Iz enostavnega na dvostavno računovodstvo - 9. december 2003

Avtor: | Objava: 10.12.2003

Strokovni seminarImate vsa potrebna znanja za vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva?
 
Prepričajte se ali ste v celoti seznanjeni s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na merila sistema vodenja poslovnih knjig na  
 
strokovnem seminarju 
 
iz ENOSTAVNEGA NA DVOSTAVNO RAČUNOVODSTVO 
 
S 01.01.2003 morajo podjetniki, ki ne izpolnjujejo vsaj dva od treh kriterijev, ki jih določa 74. člen Zakona o gospodarskih družbah, obvezno voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
 
Na seminarju bomo predstavili razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom, praktično obdelali posamezne primere in razkriti na kakšen način poteka preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc s strani davčne inšpekcije.  
 
Seminar bosta vodili priznani strokovnjakinji  
Urška Premk, direktorica računovodskega servisa URMI in Romana Kruhar-Puc, davčna svetovalka in direktorica podjetja Uniconsult, z dolgoletnimi izkušnjami kot davčna inšpektorica. 
 
 
IZ VSEBINE PROGRAMA
 
 • Zakaj dvostavno knjigovodstvo in kaj nam omogoča,
 • osnovne razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvo,
 • ponovitev temeljnih knjigovodskih kategorij, upoštevajoč nove slovenske računovodske standarde (sredstva, viri, stroški, prihodki, odhodki, poslovni izid),
 • knjigovodske evidence, dokumentacija ter poslovne knjige v sistemu dvostavnega knjigovodstva,
 • knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov na sodobnem računalniškem programu za dvostavno knjigovodstvo,
 • materialno poslovanje,
 • blagajniško poslovanje in potrebne evidence,
 • sestava zaključnih računov,
 • sistem delovanja davčnega, delovnega in tržnega  nadzora pri podjetnikih,
 • preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc s strani inšpiciranja
 
 
SEMINAR JE NAMENJEN  
 • podjetnikom (s.p.)
 • vsem, ki vas čaka prehod iz enostavnega na dvostavno knjigovodstvo
 
KDAJ IN KJE?
 
V torek, 9. decembra 2003 ob 8.30 in bo predvidoma trajal do 13.30.Stara stavba AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana (vhod s parkirišča, dvorana v kleti)
 
 
KOTIZACIJA IN POPUSTI 
 

KOTIZACIJA 
Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 35.900 SIT + DDV in vključuje:  
-  predavanje strokovnjakinj
- strokovno gradivo
-  pogostitev 
-  izvod revije Podjetnik 

POPUSTI 
- 10.000 SIT z bonom
ali 10 % popust za naročnike revije Podjetnik,
- 15 % popust ima vsak naslednji     udeleženec iz iste organizacije 
(popusti se med seboj ne seštevajo) 

 
PRIJAVE
- preko spletne prijavnice
- po faksu na številko 01/423 82 60
- po e-pošti na naslov: zana.dolenc@seminarji.si
- po pošti na naslov: Podjetnik d.o.o., pp 147, 1001 Ljubljana
 
 
P.S. 
Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000, se kaznuje davčni zavezanec, če poslovnih knjig in evidenc ne vodi ali jih ne vodi v redu in pravilno ... (27.člen Zdavp)       

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *