IskraPrins - drugič

Avtor: Robert Rolih | Objava: 10.06.2003

Tudi za prenovljeno spletno mesto tega podjetja predlagamo več izboljšav, zlasti marketing z e-pošto.Podjetje Iskra Prins je svojo spletno stran ( www.iskraprins.si) prvič predstavilo leta 1999. Zaradi prihoda novega večinskega lastnika in spremenjene celostne grafične podobe podjetja so v začetku letošnjega leta spletne strani prenovili.

Sprememba je bila torej predvsem grafična, vendar z nekaterimi pomembnimi vsebinskimi novostmi. Zdravko Gubanec, direktor splošno kadrovskega področja, pravi, da so strani opremili z več koristnimi informacijami za obiskovalce in kupce. Olajšali so tudi komuniciranje z obiskovalci, ki je zdaj bolj neposredno, saj si želijo čim več sodelovanja z obiskovalci.

Po slabih dveh mesecih so med obiskovalci spletne strani opravili anketo. Z njo so želeli doseči dvoje: pridobiti mnenje obiskovalcev in hkrati dobiti njihove podatke, da jim pošiljajo ponudbo in druge informacije. Obiskovalce so motivirali k anketi z nagradami iz lastnega prodajnega programa in naleteli na dokaj velik odziv. Dobili so 274 odgovorov, rezultati pa so pokazali naslednje:

  • 78 odstotkov obiskovalcev je predstavitev ocenilo za dobro,
  • 21 odstotkov za povprečno,
  • samo dva obiskovalca pa sta jo ocenila kot slabo.

Da predstavitev ponuja dovolj informacij in da praktično ničesar ne pogrešajo, je zatrdilo 91 odstotkov obiskovalcev.
Obiskovalci so imeli še največ pripomb do spletne trgovine; dobra tretjina jih je namreč pogrešala večjo ponudbo. »Pomanjkljivosti spletne trgovine se zavedamo tudi sami. Za postavitev boljše trgovine bi potrebovali bistveno več denarja, več kot bi ga spletna prodaja sploh povrnila. Z anketo smo namreč ugotovili, da obiskovalci stran obiskujejo zaradi informacij o izdelkih in da jih zelo malo namerava tam tudi kupovati. Zato smo se načrtno odločili za skromnejšo, a hkrati neprimerno cenejšo trgovino,« odgovarja Zdravko Gubanec.

Kaj bi lahko še izboljšali

Čeprav so odgovori obiskovalcev spletne strani pozitivni, je mogoče veliko stvari izboljšati. Z nekaj preprostimi spremembami bi predstavitev Iskre Prins postala za obiskovalce prijaznejša, za podjetje pa koristnejša.

Začnite uporabljati marketing z e-pošto. Pametna uporaba e-pošte lahko vašemu podjetju prinese veliko večje koristi, kot le spletna stran. Pomislite na vse možnosti, ki se vam ponujajo: obveščanje o novih izdelkih, izobraževanje kupcev, sporočanje novosti, posebnih ponudb, neposredno pospeševanje prodaje Skratka, uporaba marketinga z e-pošto je naše največje priporočilo, saj vam bo prinesla največje koristi.

Odnos naj bo bolj oseben. S kupci komunicirajte bolj osebno, v prvi osebi. Dodajte na stran sliko direktorja. Trenutni prijem je preveč tehničen. Kupce lahko odvrne in jim podjetje predstavi kot odtujeno organizacijo.

Poživite opise storitev. Storitve so trenutno opisane nekoliko pusto, brez poudarjanja koristi za kupca in brez slik. Pri večini storitev se opisi končajo pri naštevanju različnih elementov storitve. Včasih so opisi tudi zelo nerazumljivi, tako da obiskovalec ne ve, kaj mu ponujate in kako mu bo to koristilo. Vživite se torej v vlogo kupca in mu ponudite informacije v zanimivejši obliki, dodajte pa tudi slike.

Poudarite prednosti pred konkurenco. V opisih storitev navedite razloge, zakaj bi se nekdo odločil za vaše podjetje in ne za konkurenco. Kaj vas torej loči od konkurence? Katere so vaše konkurenčne prednosti? To morate kupcem sporočiti zalo jasno.

Dodajte manjkajoče podatke. Na strani manjkajo podatki o delovnih časih franšiz in prodajaln, ki so lahko ravno tisto, po kar je morda prišel potencialni kupec na stran. Spet se vživite v kupca in se vprašajte, katere informacije potrebuje in s kakšnim namenom je prišel na stran.

Odločite se za boljšo rešitev e-trgovine. Če bi radi resno nastopili na internetu z e-trgovino, se morate pripraviti na resnejšo naložbo v to področje (vsaj tri milijone tolarjev). Le tako boste lahko pripravili e-trgovino, ki bo imela dober koncept in izvedbo. Za resno e-trgovino je potrebno veliko sredstev in truda, zato se za ta korak odločite le, če ste povsem prepričani, da si lahko privoščite naložbo in lahko zagotovite tudi organizacijske spremembe, ki jih ta zahteva.

Uporabite pisavo Arial ali Verdana. Priporočamo vam, da pisavo na strani spremenite iz Trebuchet MS v Arial ali Verdana, ki sta najbolj berljivi pisavi na internetu. Poleg tega obstaja nevarnost, da obiskovalci nimajo pisave Trebuchet MS. V tem primeru jim bo brskalnik prikazoval privzeto pisavo(Times New Roman), kar lahko popolnoma spremeni videz strani.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *