EUREKA – spodbude za razvojno-raziskovalne projekte v podjetjih

Avtor: Larisa Vodeb | Objava: 03.02.2011Tako kakor vsako leto je tudi letos ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavilo razpis za finančne spodbude v okviru programa Eureka za razvojno raziskovalne projekte v podjetjih, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav. Pod izrazom industrijske raziskave so mišljene načrtovane in kritične raziskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev, ali pa v znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Če so del strategije vašega podjetja in če sodelujete z mednarodnimi poslovnimi partnerji, s katerimi lahko oblikujete mednarodni konzorcij, imate možnost, da kandidirate na omenjenem razpisu. Mednarodni partnerji morajo biti iz ene od 40 držav, ki so članice programa Eureka.
 
Prijavitelji lahko projekte prijavijo iz zelo širokega kroga razvojno-raziskovalnih strokovnih področij, in sicer:
1) elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija,
2) industrijska proizvodnja, materiali in transport,
3) druga industrija,
4) energija in energetika,
5) kemija, fizika in eksaktna znanost,
6) biološka znanost,
7) poljedelstvo in kmetijstvo,
8) prehrambna tehnologija,
9) meritve in standardi,
10) tehnologije za varstvo človeštva in okolja.

Ministrstvo sofinancira stroške osebja, instrumentov in opreme, stroške zunanjih svetovalcev, režijske in druge operativne stroške ter stroške zemljišč in stavb (stroški amortizacije).
 
Sofinanciranje je do 50 odstotkov višine vrednosti slovenskega deleža oziroma največ 75.000 evrov na leto. Prijavljen projekt lahko traja do 36 mesecev. Prvi datum oddaje prijave je 15. februar, druga dva razpisana datuma pa sta 3. maj in 6. september.
 
Projektni predlogi se obravnavajo celostno, torej se ocenjujejo vsebinski oziroma tehnični, finančni, metodološki in ekonomski del ter družbeni pomen projekta.
 
Vse podrobne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na ministrstvu, pri:
- Urški Zupin, tel.: 01/478-46-32, e-pošta: urska.zupin@gov.si, in
- Petri Žagar, tel.: 01/478-47-56, e-pošta: petra.zagar@gov.si.
- Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh ministrstva: www.mvzt.gov.si.
 
Pri iskanju ustreznega mednarodnega partnerja vam lahko pomaga tudi Evropska podjetniška mreža. Ena od članic te mreže je Obrtno-podjetniška zbornica. Če iščete mednarodnega parterja, se lahko obrnete na:
- Lariso Vodeb (larisa.vodeb@ozs.si) ali
- Majdo Potokar (majda.potokar@ozs.si), ki vam bosta pomagali iz zagate.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *