Dejavnosti, ki so primerne za franšizing

Avtor: Igor Pavlin | Objava: 10.06.2003

Kako se v Sloveniji lahko izognete otroškim boleznim franšizinga.Za hitrejšo rast franšizinga v Sloveniji bi strokovnjaki za gospodarski in družbeni razvoj in še posebej za podjetništvo in franšizing lahko izdelali poseben projekt ali nekaj med seboj povezanih projektov. Vsekakor bi že prav na začetku morali razmisliti o vključitvi svetovalcev za različna področja (marketing, finance, pravna vprašanja itn.), to pa bi bili poleg domačih tudi tuji strokovnjaki.

Glede na perspektivnost bi identificirali področja, kjer bi razvili franšizne sisteme. Od mednarodnih organizacij bi lahko dobili posebno metodologijo, po kateri bi izdelali pregled možnosti za razvoj franšiznih sistemov po posameznih panogah in podpanogah gospodarstva. Če to ne bi bilo mogoče, bi lahko sami izdelali lastno metodologijo. Posebej bi se osredotočili na vidik produktivnega zaposlovanja. Pri tem bi obravnavali naslednje možnosti za razvoj franšizinga:

1.Razvoj domačih franšiznih sistemov preko klasične testne faze uspešnega franšiznega paketa;
2. Aktivno pritegovanje mednarodnih franšiznih sistemov, da neposredno začenjali svoje dejavnosti v Sloveniji ali pa konvertirali obstoječe sisteme na podlagi različnih lastninskih aranžmajev pri osnovni franšizi (master franchise);
3. Pomoč obstoječim franšiznim sistemom pri pospešeni rasti.

Dejavnosti, ki so primerne za razvoj franšizinga:
- različne vrste avtomobilskih servisov (na primer zavore, hitre popravljalnice), vključuje tudi mobilne franšize,
- avtopralnice, - različne turistične storitve,
- verige malih zasebnih hotelov, ki so vključeni v enovite sis-teme rezervacij, ponudbe, klasifikacij kakovosti storitev itn.,
- restavracije s kakovostno, svežo, nizkokalorično prehrano,
- trgovina z naravno hrano,
- vegetarijanske restavracije (kot na primer Mangold v Avstriji),
- kavarne, slaščičarne,
- lokali z osvežilnimi brezalkoholnimi napitki, mlečnimi napitki in jogurti,
- verige obcestnih restavracij (pomen demonopolizacija pridobitve lokacij),
- storitve na domu (lahko tudi mobilne franšize):
načrtovanje notranje opreme, zidarstvo, keramika
inštalacije
popravilo gospodinjskih aparatov
pleskanje, tapete, čiščenje prostorov, oken, preprog itn.
urejanje okolice hiš in sosesk,
- zdravstvene in zobozdravstvene storitve,
- naravne lekarne,
- savne,
- centri za naravno medicino (na primer hujšanje), zdravo živl-jenje
- športni objekti,
- skrb za starejše in ostarele,
- otroško varstvo,
- različne oblike izobraževanja in usposabljanja (na primer računalniki),
- racionalizacija trgovin s prehrano in tekstilom v okviru razvoja franšiznih sistemov,
- veterinarske storitve,
- varovanje premoženja,
- avtošole,
- kombinacija trgovinskega in storitvenega franšizinga,
- lepotilni, kozmetični saloni,
- pralnice in čistilnice oblačil,
- celovite krojaške storitve (na primer obleka v 24 urah),
- posebne frizerske storitve,
- poslovne storitve (na primer računovodske, iskanje strokovnja-kov itn.),
- prodajalne spominkov in keramike,
- potovalne agencije,
- posredovanje, nepremičnine,
- prodaja računalnikov,
- cvetličarne, cvetlični aranžmaji,
- svetovalne storitve,
- storitve poslovnim sistemom.

Navedeni seznam področij je zgolj okviren, nikakor ne izčrpen, in zahteva natančnejšo preučitev obstoječih franšiznih sistemov ter potreb in ustreznih modelnih podjetij, ki bi bila primerna za franšizing. Sočasno je treba sistematično pregledati ustrezne možnosti po panogah in šele nato lahko izdelamo posamezne pro-jekte konverzije uspešnih poslovnih enot, sistemov v franšizne sisteme. Pri razvoju domačih in pri prihodu tujih franšiznih sistemov je treba najti odgovore na vrsto vprašanj, in sicer tako, da poiščemo in analiziramo lastne potenciale in pomanjklji-vosti ter priložnosti.

Pri vsaki zamisli je treba preučiti lokacijo (na primer stanovanjske soseske, prometnice, trgovinski centri; lahko gre tudi za mobilne franšize) in infrastrukturo (parkirni prostori, dostop, opremljenost zemljišča, zgradb itn.), predvideti potrebne invest-icije v zgradbe, opremo in ljudi, ugotoviti, katera obstoječa podjetja bi lahko vključili kot možne dajalce ali jemalce itn.

Pri nas komajda poznamo franšizne storitve podjetjem, mo-bilne franšize, franšize s hrano ali storitvene franšize, ki nas postrežejo kar v naših vozilih (drive in ali drive trough), franšize z zdravo in vegetarijansko hrano. Za učinkovite zdravst-vene storitve, specializirane izobraževalne storitve, skrb za starejše in otroke, storitve na domu (na primer čiščenje in popravila) bi bil zelo primeren razvoj franšiznih podjetij.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *