Dolžnosti gospodarskih subjektov pri preprečevanju pranja denarja

Avtor: | Objava: 10.02.2002NASVET: Organizacije, revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja in imajo vsaj 4 zaposlene osebe, bodo morale uskladiti svoje notranje akte s tem navodilom najkasneje do 25.04.2002.

Čeprav so zavezanci po navodilu, ki ga predstavljamo le določene gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnosti računovodskih storitev, davčnega svetovanja, revizije, … bo to navodilo posredno pomenilo kontrolo poslovanja vseh podjetij, ki bodo prihajala v poslovni odnos z zgoraj navedenimi organizacijami pri transakcijah, ki jih je treba kontrolirati!

Nekatere obveznosti, ki jih imajo zgoraj navedene organizacije so:
- dolžnost identifikacije, kadar organizacija za stranko odpre račun ali z njo vzpostavi trajno poslovno razmerje, pri opravljanju transakcije ali pri več med seboj povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 3,000.000 SIT;
- dolžnost hranjenja podatkov in pripadajoče dokumentacije najmanj 10 let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti pogodbe;
- dolžnost sporočanja podatkov o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 5,000.000 tolarjev;
- dolžnost začasne ustavitve transakcije za največ 72 ur po odredbi Urada RS za preprečevanje pranja denarja (nadalje: urad) in dolžnost ravnati se po navodilih urada o postopku z osebami, na katere se transakcija nanaša;
- informacij in dokumentacije o strankah in transakcijah, o bančnih vlogah in o premoženjskem stanju določenih oseb ter podatkov o opravljanju nalog po zakonu na zahtevo urada.
Organizacija mora najkasneje do konca marca tekočega leta sestaviti letno poročilo o izvajanju notranje kontrole in ukrepov v za preteklo leto. Poročilo mora biti izdelano pisni obliki.
 
PRAVNI VIR:
Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali ...
(UL RS, št. 6/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *