Europass - evropski »delovni potni list«

Avtor: Nives Pahor | Objava: 09.09.2005

Letos v vsej članicah Evropske unije uvajajo Europass - dokument o strokovnih znanjih in izkušnjah posameznika, ki bo olajšal mobilnost delovne sile.


Slava Pevec Grm:»Europass bo Evropejcem pomagal pri iskanju zaposlitve ali vključitvi v izobraževanje v tujih državah.«

Europass je eden od treh dopolnilnih instrumentov Evropske skupnosti, namenjenih lajšanju mobilnosti v okviru evropske strategije Izobraževanje in usposabljanje 2010. Pobuda je nastala iz težnje po večji preglednosti poklicnih in strokovnih kvalifikacij, njihovi primerljivosti in prenosljivost med državami Evropske Unije. Je eden ključnih instrumentov za krepitev preglednosti kvalifikacij in lajšanje mobilnosti delovne sile in študentov znotraj meja Evropske unije.  

Kaj je Europass 

Tu gre v bistvu za enotno mapo dokumentov, ki bo posamezniku omogočala celovito predstavitev strokovnih znanj in delovnih izkušenj. Mapa vključuje pet dokumentov (življenjepis, podatke o znanju jezikov posameznika, o univerzitetnih diplomah, o poklicnem izobraževanju in o delovnih izkušnjah, pridobljenih v tujini). Pozneje bo vanj mogoče vključevati še druge dokumente tako na evropski kot nacionalni ravni. V vseh članicah Evropske unije ga uvajajo v letu 2005.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Špela Pogačnik
Cilj instrumenta je, da bi postala znanja in izkušnje čim preglednejši, s poenotenimi merili na nacionalni in na evropski ravni, kar postaja čedalje pomembnejše v združeni Evropi, ko ljudje potujejo in ne iščejo zaposlitve le znotraj meja svoje države, pojasnjuje Slava Pevec Grm, vodja projekta v Centru za poklicno izobraževanje (CPI). Ti instrumenti naj bi bili enotni po vseh državah.  

Povezovanje izobraževanja in delovne sfere ni nikjer lahko, je pa eden ključnih ciljev poklicnega izobraževanja. Dejansko ima Europass dva glavna cilja, pojasnjuje Pevc. Prvi je lajšati delodajalcem presojo znanja in sposobnosti kandidatov. Drugi pa spodbuditi podjetja, da bi pogosteje pošiljala na izobraževanje svoje delavce. Lahko tudi nekoga, ki ga še nameravajo zaposliti. Ker Europass v tem primeru ne omogoča neposredno sofinanciranja, je možnosti sofinanciranja moč poiskati v sklopu drugih programov, kot je recimo Leonardo da Vinci, nadaljuje Špela Pogačnik, koordinatorka projekta v CPI. 

Komu je namenjen 

Europass je namenjen predvsem posameznikom in nato delodajalcem. Je instrument podpore pri vseživljenskem izobraževanju, hkrati pa zelo pomemben instrument za delodajalce, trg dela in izobraževalne ustanove, saj je pomoč pri presoji posameznikovih znanj in delovnih izkušenj. Na podlagi tega se bo delodajalec laže odločil za kandidata. Če želi denimo podjetnik zaposliti koga iz Poljske, bo lahko od njega zahteval Europass in tako dobil boljši pregled nad kandidati, glede na to, da so merila enaka.  

Delodajalce je treba motivirati, da bodo povprašali po Europassu, le tako bo lahko postal standard, ki jim bo pomagal pri iskanju delavcev. Prav s pomočjo delodajalcev postaja namreč dokument vedno bolj strukturiran in uporaben, nadaljuje Slava Pevec Grm. To je zelo kompleksen proces, ki bo imel vpliv na nacionalne izobraževalne in zaposlitvene postopke. Učni procesi bodo čedalje preglednejši in uporabnejši. Cilj je imeti po celotni Evropski uniji enake referenčne okvire, ki bi jih vsi uporabljali.  

Evropska komisija predvideva, da bo do leta 2010 Europass uporabljalo tri milijone evropskih državljanov, ki si bodo s z njim izboljšali položaj na trgu delovne sile in bolje izkoristili priložnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.Nacionalna kontaktna točka: Center RS za poklicno izobraževanje,
Ob železnici 16, Ljubljana
Telefon: 01/5864 227
E-pošta: info@cpi.si ali spela.pogacnik@cpi.si
Spletna stran: www.cpi.si ali http://europass.cedefop.eu.int (tu so na voljo vsi dokumenti Europassa)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *