EU-novice za podjetnike

Avtor: Nives Pahor | Objava: 12.04.2005

Podjetniški programi, storitve, dogodki ... v Evropski unijiEU namenja milijardo evrov za eMobilnost

Namen osnove eMobilnost (eMobility) je zagotoviti, da Evropa ostane vodilna sila v naslednjem valu inovacij na področju brezžične in mobilne tehnologije. eMobilnost je evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki usklajuje raziskave na področju mobilnih in brezžičnih komunikacij. Osnova bo pridobila finančna sredstva iz različnih evropskih raziskovalnih programov in od velikih telekomunikacijskih podjetij. Ta sektor zdaj prispeva 3 % bruto domačega proizvoda EU-ja in je gospodarsko pomembnejši od interneta.
Več informacij: www.emobility.eu.org/
Vir: www.gzs.si  


EU grozi propad, ZDA ostajajo globalna velesila?

Najnovejše poročilo ameriškega Nacionalnega obveščevalnega sveta, ki deluje v okviru Centralne obveščevalne agencije (CIA), opozarja, da bi Evropska unija lahko v prihodnjih 15 letih propadla, če ne bo izvedla temeljitih gospodarskih reform. Poročilo sicer pravi tudi, da se bosta do leta 2020 Kitajska in Indija uveljavili kot novi svetovni sili, kar bo temeljito spremenilo geopolitična razmerja v svetu. Poročilo tudi napoveduje, da bo svetovno gospodarstvo do leta 2020 zraslo za 80 %, povprečni dohodek na prebivalca pa se bo povečal za kar 50 %.
www.foia.cia.gov/2020/2020.pdf    


Evropa potrebuje nove raziskovalce

Brez raziskovalcev ni znanosti v Evropi, pravi Janez Potočnik, komisar EU za znanost in raziskave. 

EU potrebuje 700.000 novih raziskovalcev, da doseže cilje lizbonske strategije ter nadomesti starajočo se delovno silo v raziskavah. Evropska Komisija želi povečati privlačnost raziskovalne stroke, zato je 11. marca letos sprejela Evropsko listino za raziskovalce ter Kodeks ravnanja.


Napredek pri spodbujanju podjetništva

Evropska komisija je v petem poročilu o Evropski listini o malih podjetjih ugotovila, da so zlasti nove članice EU naredile precejšen napredek pri spodbujanju podjetništva na področjih:
- izobraževanja podjetnikov ter spodbujanje podjetniške miselnosti;
- pravnih predpisov, ki lajšajo poslovanje podjetnikom; sem sodita tudi sprememba stečajnega zakona in spodbujanje novega začetka podjetij;
- izobraževalnih programov in programov za usposabljanje, ki so bolj prilagojeni povpraševanju po delovni sili na trgu (zlasti za tehnike in inženirje).
www.euractiv.com 
 
 
V EU prihaja vse več ponarejenih izdelkov  

Po uradnih statističnih podatkih za leto 2003 (za 2004 še nimajo podatkov) so carinski organi na zunanjih mejah EU zasegli približno sto milijonov ponarejenih izdelkov v vrednosti milijarde evrov. 70 odstotkov vseh ponarejenih in piratskih izdelkov izvira iz Azije. Med ponarejenimi izdelki je vse več otroških igrač in iger.
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs
   


Devet novih čezmejnih programov

Evropska komisija je januarja letos odobrila devet novih čezmejnih programov v okviru regionalne politike EU. Cilj programov je spodbujanje ekonomskega, socialnega in ozemeljskega sodelovanja med obmejnimi regijami. Komisija bo v obdobju 2004-2006 za financiranje teh programov namenila 260 milijonov evrov.
http://europa.eu.int/rapid
    


Projekti Svetovne banke

Svetovna banka vsako leto dodeli med 15 in 20 milijard dolarjev finančnih in drugih pomoči za spodbujanje gospodarskega razvoja v manj razvitih deželah članicah EU. Ta finančna pomoč letno ustvari okrog 40.000 pogodb s podjetji v vrednosti od nekaj tisoč do nekaj deset milijonov dolarjev za pogodbo. Pogodbe so namenjene dobavi opreme, blaga, gradbenih, svetovalnih in drugih storitev. Vse več sredstev namenjajo manjšim projektom, ki so primerna tudi za slovenska mala in srednja podjetja.
Več informacij po e-pošti: maja.ferlinc@gzs.si   

 
Europe Direct − Halo, EU!

Europe Direct je brezplačna telefonska in elektronska storitev, ki jo lahko uporabljajo državljani Evropske unije, če imajo kakršnakoli vprašanja, povezana z Evropsko unijo. Namen storitve je približevanje EU svojim državljanom.  
Več informacij glede te storitve dobite na http://europa.eu.int/europedirect ali na brezplačni telefonski številki 00800 678 91011 (kličete lahko iz katerekoli države v EU-ju). 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *