DDV ob vstopu v EU - 9.9.2003

Avtor: | Objava: 10.08.2003Seminar: 9. september 2003
 
Slovenija bo postala članica skupnega evropskega trga, kar bo imelo pomembne posledice tudi za obdavčevanje prometa blaga in storitev, ki jih bodo slovenska podjetja opravljala oziroma pridobivala na davčnih območjih drugih držav članic Evropske unije.
 
Ker pa se usodni dan, 1. maj 2004, neustavljivo bliža, smo za vas pripravili strokovni seminar DDV OB VSTOPU V EU,
 
kjer vas bomo seznanili z najpomembnejšimi novostmi na področju DDV-ja, ki bodo nastale z dejansko vključitvijo Slovenije med države članice EU.
 
Poseben poudarek bo dan tistim spremembam in dopolnitvam zakona, ki bodo vplivale na povečanje davčnih obveznosti, in tistim, ki zmanjšujejo obveznosti davčnih zavezancev.
Govorili bomo tudi o zunanjetrgovinski menjavi, ki ne bo več uvoz ali izvoz, temveč intra-komunitarna nabava oziroma dobava, za katero bodo veljala posebna pravila in dolžnosti. Med drugim tudi vključitev v VIES sistem.
 
Na seminarju boste seznanjeni z možnimi posledicami nepravilnega obračunavanja davka na dodano vrednost ter o mnogih drugih aktualnih vprašanjih, kot so:
 
- Kaj pomeni prost pretok blaga?
- Kje je kraj opravljenega prometa blaga znotraj EU?
- Kdo je opravil transport blaga in kdo je zavezanec za plačilo davka?
- Kakšni bodo kontrolni mehanizmi davčnih uprav in kako bo potekalo njihovo sodelovanje z ostalimi članicami EU?...
 
Davčna vprašanja bomo ponazorili na praktičnih primerih, zato ste vabljeni, da predstavite svoje vprašanje strokovnjakoma na seminarju ali pa nam ga pošljete še pred seminarjem na naslov zana.dolenc@podjetnik.com!
 
 
SEMINAR JE NAMENJEN
 
- podjetnikom
- vodjem računovodstva
- vodjem financ
- pravnikom
 
 
IZ VSEBINE PROGRAMA
 
Sistem DDV-ja se bo bistveno spremenil. Govorili bomo o tem,
kako bo po novem opredeljena davčna osnova oz. obdavčljiv promet
- kako bo opredeljen čas in kraj nastanka davčne obveznosti (pojasnila bistvenih razlik med dosedanjo metodo in po novem ...)
kakšna bo oprostitev davka po novem (razlike med pravilnimi in nepravilnimi oprostitvami, katere dobave in storitve bodo oproščene znotraj Skupnosti)
o davčni stopnji in primerjavi z EU 
 
 
PREDAVATELJI
 
Romana Kruhar-Puc, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka in direktorica družbe Uniconsult d.o.o.
Zdravko Fic, dipl. pravnik, strokovni svetovalec družbe Uniconsult d.o.o., z dolgoletno prakso kot davčni inšpektor
 
 
KDAJ IN KJE?
 
Torek, 9. septembra 2003, ob 8.45 uri in bo predvidoma trajal do 13.45 ure.
 
Stara stavba AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana (vhod s parkirišča, dvorana v kleti)
 
 
KOTIZACIJA IN UGODNOSTI
  
Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 27.700 + DDV in vključuje:
-  predavanja strokovnjakov
-  strokovno gradivo
-  pogostitev 
 
10% popust za naročnike revije Podjetnik in prijave, prejete do 26. avgusta 2003 (popusti se med seboj ne seštevajo)
dodatni 5% popust  ima vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja
 
 
PRIJAVA IN INFORMACIJE
Prijave sprejemamo pisno po pošti: Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana, po e-pošti na naslov zana.dolenc@podjetnik.com ali po faksu na št. 01/423 82 60.
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Urška Saje, 01/200 20 85
Žana Dolenc, 01/ 200 20 82 , 041/ 322 332
Z veseljem vam bomo na voljo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *