Informacije, ki jih morajo banke posredovati strankam, za katere izvajajo plačilni promet s tujino

Avtor: | Objava: 10.04.2003Vse, ki poslujete s tujino in s tem opravljate tudi plačilni promet s tujino, seznanjamo s postopki, ki jih mora izvesti banka, ki ta plačilni promet izvaja. V nadaljevanju opisani postopek velja le za plačila manjših vrednosti, to je do 50.000 EUR.

Ob plačilih manjše vrednosti v državo, ki je podpisnica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, mora banka, pred sprejemom naloga za plačilo, stranko obvestiti o:
- času, ki je potreben za prenos sredstev na banko upravičenca plačila,
- času, ki je potreben za odobritev računa upravičenca plačila,
- načinu obračunavanja provizije in ostalih stroškov,
- datumu valutacije,
- uporabljenih tečajih,
- pravnih sredstvih, ki jih lahko uporabi stranka (pritožba, odškodninski zahtevek, …).
Po opravljeni transakciji pa mora banka stranko obvestiti o:
- številki transakcije,
- celotnem znesku plačila,
- znesku provizije in drugih stroškov,
- deviznem tečaju,
- datumu valutacije.

Banka mora stranko obveščati v pisni obliki ali po elektronskem mediju, vsa obvestila pa morajo biti enostavno razumljiva.
 
VELJAVNOST:
Od 12.4.2003.

PRAVNI VIR:
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (UL RS 35/2003)
Zakon o deviznem poslovanju (UL RS 23/99, 35/2001)
Zakon o Banki Slovenije (UL RS 58/2002, 85/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *