Delitev stroškov med gospodinjstvom in s.p.

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 11.03.2013Sem samostojni podjetnik in imam sedež dejavnosti v svoji hiši. Zanima me, kako je s pokrivanjem obratovalnih stroškov med dejavnostjo, ki jo izvajam kot samostojni podjetnik, in mojim gospodinjstvom.
 
Na podlagi pojasnil DURS z dne 12. 1. 2012 je stališče delitve obratovalnih stroškov med gospodinjstvom in dejavnostjo samostojnega podjetnika, ki ima sedež na sedežu stalnega bivališča, naslednje: v primeru delitve skupnih obratovalnih stroškov med dejavnostjo samostojnega podjetnika in njegovim gospodinjstvom je pomembno, ali so takšni skupni stroški v davčnem obračunu davčno priznani ali nepriznani. Stališče DURS je naslednje:
-   stroški so davčno priznani v sorazmernem delu, če je vrednost hiše ali stanovanja izkazana v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika (konti skupine 02) in je tako vpisana v zemljiško knjigo.
 
Če samostojni podjetnik poslovnega prostora (stanovanja ali hiše), ki ga ima v lasti in ga uporablja za opravljanje svoje poslovne dejavnosti, ne prenese iz gospodinjstva (privatne sfere) v dejavnost samostojnega podjetnika, predstavljajo obratovalni stroški in stroški vlaganj stroške, ki imajo značaj privatnosti, zato so v celoti davčno nepriznani.
 
V primeru, da samostojni podjetnik prenese nepremično iz gospodinjstva v svoje poslovne knjige, je sorazmerni del stroškov davčno priznan. Sorazmerna delitev posameznih vrst obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, vzdrževanje ipd.) mora biti določena in sprejeta v sklepih podjetnika. Na podlagi novih sprememb in priporočil Enotnega kontnega načrta, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2013, se takšni sorazmerni stroški evidentirajo na kontu 919 (prej konto 920).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *