E-poslovanje za vse

Avtor: Esad Jakupović | Objava: 05.12.2011

Elektronsko poslovanje oz. e-poslovanje ima v Sloveniji dve desetletji dolgo tradicijo. Po razvitosti v javni upravi in bančništvu sodimo med najboljše v EU, z razvitostjo v gospodarstvu pa ne moremo biti zadovoljni.Elektronsko poslovanje je opravljanje poslovnih aktivnosti in sklepanje poslov z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in predvsem internetom za izboljšanje storilnosti ali donosnosti. Izraz e-poslovanje sta v angleški različici e-business prvi uporabljali skupini za marketing in internet pri IBM-u leta 1996. Pravzaprav je bil več let pred tem in potem bolj razširjen izraz e-trgovina (angl. e-commerce), ki se, kot beremo v enem od številnih opisov, »nanaša na kupovanje in prodajo blaga in storitev ter prenos kapitala s pomočjo digitalnih komunikacij oziroma prek interneta«. E-trgovina zajema tudi druge poslovne funkcije podjetja, kot so marketing, finance, administrativne funkcije in podobno.
 
Neenakomeren razvoj
 
E-poslovanje ne obsega le kupovanja, prodaje in podobnih trženjskih aktivnosti, temveč tudi organizacijo poslovanja podjetja oziroma ustanove v spletnem okolju, poslovne komunikacije, zadnje čase pa še posebej urejanje in shranjevanje dokumentacije v elektronski obliki. Danes lahko e-poslovanje razumemo v ožjem smislu kot elektronsko poslovanje predvsem v gospodarstvu, lahko pa tudi v širšem pomenu kot uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in interneta na različnih drugih področjih – v javni upravi, zdravstvu, izobraževanju in drugje. Zato so v uporabi tudi drugi izrazi za določena področja: e-uprava, e-zdravje, e-učenje, e-gospodinjstvo, e-vlada, e-demokracija, e-marketing …
 
Prve aktivnosti e-poslovanja segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so nekatera domača podjetja na zahtevo tujih kupcev uvedla standardizirano računalniško izmenjevanje podatkov (RIP). Na začetku devetdesetih let je SDK (današnji AJPES) uvedel izmenjavo elektronskih plačilnih nalogov. V toku desetletja pa se je s širjenjem interneta razcvetelo spletno trgovanje. V letu 2000 je bil sprejet Zakon o e-poslovanju in e-podpisu, ki je postavil pravne osnove za širjenje e-poslovanja. V tem tisočletju se je e-poslovanje razvijalo predvsem v javni upravi in večjih podjetjih ter med dobavitelji in kupci v trgovskih verigah. Med podjetji, posebej med malimi in srednjimi, pa je e-poslovanje pri nas še vedno slabo razvito.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *