Investicijski načrt, poslovni načrt

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 07.12.2009Nameravam se prijaviti na razpis za pridobitev subvencije za nakup tehnološke opreme. Zanima me, kakšna je razlika med poslovnim načrtom in investicijskim načrtom. Oba moram namreč predložiti s prijavo. Poslovni načrt sem naredil sam. Kaj pa vsebuje investicijski načrt? 
 
Z izrazom »poslovni načrt« označujemo elaborat, ki osvetli poslovno idejo oziroma poslovanje podjetja z vseh zornih kotov (sredstva in obveznosti podjetja, relacije do kupcev, dobaviteljev in konkurence, menedžment in delavci oziroma zaposleni, uspešnost poslovanja, tveganja …) za nekaj prihodnjih let (običajno 3 do 5).
 
Z izrazom »investicijski načrt« pa imamo v mislih elaborat, ki se predvsem nanaša na bodočo investicijo – jo opiše, tudi oriše ali prikaže fotografije, skice in podobno, vrednost investicije in ekonomsko učinkovitost, uspešnost, donosnost, vire za njeno financiranje – vsaj za čas, ko bo investicija »pokrita« – torej se bodo rezultati investicije izenačili z vložki za investicijo.
 
Seveda se oba elaborata v marsičem prepletata. Tako bo poslovni načrt vseboval del investicijskega elaborata, ker investicija prinaša bistvene spremembe v poslovanju podjetja v naslednjih letih, po drugi strani pa bo investicijski načrt vseboval tudi del poslovnega načrta, saj so pravi učinki investicije vidni le v celovitem pogledu na podjetje.
 
O elementih poslovnega načrta obstaja veliko literature, specifične vsebine investicijskih načrtov pa največkrat določajo bodoči financerji. Tako je tudi pri razpisih za sofinanciranje. Namen teh zahtev v razpisih je, da bodoči financerji ali sofinancerji dobijo zagotovilo, da je investicija smiselna, torej ekonomsko upravičena in da obstaja dovolj veliko zagotovilo, da bo morebitno posojilo vrnjeno v zahtevanem času oziroma bodo doseženi drugi pogoji (na primer zagotovitev zaposlitve določenega števila delavcev, ekološka sanacija …).
 
Glede avtorstva obeh elaboratov je pomembno le to, da jih naredi nekdo, ki se na tovrstno strokovno delo spozna. Nič ni narobe, če jih naredi podjetnik sam, če to delo obvlada. Bodoči financer, ki tovrstno odlično znanje prav gotovo ima, se bo odločil prav na podlagi kakovosti elaboratov! Zato na pomoč strokovnjakov ni treba gledati kot zgolj na strošek. Ta pomoč pa je včasih tudi brezplačna ali jo sofinancirajo institucije, ki podpirajo podjetništvo.
 
Pa veliko uspeha na razpisu!

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *