Dolžnosti cestnega prevoznika pri prevzemu blaga na prevoz

Avtor: | Objava: 10.06.2003NASVET:
Preden prevzame blago na prevoz, je cestni prevoznik dolžan:
- ugotoviti kakšno je zunanje stanje blaga in embalaže,
- preveriti podatke o količini in drugih oznakah tovora,
- preveriti točnost podatkov, ki so vpisani v vozni list in se nanašajo na število tovorkov in na njihovo označbo.

Če ugotovi nepravilnosti,
jih mora vpisati v vozni list z razlago, sicer velja domneva, da sta blago in embalaža v dobrem zunanjem stanju. Prevoznik lahko dokazuje, da to ni res, vendar je tovrstno dokazovanje zelo težavno.

Če v danih okoliščinah pregleda blaga ni mogoče opraviti, je potrebno tudi to vpisati v tovorni list in navesti razlog.

Morebitne pripombe prevoznika se štejejo za točne, če se pošiljatelj izrecno strinja z njimi in to vpiše v vozni list.

Pošiljatelj lahko zahteva od prevoznika, da preveri bruto težo ali količino blaga oziroma vsebino in stanje pošiljke. Stroške nosi pošiljatelj. Rezultati pregleda se navedejo v tovornem listu.

Prevoznik mora biti torej pri prevzemu blaga zelo previden in natančen ter se držati določenih pravil, ki seveda zahtevajo določen čas. Vendar pa pravočasno opažene napake na blagu, embalaži ali oznakah na voznem listu, ščitijo prevoznika pred tem, da bi sam odgovarjal za poškodbe ali nepravilnosti, ki so nastale še pred prevzemom blaga na prevoz.

PRAVNI VIR:
Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (UL FLRJ M. p., št. 11/58, 1/59, 12/61 - CMR), Obligacijski zakonik (UL RS št. 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *