EU - spodbujamo mala in srednja podjetja

Avtor: Martina Budal | Objava: 14.01.2014

Mala in srednja podjetja predstavljajo 98 odstotkov vseh podjetij v EU in ustvarijo 85 odstotkov novih delovnih mest. A čeprav so najvitalnejši del evropskega gospodarstva, so hkrati delovala v najbolj neugodnih razmerah. Z novo finančno perspektivo naj bi se to spremenilo.


Tudi EU je vendarle prepoznala potencial malih in srednjih podjetij za rast in zaposlovanje in v finančni perspektivi za obdobje 2014 do 2020 malim in srednjim podjetjem namenila bistveno več pozornosti pa tudi več sredstev kot v preteklosti. Tako preko zmanjšanja birokracije pri prijavljanju in poročanju o rabi sredstev, pridobljenih iz evropskih skladov, kot preko večjega deleža financiranja in programov ter instrumentov, ki so namenjeni prav malim in srednjim podjetjem. Nekatera so nadgradnja uspešnih programov iz preteklosti, nekaj pa je tudi novosti. Velik delež sredstev je namenjen za raziskave in razvoj, nekaj pa tudi za pomoč pri neposrednem financiranju poslovanja. Pa pojdimo po vrsti:


OBZORJE 2020


Je finančno najtežji program financiranja podjetij v sedanji finančni perspektivi in je namenjen predvsem financiranju raziskav in razvoja. Na voljo je preko 70 milijard evrov, od katerih bo največ, skoraj 31 milijard evrov usmerjenih v raziskave in razvoj na izbranih najbolj perečih področjih za EU: podnebne spremembe, razvoj trajnostnih oblik transporta in mobilnosti, obnovljive vire energije, s poudarkom na njihovi boljši dostopnosti in nižji ceni, varnost hrane in izzive, ki jih prinaša staranje prebivalstva. Z dobrimi 24 milijardami evrov bo komisija podprla razvoj znanosti na najvišji ravni, preostalih 17 milijard evrov pa bo namenjenih izboljšanju industrijskega pomena EU in inovacij na tem področju. Sredstva bodo namenjena predvsem za vlaganja v tehnologijo, boljši dostop do kapitala in podporo malim in srednjim podjetjem.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *