eVsebine tudi v Sloveniji

Avtor: | Objava: 10.04.2003Slovenija je v začetku leta polnopravno pristopila k evropskemu komunitarnemu programu eVsebine. Glavni namen tega programa je spodbujanje razvoja, uporabe in distribucije evropskih digitalnih vsebin ter promoviranje jezikovne in kulturne raznolikosti na področju informacijske družbe. Odslej bodo tako pri oblikovanju teh vsebin dejavneje sodelovala tudi slovenska podjetja in ustanove.

Osrednjo vlogo v Sloveniji je prevzelo ministrstvo za informacijsko družbo, ki je nedavno že organiziralo prvi informativni dan. Udeležence so takrat seznanili s podrobnostmi o programu in o možnostih sodelovanja.

Namen programa

Program eVsebine (angleško eContent) podpira dejavnosti na treh področjih: izboljšanje dostopa in pospeševanje uporabe informacij javnega značaja, večjezična in kulturno raznovrstna obogatitev digitalnih vsebin in povečanje dinamike trga digitalnih vsebin.

Namenjen je predvsem področju ponudbe digitalnih vsebin in vključuje vrsto različnih ciljnih skupin. V ta okvir sodijo, denimo, javne in kulturne ustanove, razvijalci oziroma lastniki digitalnih vsebin v zasebnem in javnem sektorju, oblikovalci, ponudniki jezikovnih storitev in rešitev, založbe in distributerji, ponudniki internetnih storitev, akterji na področju intelektualne lastnine, vlagatelji in podobno.

Priložnosti za slovenska podjetja in ustanove

Slovenska podjetja in ustanove lahko z možnostjo kandidiranja za izrazito uporabno naravnane, mednarodne in večpartnerske projekte pridobijo ne le sofinanciranje s strani Evropske komisije, temveč tudi pomoč pri vzpostavljanju mednarodnih stikov.

Predvidena količina sredstev za izvedbo celotnega programa je 100 milijonov evrov.. Trenutno odprti razpis za sofinanciranje projektov, ki je bil predstavljen tudi na omenjenem informativnem dnevu, je vreden 29 milijonov evrov. Po prvem odzivu sodeč, pa je tudi v Sloveniji interes za eVsebine precej velik.

Podrobnejše informacije o programu so na voljo na naslovu ministrstva za informacijsko družbo (http://mid.gov.si) in na uradnem naslovu programa eVsebine (http://www.cordis.lu/econtent/).

Program eVsebine je bil ustanovljen konec leta 2000 z odlokom Evropskega sveta. Nastal je kot odgovor na cilje akcijskega programa eEuropa 2002, predvsem njegove tretje točke, ki govori o spodbujanju uporabe interneta. Program traja že drugo leto. Predvidoma pa se bo končal leta 2005. Stran 2 od 2 Stran 1 od 1

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *