Delo upokojenca

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.05.2012Zanima nas, kako lahko upokojenec dela v skladu z zakoni in predpisi. Prosim, navedite, po kakšni pogodbi lahko dela oziroma katera od oblik je najcenejša za izplačevalca takih prejemkov, koliko ur lahko opravi na mesec in druge posebnosti.
 
V odgovoru na vaše vprašanje o možnostih opravljanja dela upokojencev vam v zvezi z zakonskimi določbami oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, podajamo njihovo strokovno mnenje in pojasnila.
 
Pomembno je vedeti, ali ste morda lastnik ali prokurist neke gospodarske družbe. Iz vašega vprašanja razumem, da to niste in bi poleg pokojnine še želeli nekaj zaslužiti in prav tako prejemati pokojnino.
 
Zavarovanec, ki izpolni minimalne pogoje za starostno upokojitev, ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) možnost, da se odloči, da bo nadaljeval z delovnim razmerjem in si na ta način zagotovil pravico do višje pokojnine. To pomeni ukinitev pokojnine in zaposlitev ter vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 
Druga možnost, ki jo ima starejši delavec, je delna upokojitev (50 odstotkov delovnega časa). V primeru delne upokojitve ima delavec pravico skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom oziroma začeti delati s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega se dopušča tudi možnost, da se uživalec starostne pokojnine znova reaktivira.
 
Ob tem vas želim opozoriti na to, da če uživalec pokojnine znova sklene delovno razmerje s polnim delovnim časom ali začne opravljati dejavnost, katere posledica je vključitev v obvezno zavarovanje, ni več upravičen do izplačila pokojnine – pravica do pokojnine v tem času miruje. Zavarovancu se pokojninska doba in plača iz vnovičnega zavarovanja upoštevata pri vnovični odmeri pokojnine. Razen v primeru delne pokojnine, ZPIZ-1 ne dovoljuje hkratnega prejemanja pokojnine in dohodka iz delovnega razmerja.
 
To ne pomeni, da ne bi mogli upokojenci delati in pridobivati dohodka na podlagi občasnega oziroma začasnega dela v okviru pogodb civilnega prava po Obligacijskem zakoniku – na primer s podjemno pogodbo (ta mora vsebovati elemente občasnega dela in nikakor obveznega ali vsakodnevnega dela) ali avtorsko pogodbo (za katero je potrebna vsebina o intelektualnem delu). Višina zaslužka ne sme presegati minimalne bruto plače, ki je v letu 2012 763,06 evra. V nasprotnem primeru se mora upokojena oseba vključiti v sistem obveznega socialnega in pokojninskega zavarovanja.
 
Primer obračuna za avtorske pogodbe:
 
Zap. št. Kategorija Vrednost v €
1 bruto avtorski honorar 500
2 10 % normirani stroški - 50
3 (1-2) osnova za dohodnino 450
4 25 % akontacija dohodnine - 112,50
5 (1-4) neto avtorski honorar 387,50
 
Primer obračuna za podjemno pogodbo:
 
Zap. št. Kategorija Vrednost v €
1 bruto podjemna pogodba 500
2 10 % normirani stroški - 50
3 (1-2) osnova za dohodnino 450
4 25 % akontacija dohodnine - 112,50
5 (1-4) neto izplačilo po pogodbi 387,50
6 6 % prispevek za PIZ 30
7 pavšalni prispevek za nesreče pri delu 4,53
8 25 % posebni davek na določene prejemke 125
9 (1+6+7+8) strošek za naročnika 659,53
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *