Davek od dobička – NOVOSTI! 18. februar 2004

Avtor: | Objava: 22.01.2004

Strokovni seminarOdgovorili bomo na aktualna vprašanja o prevrednotovanju, olajšavah, reprezentanci, reklami ...
 • Kako na davčno osnovo vpliva manjša ali višja stopnja amortizacije? 
 • Je smotrno vedno uporabiti maksimalno stopnjo? Kdaj jo uporabiti in zakaj? 
 • Kaj so dolgoročne rezervacije? Za katere namene se lahko oblikujejo in ali jih res ni več možno preoblikovati?  
 • Kaj storiti z odhodki, ki niso davčno priznani?    
Odgovore na ta in mnoga druga aktualna vprašanja vam bomo podali na  
 
strokovnem seminarju   
Davek od dobička – NOVOSTI!   
 
Približuje se dan, ko bo potrebno oddati računovodska poročila in se pripraviti na plačilo davka od dobička. Ker si seveda vsi želimo državi plačati le toliko, kolikor moramo, smo za vas pripravili praktični seminar, na katerem bomo govorili o aktualnih problemih in konkretnih rešitvah, kot so: 
 
 • Kako in kdaj naj izkoristim olajšavo za nakup osnovnega sredstva? Kaj pa če je še v izgradnji/izdelavi? 
 • Če kupim osebni avto, ne morem uveljavljati olajšave? Bi ga lahko uporabljal tudi v zasebne namene ali naj raje vztrajam pri obračunavanju kilometrine? 
 • Kaj je prevrednotovanje? Kakšni so učinki okrepitev in oslabitev osnovnih sredstev na davčno obremenitev? Lahko to ocenim sam ali mi mora pomagati računovodja? 
 • Kako je s stroški reprezentance? Kaj vključim med reklamo in kaj med reprezentanco?
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • podjetnikom
 • računovodjem
 • vodjem financ in računovodstva
 • davčnim svetovalcem
 • vsem, ki se srečujejo z obravnavano tematiko
IZ VSEBINE PROGRAMA … 
 
 • Poenostavljena shema izkaza uspeha in bilance stanja, obrazložitev postavk z vidika SRS in Zakona od dobička pravnih oseb ter njuna povezanost
 • Pregled novosti Zakona od dobička pravnih oseb – preko pregleda obrazca DDPO
 • Kaj vse so davčno priznani odhodki, kaj so dolgoročne rezervacije, kakšne so olajšave za l. 2003 in kakšne, če sploh, lahko pričakujemo v bodoče
 • Kateri so davčno nepriznani stroški?
 • Kaj je investicija in kaj investicijsko vzdrževanje – razlike in praktični primeri


PREDAVATELJICI:
 
Urška Premk, direktorica računovodskega servisa Urmi in
Romana Kruhar Puc, davčna svetovalka in direktorica podjetja Uniconsult d.o.o.


KDAJ IN KJE? 

- V sredo 18. februarja, ob 8.45 in bo predvidoma trajal do 13.30.
- Stara stavba AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana (vhod s parkirišča, dvorana v kleti)   


KOTIZACIJA IN UGODNOSTI
 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 33.900,00 + DDV in vključuje:

-  predavanje strokovnjakinj
-  strokovno gradivo
-  pogostitev
-  izvod revije Podjetnik 

- 10.000 SIT z bonom ali 10 % popust za naročnike revije Podjetnik,
- 10 % popusta za prijave, prejete do 3. februarja 2004,
- 15 % popust ima vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije
(popusti se med seboj ne seštevajo)  PRIJAVA IN INFORMACIJE
 

Prijave sprejemamo:
- preko spletne prijavnice
-  pisno po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana
-  po e-pošti na naslov info@podjetnik.si ali
- po faksu na št. 01/423 82 60

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Tatjana Dimic: 01/200 20 60

Z veseljem vam bomo na voljo. 

P.S.
Za davčne zavezance in odgovorne osebe, ki ne oddajo letnih poročil ali jih oddajo z napačnimi podatki,  je po ZGD-ju zagrožena kazen tudi do 15 mio  SIT...

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *