljubljanska banka (NLB) 38 26.000,00 26.000,00 0,0%
Thomson (TMS) ** 72.464 13,80 17,16 24,3%
Deutsche Telekom (DTE) ** 75.529 13,24 15,73 18,8%
* PNC - povprečna nakupna cena       ** tečaj v EUR Povprečni donos: 23,6%

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *