Financiranje malih in srednje velikih podjetij

Avtor: | Objava: 10.12.2003· Program SID-a in banke KfW za izvoznike
V sodelovanju s Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) je Slovenska izvozna družba (SID) pripravila poseben program v tuji valuti. Namen te storitve je zagotoviti malim in srednje velikim podjetjem srednjeročne in dolgoročne kredite za pripravo izvoza, predvsem tistim, ki se ukvarjajo s trgovino, industrijo in storitvenimi dejavnostmi. Poleg tega lahko podjetja zaprosijo tudi za likvidnostne kredite in kredite za širitev dejavnosti. 
 
· Program SID-a in banke KfW s podporo EU
Program za mala in srednje velika podjetja s podporo EU izvaja Slovenska izvozna družba z banko KfW in Razvojno banko Sveta Evrope (Council of Europe Development Bank - CEB). Program podpira Evropska komisija, namenjen pa je financiranju dolgoročnih naložb malih in srednjih podjetij kot tudi samostojnih podjetnikov izključno prek izbranih bank slovenskih podjetij. Bistvena značilnost tega programa je, da omogoča uporabo dolgoročnih sredstev tudi v tolarjih (z devizno klavzulo), in ne le v tujih valutah, ter možnost kreditov manjših vrednosti (do 50.000 evrov). Sredstva najetega kredita se ne smejo uporabljati za kreditiranje dolgoročnih naložb v osnovna sredstva in za kreditiranje obratnega kapitala. 

· Program SIMP
Program SIMP izvaja SID v sodelovanju s komercialnimi bankami. Mala in srednja podjetja lahko vse potrebne postopke, povezane z zavarovanjem in financiranjem poslov, opravijo pri svojih poslovnih bankah, prek katerih gre tudi vsa dokumentacija - pod pogojem, da ima banka s SID-om sklenjen aranžma o upravljanju tako imenovanih zbirnih (skupinskih polic) za MSP. S sodelovanjem v programu SIMP imajo podjetja lažji dostop do financiranja poslov prek bank in drugih finančnih ustanov pod ugodnejšimi pogoji.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *