Forum sodelovanja, ne sporov

Avtor: Marta Turk | Objava: 10.11.2003

Bilanca dosedanjega delovanja in vpliva Združenja podjetnikov Slovenije, ki je bilo ustanovljeno pred devetimi leti. Poraja se Stalni forum za malo gospodarstvo, kot oblika pomembnega glasu malega gospodarstva.V letih 1990-91 je skupina pionirjev zasebnega podjetništva razmišljala o povezovanju in o tem, kako si med seboj pomagati pri poslovanju. Gospodarska zbornica Slovenije je imela takrat na skrbi pretežno velika podjetja, ki so se ubadala z lastninjenjem, obrtna zbornica je šele nastajala in potrebe malih podjetnikov niso bile nikjer na seznamu prioritet; razen tega pa se je številnim podjetnikom obvezno članstvo v zbornici zdelo nekoristen strošek. Pobudnikom povezovanja podjetnikov pa sta se zdeli sprejemljivi dve alternativi: ali ustanovitev samostojne zbornice malega gospodarstva ali umestitev podjetnikov v okvire GZS na način, ki bi jim dajal moč in besedo.  

V napetem ozračju konfliktov sta prevladala modrost in pogled v prihodnost: malo gospodarstvo se lahko razvija in raste samo v družbi z velikimi, od tod črpa znanje in partnerstvo, z njimi se zavzema za boljše razmere poslovanja in tudi veliki imajo pri tem koristi. Tako je nastalo Združenje podjetnikov Slovenije znotraj GZS.  
 
V devetih letih je bilo veliko priložnosti za merjenje moči, usklajevanje interesov in vzpostavitev kulture dialoga. Bili so tudi glasni trenutki, a izkušnje kažejo, da se vsak trud, usmerjen v iskanje dogovora, dolgoročno splača. Še zlasti ko se vzpostavlja vloga združenja. Povezovati ljudi, katerih lastnosti so energija, intuicija, nepremagljiva trma in prodornost, pa hkrati inovativnost, prilagodljivost in podjetnost, pa ni preprosto. Ob povezovanju podjetnikov pa je cilj Združenja podjetnikov Slovenije tudi usklajeno izraziti svoje zahteve v družbi velikih.  

Združenje ima danes čvrste temelje (regijska združenja), vendar podjetniki možnosti, ki so jih dobili, ne izkoriščajo dovolj. Če se podjetniki ne vključujejo v delo regijskega združenja, potem je logično, da tarnajo, da od zbornične organiziranosti nimajo nikakršne koristi. Takšnim povemo, kaj lahko pričakujejo od organiziranega poslovnega okolja, koliko brezplačnih, izjemno koristnih informacij imajo na voljo, pa jih ne uporabljajo, kaj vse bi lahko izvedeli prej, ali celo vplivali na to, da bi bilo drugače, če bi sodelovali!  
 
Kako vidim prihodnost, kako bi lahko podjetniki postali še pomembnejši dejavnik v družbi? Večjo moč in vlogo malega gospodarstva v slovenskem družbenem, gospodarskem in političnem okolju bo treba zagotoviti z argumenti, in ne le s pozivi, da smo številni. Stalni forum malega gospodarstva je lahko odgovor na to vprašanje. Pobuda za oblikovanje foruma je GZS sprejela. To naj bi bilo stalno posvetovalno mesto, v katerem morajo sodelovati tudi predstavniki obrtne zbornice, pa tudi tista prostovoljna združenja, ki so se uveljavila v nekaterih regijah.  

ZPS, ki že devet let nastopa kot povezovalni člen, se zavzema za tesno sodelovanje z obrtniki in poziva k sodelovanju med strokovnimi združenji. To mora postati obvezno načelo delovanja foruma. Cilj razprav pa mora biti usmerjen v utrditev položaja malega gospodarstva in možnost neposrednega dogovarjanja ob ključnih zadevah.   
Danes že sodelujemo v posameznih delovnih skupinah, kjer lahko prispevamo poseben pogled malega gospodarstva na spremembe zakonov in predpisov in opozorimo na nedoslednosti ali celo omejitve, ki mu preprečujejo razvoj in rast. Pol leta pred vstopom v Evropsko unijo z zaskrbljenostjo pričakujemo tudi paket zakonov, ki nam bodo krojili usodo. Davčna reforma napoveduje ukinitev olajšav za vlaganja in obdavčitev obresti, zdravstvena reforma predpisuje večjo prispevno stopnjo in večje stroške dela, kar bo močno omejevalo konkurenčnost. Ureditev podpornega okolja za mala in srednje velika podjetja z zakonom o pospeševanju podjetništva pričakujemo z upanjem, da napovedana združitev Sklada za razvoj malega gospodarstva z drugimi finančnimi ustanovami ne bo pomenila izgube posluha za malo gospodarstvo, ki ji je bil prej »predpisan« že v nazivu. Pretekle izkušnje ta strah utemeljujejo. 

Glas malega gospodarstva mora biti jasno izražen, posebnosti, ki so značilne za mala podjetja, je treba upoštevati pri nastajanju nove zakonodaje, in dobro je, da so se končno te razprave preselile iz zaprtih krogov izbranih svetovalcev v vsakdanje življenje nas vseh – tudi nepodjetnikov, navsezadnje.    

Marta Turk
Predsednica Združenja podjetnikov Slovenije

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *