Finančni programi EU za mala in srednja podjetja

Avtor: Bojana Omrsel | Objava: 10.02.2003

Namenjeni so sofinanciranju projektov malih in srednjih podjetij v Srednji Evropi v obliki nepovratnih sredstev za projekte ali ugodnih kreditov.Programi Evropske Unije, namenjeni podjetniškemu sektorju in krepitvi podpornega okolja, zajemajo področja, kot so:
 
·        aplikativne raziskave
·        ustanavljanje podjetij
·        ustanavljanje mrež in grozdov
·        oblikovanje orodij
·        razvojna pomoč
·        širjenje informacij in znanja
·        zaposlovanje
·        izmenjava znanja
·        temeljne raziskave
·        izvoz-uvoz
·        mobilnost
·        organizacija poslovnih dogodkov
·        pilotni projekti
·        podpora distribuciji
·        podpora naložbam
·        usposabljanja, izobraževanja
·        tehnična pomoč
·        transregionalno in transnacionalno sodelovanje 
Naziv programa Namen
Šesti okvirni program Raziskave in razvoj, uvajanje tehnologij v podjetja
Equal Nove oblike zaposlovanja, podjetništvo, prilagajanje, enake možnosti zaposlovanja, transnacionalno sodelovanje v povezavi s trgom dela
Growth Inovativni izdelki, procesi in organizacije, mobilnost in intermodalnost, transport na kopnem in pomorske tehnologije, razvoj v aeronavtiki, materiali in tehnologije, proizvodnja in spremembe materialov, meritve in testiranja, učinkovitost proizvodnje, organizacija proizvodnje in dela
IHP- A, A1, A2, B, C, D, E, F Podpora usposabljanju in mobilnosti raziskovalcev, mreženje raziskovalnih organizacij, krepitev dostopnosti do raziskovalne infrastrukture, promocija znanstvene in tehnološke odličnosti, izboljšanje socio-ekonomske baze znanja, podpora razvoju znanstvenih in tehnoloških politik v Evropi
Informacija, participacija in konzultacija predstavnikov podjetij Izmenjave praks, informacij, usposabljanja predstavnikov zaposlenih in delodajalcev
Inovation and SME Promocija inovacij, spodbujanje sodelovanja malih in srednjih podjetij, skupne inovacijske akcije med podjetji
Interreg III A/Phare CBC Razvoj podpornih organizacij v obmejnih regijah (podjetniških inkubatorjev, poslovnopodpornih centrov, regionalnih razvojnih agencij, izgradnja poslovnih mrež, usposabljanja in povezovanja podjetnikov)
IST - Information Society Technologies Razvoj novih tehnologij in aplikacij, njihovo vključevanje v industrijo in med uporabnike, razvoj sistemov in storitev za državljane, nove oblike dela in elektronskega poslovanja, oblikovanje večpredstavnih vsebin in orodij, ključne tehnologije in infrastruktura, prihodnost in nove tehnologije,
LEADER + (v Sloveniji je podoben program CRPOV) Razvoj podjetništva v kmetijstvu in na podeželju
Life Vključevanje okolja v dejavnosti industrije
Media Plus Pomoč podjetjem pri področju avdiovizualnih komunikacij, krepitev produkcije in distribucije medijev malim in srednjim podjetjem
Sapard Naložbe v kmetijska podjetja, izboljšave v ribogojništvu, trženje kmetijskih izdelkov, uvajanje metod in tehnologij, ki varujejo okolje, naložbe v posodabljanje gozdarske proizvodnje in trženje izdelkov gozdarske industrije

Vir: Vodnik Eurofunding, Welcomeeurope SARL, 5, Rue de Douai, F-75009 Paris, www.welcomeeurope.com, kontaktna e-pošta: contact@welcomeurope.com Vodnik Eurofunding za mala in srednja podjetja vsebuje preko 300 finančnih programov, med katerimi jih je približno tretjina že dosegljivih slovenskim podjetjem, večinoma v partnerstvu z raziskovalnimi organizacijami in/ali lokalnimi skupnostmi in nevladnimi podpornimi organizacijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *