Dovoljenje za preseganje dnevnega deviznega maksimuma

Avtor: | Objava: 10.09.2003Nova ureditev deviznega poslovanja prinaša spremembe na področju preseganja deviznega maksimuma za rezidente.  
 
Veljavna zakonodaja določa, da imajo lahko rezidenti ob zaključku dneva v devizni blagajni znesek tuje gotovine, ki ne sme presegati 5 % povprečnega dnevnega pologa tuje gotovine v blagajno v preteklem mesecu.  

Banka Slovenije pa lahko izda dovoljenje za preseganje tega maksimuma. Prej je to dovoljenje lahko izdala samo tistim rezidentom, ki opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu ali ki nudijo medicinsko prvo pomoč - predvsem zaradi plačila stroškov v tujini v zvezi s prevoznim sredstvom in blagom ter za dnevnice delavcev. 

Zadnja sprememba zakonodaje pa omogoča, da Banka Slovenije lahko izda dovoljenje za preseganje deviznega maksimuma tudi tistim rezidentom, ki ne opravljajo storitev v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu ali nudenja medicinske prve pomoči. 
 
VELJAVNOST:
Od 26.7.2003 

PRAVNI VIR:
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini (UL RS 72/2003)
Zakon o deviznem poslovanju
(UL RS 23/99, 35/2001)
Zakon o Banki Slovenije (UL RS 58/2002, 85/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *