Delavec, napoten v Nemčijo

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.08.2012Samostojni podjetnik, registriran v Sloveniji, ima enega zaposlenega. Trenutno se mu ponuja občasno delo v Nemčiji (gre za postavljanje proizvodne linije – kar pomeni na primer pet dni dela v tujini, nato se delavec vrne v Slovenijo in se v Nemčijo vrne po 10 dneh, da se postavi nova linija). Kako je z izplačilom plače? Ali ima samostojni podjetnik kakršnekoli obveznosti v Nemčiji? Kako se obračunava plača? Ali lahko dobi delavec dnevnice, kilometrino? Kako je z izstavitvijo računa nemškemu podjetju za delo, opravljeno v Nemčiji, in ali je oproščeno plačila DDV ter po katerem členu? 

Samostojni podjetnik opravlja registrirano dejavnost proizvodnje in montaže in ima zaposlenega, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je dogovorjeno in opisano delo zaposlenega, kar posledično pomeni, da mu po Zakonu o delovnih razmerjih in Kolektivni pogodbi dejavnosti pripadajo plača z dodatki, regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na delo in z njega, nagrada ob koncu leta ... Prav tako vsakemu zaposlenemu pripada povračilo stroškov, ki jih je imel na poslovnem potovanju (kilometrina, dnevnica, nočitev, parkirnina, vinjeta, letalska karta, taksi prevoz ...). Vi mu morate plačo obračunati in izplačati enako za delo v Nemčiji kakor za delo, ki ga opravlja v Sloveniji. Ker gre za delo na drugi lokaciji, mu boste obračunali dnevnice in ne nadure.  

Delavec je upravičen do tujih dnevnic (celotna dnevnica za Nemčijo znaša 55 evrov). Število dnevnic se izračuna od ure začetka poslovnega potovanja do ure prihoda s poti. Obvezno mora delavec imeti izdan potni nalog za službeno potovanje pred začetkom potovanja, ko se vrne mora obvezno izpolniti potni nalog in priložiti vse dokumente, ki bodo predstavljali osnovo za izplačilo stroškov, ki jih je imel na poti.  

Število dnevnic izračunate po naslednjem principu (navajam izmišljen primer): začetek službene poti 4. maja ob 6.00 uri in prihod s službene poti 7. maja ob 22.30. Za tujino se začne obračunavati cela dnevnica nad 14 ur odsotnosti od začetka službene poti.  

Izračun:
4. maj od 6.00 do 5. maj 8.00 = 24 ur.
5. maj od 8.00 do 6. maj 10.00 = 24 ur.
6. maj od 10.00 do 7 maj 12.00 = 24 ur.
7. maj od 12.00 do 7. maj 22.30 = 10,30 ur.  

Paziti morate, da za dneve, ko je zaposleni upravičen do dnevnice, ne boste obračunali regresa za prehrano in prevoza na delo in z njega.  

Zaposlenemu pripada kilometrina (0,37 evra/km), če se bo odpravil v Nemčijo z lastnim osebnim avtomobilom.  

Samostojni podjetnik bo nemškemu podjetju (naročniku) izstavil račun za dobavo in montažo proizvodne linije in mu na računu ne bo zaračunal DDV-ja. Od nemškega podjetja bo moral pridobiti njegovo identifikacijsko številko za DDV. Ker gre za dobavo blaga, ki zapusti Slovenijo, in se storitev montaže (premičnine) opravi na sedežu naročnika, se obdavči v državi naročnika (Nemčija). Nemški naročnik bo naredil samoobdavčitev.  

Klavzula, ki jo mora samostojni podjetnik napisati na izdanem računu, je: »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. člena ZDDV-1B«.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *