Etika - smer uspeha

Avtor: Martina Budal | Objava: 10.06.2013

Skrb za rast podjetja in njegov razvoj je na prvi pogled predvsem vprašanje ekonomije. Vendar so za uspeh prav tako kot zdrave ekonomske odločitve pomembni mehkejši vidiki upravljanja podjetja, ki pomembno prispevajo h končnemu dolgoročnemu uspehu podjetja.


Dr. Jernej Belak: »Še vedno sem prepričan, da je pošten in etičen način delovanja, pristen odnos med udeleženci še vedno edini način, s katerim lahko podjetje preživi na dolgi rok.«

Podjetje je organizacijska oblika, ki nam v obstoječem družbenem in gospodarskem sistemu omogoča življenjski standard, srečo in izpolnitev. Zato bi morala podjetja delati v dobro vseh udeležencev, lastnika, zaposlenih, partnerjev in okolja. Ko govorimo o etiki podjetja, ne gre samo za etiko poslovanja, ampak tudi za etičen odnos do vseh udeležencev podjetja. Etika oziroma širše kultura podjetja je zelo pomemben element njegovega uspeha. Velikokrat podjetniki s tem namenom posvečajo pozornost skrbi za zaposlene, vendar je etika veliko več, je temeljni pogled človeka na svet, ki se gradi od otroštva, pravi dr. Jernej Belak, ki na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskuje etiko podjetja.

 

Na vprašanje, ali podjetje deluje etično ali ne, je težko odgovoriti, pravi Belak. Ko opazujemo delovanje različnih podjetij v svojem okolju, sicer hitro ugotovimo, katero se obnaša etično do svojih zaposlenih, partnerjev in okolja in katero ne. Ocenjujemo, katero podjetje ima v svojem okolju ugled dobrega zaposlovalca, odgovornega do okolja, v katerem deluje. Pri raziskovalnem delu pa je položaj nekoliko drugačen in raziskovalci raziskujejo dejavnike udejanjanja verodostojnosti, saj je prav verodostojnost posledica etičnega delovanja podjetja. Vendar raziskovalci ne dajejo ocen, ali podjetje deluje etično ali ne. »Nimamo te pravice,« pravi Belak in nadaljuje: »Lahko samo ugotavljamo, kaj je v podjetju prisotnega, kar spodbuja verodostojnost oziroma etično delovanje v podjetju.« Pri tem izhajajo iz predpostavke, da v podjetjih, kjer etične vrednote niso formalizirane, obstaja večja možnost odklonov oziroma zanemarjanja vrednot z etično vsebino.

 

Med večjimi tovrstnimi ekscesi je zagotovo ustvarjanje okolja, v katerem vlada strah zaposlenih pred delodajalcem, ki je žal prisoten v veliko podjetjih. Retorika delodajalcev, češ, kaj se pritožuješ, saj imaš službo, pred vrati je 300 ljudi, ki bi to delo opravljali za manj denarja, je skrb zbujajoča, pravi Belak, delodajalci pa gredo celo tako daleč, da posegajo v človekove čisto osnovne pravice. V takem okolju je nemogoče pričakovati, da bo zaposleni inovativen ali pripaden, zaradi neenake moči pa je prav tako težko pričakovati, da bo zaposleni tisti, ki bo protagonist uveljavljanja etičnih vrednot, pravi Belak.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *