Hotel za gorske kolesarje

Avtor: Dušan Štrucl – Dixi | Objava: 10.02.2003

Hotel Club Krnes je dokaz, da lahko cveti hotelski posel tudi “na koncu sveta”, kot je za nekatere Črna na Koroškem. “Zgodbo” predstavlja njen avtor – podjetnik.Pred sedmimi leti sem kot podjetniški svetovalec delal na razvojnih projektih s področja turizma na podeželju na Koroškem. Vedel sem, kaj vse bi bilo mogoče narediti z bogato naravno in kulturno dediščino, bil sem poznavalec novih trendov v turizmu in vedel sem, kako bi morali posamezniki izkoristiti potenciale in udejanjiti svoje podjetniške priložnosti. Med drugim sem bil projektni vodja v okviru projekta razvoja turizma v Mežiški dolini. Ko sva nekoč v tistem času s svetovalko Agnes Gannon iz Irske stala pred opuščenim hotelom v Črni in sem ji potožil češ, kaj nam pomaga ves trud, ko pa se zapirajo še hoteli, me je spodbudila: “Dixi, vzemi hotel v najem.” Osuplo sem ji odvrnil: “Agnes, si predstavljaš mene kot direktorja hotela?!”

Minilo je še kakšno leto podjetniških priložnosti in po spletu okoliščin sem postal brezposeln. Prepričan v perspektivnost turizma v naši dolini, sem navdušil družino, da smo pripravili poslovni načrt za razvoj in delovanje hotela in ga predložili občini Črna. Ker ni bilo bogatih vlagateljev, so se na podlagi programa odločili za nas.

Ustanovili smo podjetje z omejeno odgovornostjo z imenom Krea''tur – Studio za kreacije v turizmu, ki je registrirano za gostinsko–turistično dejavnost. Podjetje je sklenilo pogodbo z občino za desetletni najem hotela z okolico. Z vizijo o razvoju turistično–kulturnega središča, z nekaj denarja in veliko podjetniške energije smo stopili na podjetniško pot.
Zavedali smo se, da lepa okolica, še manj pa lokacija hotela sami po sebi ne bosta privabljali dovolj gostov, zato bo moral imeti privlačne programe, ki bodo gostu omogočili pestro in zanimivo preživeti dan, vikend ali počitnice. Zaradi možnosti, ki nam jih ponuja okolica (gorske ceste in kolovozi, povezave z več dolinami, gore, smučišče) in čedalje večje priljubljenosti kolesarjenja, sem videl tržno priložnost v športnem hotelu s poudarkom na gorskem kolesarjenju in zimskih športih. Glede na možnosti hotelskega objekta, lokacijo, videz, velikost in razporeditev številnih prostorov sem ocenil, da je objekt primeren za razvoj turistično-kulturnega središča, kjer se bodo odvijale različne dejavnosti in v katerem bomo prodajali splet številnih storitev domačim in tujim obiskovalcem. Kompleks smo poimenovali po vrhu v nekdanjem smrekovškem vulkanu: Hotel Club Krnes.

Cilji

Naši cilji so bili naslednji:
- z novim konceptom in programom oživiti in zapolniti zmogljivosti hotela;
- razviti manjše turistično-kulturno središče, ki bo s programom in ponudbo privabljalo obiskovalce, tako turiste kot domačine;
- izboljšati in urediti hotelski objekt do kakovostnega razreda treh zvezdic;
- povrniti in povečati vložena sredstva,
- z novim pristopom prispevati k razvoju občine.

Tržna priložnost

Tržno priložnost smo videli v hotelu klubskega tipa, specializiranim za gorsko kolesarjenje in s programi aktivnih počitnic. Za potrebe kraja in bližnje okolice smo videli možnost trženja turistično kulturnih dejavnosti, predvsem v ponudbi restavracije, kulturnih prireditev. Kot dodatne možnosti smo opredelili pestro ponudbo enodnevnih izletov, trgovino in servis s kolesarsko opremo ter savno.

Načrtovanje poslovanja

Pot od ideje do poslovne zamisli lahko opravimo z dobrim načrtovanjem poslovanja. Z izkušnjami, pridobljenimi na drugih projektih, smo pripravili dober poslovni načrt in investicijski elaborat. Z zbranimi podatki sem pripravil podroben marketinški načrt, in ko ga danes vzamem v roke, lahko z zadovoljstvom ugotovim, da smo ga v 70 odstotkih tudi izpeljali.

Od kod denar

Ko sem še delal na razvojnih projektih, smo radi govorili, da se za dobre projekte vedno najde denar, v resnici pa je malce drugače. Naše podjetje se je obvezalo, da bo zagotovilo sredstva za naložbo in zagon hotela. Lastniki sredstev smo vložili lastna sredstva, ki so znašala 33 odstotkov celotne naložbe. Podjetje je pridobilo tudi dolgoročni bančni kredit. V najemni pogodbi z občino Črna smo zapisali, da se vložena sredstva v naložbo v objekt obračunajo kot vnaprej plačana najemnina, občina pa je dolžna zastaviti hotel za hipotečno zavarovanje. Podjetje bo začelo plačevati najemnino sedmo leto poslovanja, ko bo nehalo odplačevati dolgoročni kredit. V skupni vrednosti naložbe je bilo kar 52 odsotkov sredstev, potrebnih za naložbo v objekt, 32 odstotkov v opremo in osnovna sredstva, v obratna sredstva pa 16 odstotkov. Na začetku smo izkoristili tudi programe in sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Zavoda RS za zaposlovanje.

Obnova hotelskega objekta

Za zagon podjetja je bil objekt potreben temeljite obnove in ureditve, saj je bil dotrajan in nefunkcionalen. Potrebni so bili številni posegi za izboljšanje funkcionalnosti in nujni ukrepi za zmanjšanje porabe energije.

Pri obnovi smo ohranili vse, kar je bilo dobrega, pri opremljanju na novo pa smo uporabili predvsem naravne materiale iz naše okolice, pozorni pa smo tudi na to, da so barve iz naše celostne podobe usklajene z barvami v hotelu.

Osebje v hotelu

Osebje je najpomembnejši del turistične ponudbe in obenem najbolj problematičen. Največja težava je ta, da zaposleni v turizmu delajo predvsem takrat, ko se drugi zabavajo, da pa morajo prav tako imeti proste dni. Podjetje ima danes šest zaposlenih, v sezoni pa dodatno zaposlujemo izbrane študente in dijake. Zaradi majhnega števila zaposlenih mora biti osebje dobro izbrano, strokovno usposobljeno, prilagodljivo, iznajdljivo, vsi morajo biti sposobni opravljati več različnih del in nalog. Izobraževanje zaposlenih je pomembna naložba, ki pa si ga žal v času, ko se podjetje razvija in bojuje za preživetje težko privošči. Pripadnost in lojalnost zaposlenih podjetju je prva odlika, osebni stik, prijaznost in domačnost pa se odraža tudi v odnosu do gostov.

Sanje je treba prodati - programi Cluba Krnes

A-program: Mountain bike park
S tem programom ponujamo počitnice, vikende in dneve za turiste in obiskovalce, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem. Mountain bike hotel Club Krnes je baza za dejavnosti, ki se odvijajo v okoliških gorah in gozdovih in je središče gorskega kolesarskega parka. Za skupine organiziramo gorske kolesarske ture z vodenjem, prehrano in spremljevalnim vozilom. Mountain bike camp, Divja jaga, Freeride, Mtb Avanture so naslovi iz našega programa prireditev, tekmovanj, predstavitev in zabave. Naš center je izhodišče za več kot 1300 kilometrov označenih, v vodnikih opisanih ali vodenih gorskih kolesarskih tur. Naš gorski kolesarski park je povezan s kolesarskimi potmi v sosednjih območjih v kolesarsko omrežje s skupno dolžino več kot 2300 kilometrov.

B-program: Avantura zima – šole v naravi
Je program zimskih dejavnosti, namenjen drugi ciljni skupini, in to so šole v naravi. Program zajema poleg smučanja in teka na smučeh tudi sankanje. Z znanim smučarjem Mitjo Kuncem organiziramo alpsko smučarsko šolo.

C-program: Priprave športnikov
Zaradi dobre športne infrastrukture kraja, znanih športnikov, ki izhajajo iz Črne, ter usmerjenosti in opremljenosti objekta pripravljamo programe za različne športne klube.

D-program: Program izletov in posebnih dogodkov
Za različne organizirane skupine smo pripravili enodnevne in dvodnevne izlete v Črno in okolico. V turistično nezanimivih mesecih pripravljamo specializirane izobraževalne seminarje za manjše skupine.

E-program: Črna je barvita
Poleg stalnih prireditev, ki se že dogajajo celo leto v kulturnem domu, organiziramo odmevne gledališke predstave – komedije pod znamko Club teater. V galeriji prirejamo prireditve za prebivalce iz okolice (likovne in kiparske razstave).

“Na koncu sveta”
Črna na Koroškem je za Slovence na koncu sveta, zato moramo nenehno opozarjati nase in na svojo ponudbo. Prihodki od hotela ne dopuščajo večjih naložb v promocijo. Naše marketinške dejavnosti lahko razdelimo na lokalne in globalne, v katere danes vlagamo 70 odstotkov energije.

Prabojevniki na kolesih
Pri snovanju celostne podobe nas je vodilo spoznanje, da moramo biti drugačni, barviti, samosvoji, zato uporabljamo žive, tople barve in design, ki je všeč naši ciljni skupini.
Prabojevnikom iz jamske slikarije smo dodali kolesa in postajajo prepoznavna zaščitna znamka.

Hotel v globalni vasi
Internet je najpomembnejši vstop v “okrogli” svet in Črna tu ni na začetku ali na koncu. Poleg spletne strani www.mtbpark.com uporabljamo elektronsko pošto za obveščanje kolesarjev, klubov in agencij o prireditvah, posebnih kolesarskih paketih. Elektronska pošta je postala pomemben način rezervacij.

Divja jaga
Najodmevnejša prireditev je Divja jaga – spust gorskih kolesarjev za slovenski pokal.

Kultne majice
Za prodajo in ob posebnih priložnostih natisnemo majice, ki so z dopadljivim designom, prabojevniki na kolesih in kakovostjo pomemben del imidža, saj za prave gorske kolesarje velja, da jo morajo imeti.

Sodelovanje z nosilci razvoja turizma
Današnji rezultat je med drugim posledica dobrega sodelovanja z Občino Črna, z drugimi ponudniki gostinskih in turističnih storitev v okolici in tudi povezovanja s ponudniki v Sloveniji. V prihodnje smo odločeni to sodelovanje še izboljšati, saj se zavedamo potrebnosti organiziranega razvoja in trženja turizma.

“Država skrbi za nas”
Novi zakoni in predpisi prinašajo čedalje večje stroške poslovanja. Če hočemo zadostiti vsem zahtevam, lahko v našem podjetju vzamemo čas in denar za to le na račun razvoja.
Razpisi za razvoj turističnih projektov so večinoma napisani tako, da se lahko z njimi preživljajo razvojne organizacije. Krediti za razvoj malega gospodarstva zahtevajo bilance z dobičkom in garancije, ki jih ne moremo zagotoviti.

Izkušnje
Ko sem še delal kot svetovalec, so nam nekateri očitali, da prodajamo meglo. Danes lahko ponosno ugotovim, da od te “megle” živim. Način življenja se mi je popolnoma spremenil, in čeprav je hotelska dejavnost sezonska, dela ne zmanjka. Izkušnje in resnične potrebe gostov so nas naučile, da smo projekt zastavili bolj funkcionalno in stvarno.

Turizem je panoga, o kateri vedo vsi vse, in mi, ki delamo v njem, imamo žal to “srečo”, da nam nasvete, kaj vse bi še lahko in kaj bi morali storiti, delijo vsi povprek. Pa naj poskusijo sami!

Dušan Štrucl – Dixi
Center 153
2393 Črna na Koroškem
Tel. 02 870 30 60
E-pošta: krnes@sgn.net
www.mtbpark.com

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *