Franšizing ali komisijska prodaja?

Avtor: Igor Pavlin | Objava: 12.10.2009V zadnji številki Podjetnika sem bral, da veliko družb, ki se označujejo za franšizne, sploh niso take, ampak gre pri njih za komisijsko prodajo ali drug poslovni model. Zanima me, kakšne so razlike med franšizingom in komisijsko prodajo. Še drugo vprašanje: Kje bi lahko dobil kodeks franšiznih družb?
 
Pri franšizi sta franšizodajalec in franšizojemalec dve med seboj ločeni pravni osebi, ki ju povezuje zgolj franšizni sporazum, pogodba. Pri komisijski prodaji pač ne gre za franšizni sistem, ampak običajno za obliko zastopništva, kjer trgovec na drobno prodaja blago v lasti v imenu principala tudi na račun tega principala, ki mu za to odobrava določeno plačilo. Običajno trgovec na drobno principalu ne plačuje pristopnine v »franšizni sistem« niti tako imenovanega royaltija ali deleža od prodaje (plačilo za storitve pomoči in upravljanja, ki jih daje franšizor).
 
Pri tekstilu se je v Evropi pojavila praksa, da grosist, ki je tudi franšizodajalec, franšizojemalcu za prodajo na drobno dobavi blago, ta pa ga plača šele po prodaji, in ne vnaprej ali v okviru določene sheme ustaljenih denarnih tokov med obema. V tem primeru lahko franšizojemalec neprodano zalogo vrne franšizodajalcu. To seveda ni franšizni način poslovanja, ki je opisan v kodeksu etike franšiznih družb.
 
Za zadnjo različico kodeksa se bralec lahko obrne na info@franchise-slovenia.net, dostopna je tudi na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenije, pod Sekcijo slovenskih franšiznih družb.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *