Inšpekcijski pregled in notranji nadzor za zagotavljanje varnih živil v gostinstvu - Ljubljana, 31.5 in Maribor 1.6.2004

Avtor: | Objava: 17.05.2004

Strokovni seminarZakonodaja na področju zdravstveno ustreznih, varnih živil prinaša spremembe, ki zahtevajo od nosilcev živilske dejavnosti v gostinstvu in imenovanih odgovornih oseb dosledno izvajanje dela po načelih spremljajočih higienskih programov in HACCP načrta. 

 
 • Kje se najpogosteje pojavljajo napake in kaj preverja zdravstveni inšpektor pri uradnem nadzoru na področju varnosti živil v gostinstvu? 
 • Kako vzpostaviti učinkovit notranji nadzor in kako motivirati zaposlene za delo po sistemu HACCP? 
 
Pridružite se nam na strokovnem seminarju 
 
INŠPEKCIJSKI PREGLED IN NOTRANJI NADZOR ZA ZAGOTAVLJANJE VARNIH ŽIVIL V GOSTINSTVU 
 
Ljubljana: 31. maja 2004
Maribor: 1. junija 2004  
 
Izvedeli boste, kako poteka uradni zdravstveni nadzor v zvezi z novo zakonodajo. Podrobno se boste seznanili z zahtevami zakonodaje in Smernic dobre higienske prakse / HACCP v gostinstvu, dobili boste praktične napotke o poteku inšpekcijskega pregleda, pravilnem izvajanju notranjega nadzora in napakah, ki si jih kot odgovorna oseba v notranjem nadzoru ne smete privoščiti.
 
Strokovnjakom pa boste lahko zastavili tudi čisto konkretna vprašanja v zvezi z vzpostavljanjem HACCP sistema v vašem podjetju.  
 
Seminar bodo vodile:  
Lučka Žabkar, zdravstvena inšpektorica (seminar v Ljubljani)
Milena Lubej, zdravstvena inšpektorica (seminar v Mariboru), 
mag. Ksenija Vuk, univ. dipl. inž. živil. tehnol. in 
mag. Mojca Jevšnik, dipl. san. inž.
 
KDAJ IN KJE? 
 
- Ljubljana: v ponedeljek, 31. maja 2004, v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana
- Maribor: v torek, 1. junija 2004, v hotelu Kačar, Ptujska 301 J 
 
Oba seminarja se bosta pričela ob 9.00 uri in bosta predvidoma trajala do 14.00 ure.
Registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00. 
 
KOTIZACIJA 
 
Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 43.500 + DDV in vključuje:
predavanje strokovnjakov, strokovno gradivo, pogostitev in izvod revije Podjetnik
 
POPUSTI
 
- 10.000 SIT z bonom ali 10 % popust za naročnike revije Podjetnik (popusti se med seboj ne seštevajo)
15 % popusta ima vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja
 
SEMINAR JE NAMENJEN
 
Nosilcem živilske dejavnosti v gostinstvu, odgovornim osebam v notranjem nadzoru (gostinstvo), vodjem in članom HACCP skupine in vsem, ki so vključeni v proizvodnjo živil v gostinstvu.
 
IZ VSEBINE PROGRAMA …   
 
 •  Kakšne so pristojnosti in pooblastila zdravstvenih inšpektorjev,
 • Na čem je poudarek pri inšpekcijskem nadzoru,
 • Katere so najpogostejše napake pri vzpostavljanju HACCP sistema v gostinstvu,
 • Kaj zahtevajo Smernice dobre higienske prakse / HACCP za gostinstvo,
 • Kakšne spremembe je prinesla nova zakonodaja na področju varnih živil,
 • Kako naj poteka učinkovit notranji nadzor,
 • Katero dokumentacijo ste dolžni shranjevati in koliko časa,
 • Kako ukrepati v primeru zdravstvenih težav zaposlenih,
 • Kako pripraviti učinkovita delovna navodila in izobraževanja za zaposlene,
 • Kako motivirati zaposlene za delo po sistemu HACCP,
 • Kakšne so sankcije za posamezne kršitve,
 • Odgovori na pereča vprašanja, kot so: kaj nadzirati, kako nadzirati, kolikokrat nadzirati, kam beležiti, kdo naj izvaja meritve, kaj pomeni osebna odgovornost, itd.
 
 
PRIJAVE IN INFORMACIJE
 
Prijave sprejemamo pisno
- s spletno prijavnico za seminar v Ljubljani, 31. maja 2004
- s spletno prijavnico za seminar v Mariboru, 1. junija 2004
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana,
- po e-pošti na naslov narocnine@podjetnik.si ali
- po faksu na št. 01/423 82 60. 
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Metka Nežič: 01/200 20 84, e-pošta: metka.nezic@podjetnik.si
cdcwdxcedc

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *