Dvorec Trebnik - več kot običajni turizem

Avtor: Polona Skledar | Objava: 10.07.2003

Kako iz skoraj zapuščene zgodovinske zapuščine ustvariti jedro novega razvoja na področju ekologije, turizma in izobraževanja.Projekt »Dvorec Trebnik« iz Slovenskih Konjic je letos na 5. Slovenskih regionalnih dnevih v Novi Gorici osvojil drugo mesto na tekmovanju za slovensko regionalno nagrado Štefana Smeja. Med sedemnajstimi prijavljenimi projekti je dobil ta projekt posebno pohvalo za dobro usklajenost regionalnega razvojnega programa z ekološkimi in turističnimi kriteriji.

Projekt je zasnoval Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, ki si je dvorec Trebnik izbral za svoj sedež. S projektom želijo v regijo pritegniti čim več intelektualnih in finančnih virov, doseči sodelovanje javne in zasebne sfere ter ustvariti medsektorski grozd okoli blagovne znamke »Dvorec Trebnik«.

Zavod si je zastavil, da bo do leta 2007 postal vodilni ekološkoturistični izobraževalni center v Sloveniji, ki bo povezoval turizem, kmetijstvo, ekologijo, kulturno dediščino in izobraževanje. Znanje naj bi se od tu tudi širilo širše po jugovzhodni Evropi.

Kako se je začelo?

Leta 1997 je Dvorec Trebnik s pripadajočimi posestmi od občine Slovenske Konjice kupilo družinsko podjetje Jelen, za kar so morali prej izpolniti pogoj, ki ga je postavila občina, da sezidajo stanovanjski blok za preselitev 22 socialno ogroženih družin, ki tedaj so živele v propadajočem dvorcu, kar so leta 1999 tudi naredili. Tako so lahko leta 1999 tudi začeli adaptacijo dvorca.

Podjetje Jelen je leta 1999 ustanovilo Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, ki je nato razvil projekt »Dvorec Trebnik«, ki je vreden 10 milijonov evrov. Sredstva pridobivajo v glavnem iz strukturnih skladov, različnih nacionalnih in evropskih pobud, zlasti pa iz zasebne pobude. Danes ima zavod že 14 redno zaposlenih in še 13 zaposlenih v okviru javnih del. Zaposleni opravljajo najrazličnejša dela, od fizičnih do intelektualnih, in se stalno izobražujejo.

Kje so priložnosti?

Ocenjujejo, da je največ priložnosti v turizmu, za kar so razvili tudi inovativne programe (grajski piknik, grajski ogled, grajske degustacije, Trebniški duhec, Iskanje zaklada, Dobri stari časi ...), v proizvodnji in prodaji ekoloških dekorativnih izdelkov iz naravnih materialov (v sklopu štirih podprogramov: zeliščni program, naravna kozmetika, biotekstil, dekorativni, program ...), v programih izobraževanj in usposabljanj, ter programih ekološke pridelave in kooperativ.

Obiskovalcev je vsako leto več, lani jih je bilo že več kot 30.000, in to brez vlaganj v akcije tržnega komuniciranja, le z uporabo brezplačne komunikacijske tehnike »od ust do ust«. Od tega je bilo približno 80 odstotkv Slovencev, drugi pa so bili tuji gosti. Za razvoj in uspešno trženje dvorca oziroma dogodkov, povezanih z njim, je bila na začetku velikega pomena bližina turističnih središč, kot so Zreče, Rogla in Žička kartuzija.

Načrti

Občina je sprejela prostorski načrt za celoten, okoli 35 hektarjev velik kompleks bodočega ekološkoturističnega središča. Nekateri programi so že uresničeni, drugi so na stopnji naložb ali idejnega projekta.

Letos bodo postavili tržnico z ekološkimi izdelki, mlin in pekarno. Imajo pa v načrtu tudi razvoj programa za otroke in družine. Na okrog 10 hektarjih površin pod Konjiško goro bodo postavili slovenski minimundus (Mala Slovenija), gozdno pravljično pot na temo slovenskih pravljic, letno in zimsko otroško zabavišče - tematske parke za otroke, učne tematske delavnice za otroke ter živalski vrt tipičnih slovenskih živali. Zanimiv je tudi pilotni projekt ekološke vasi. Zgradili bodo 15 do 20 objektov iz ekomaterialov (možnost ekopočitnic) po načelih ekološke gradbene in bivalne kulture. Vas in sam dvorec Trebnik bosta ogrevana z lesno biomaso, odpadne vode bodo čistili z rastlinsko čistilno napravo. V vasi bo ekološkoturistično izobraževalno središče, kjer se bodo obiskovalci lahko vračali k naravi, naravni prehrani, naravnim postopkom in materialom.

Do leta 2007 načrtujejo 60 redno zaposlenih, v ekološki vasi naj bi postavili 100 ležišč, imeli naj bi 35.000 nočitev stacionarnih gostov, razvili 350 ekoizdelkov, skupaj pa naj bi jih obiskalo 100.000 obiskovalcev letno. Z vsemi dejavnostmi ekološkoturističnega središča Dravinjske doline bodo dosegli letni prihodek v višini 700 milijonov tolarjev.

Več informacij dobite na spletnih straneh www.trebnik.com.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *