Izbiranje novega podjetnika leta

Avtor: Jože Vilfan | Objava: 07.03.2006

Katero ime ali katera imena sodijo v kategorijo »podjetniškega presežnika«? Naj o tem odločijo dosedanji podjetniki leta.Pri Podjetniku se že od začetka leta pripravljamo na novo podelitev priznanja Podjetnik leta, tokrat šestnajsto po vrsti. Prav dolgi »staž« tega priznanja je narekoval tudi spremembo v postopku izbiranja novega prejemnika priznanja. Mar ni prav, smo se vprašali, da novega prejemnika priznanja (oziroma novo prejemnico priznanja ali podjetniško skupino – vse te možnosti so odprte) potrdijo in medse sprejmejo dosedanji podjetniki leta? Pogovor z nekateri podjetniki leta je potrdil naše občutke. Da, to je prava pot. Ne nazadnje, to priznanje in vsi podjetniki leta imajo določen imidž v družbi – prav je, da imajo pri tem, kdo bo dodatno vplival na ta imidž, besedo vsi tisti, ki so ga do zdaj gradili.  

Zato je letos izbor novega prejemnika priznanja potekal drugače. Do zdaj je namreč novega prejemnika oziroma prejemnike izbrala (dokončno) strokovna komisija, pri čemer je najprej določila štiri nominacije in nato med njimi »zmagovalca«.   Letos pa je izbor potekal takole:  

1. Priprava seznama kandidatov 
V uredništvu smo med podjetniki, predstavljenimi v naši reviji lani in v začetku tega leta, izbrali dvanajst imen. Vzporedno so nam dosedanji podjetniki leta poslali tudi svoje predloge, ki smo jih vse preverili in ovrednotili, in nato k uredniškemu seznamu dodali še eno ime.  

2. Izbor komisije 
Komisija se je med predlogi odločila samo za eno ime. Tudi v tem je razlika glede na prejšnja leta, kajti letos ni bilo štirih nominacij. Za to odločitvijo stoji ugotovitev, da se kriterij za prejemnika priznanja Podjetnik leta skozi prakso izbora viša. Izkazalo se je namreč, da ima vsaj polovica dosedanjih podjetnikov leta izdelke oziroma storitve, ki jih uvrščajo prav v svetovni vrh (primerjajte besedilo na našem oglasu, ki napoveduje novo podelitev – zato smo tudi druščino podjetnikov leta imenovali »Fenomeni v svetovnem merilu«). Po odločitvi komisije je uredništvo dodatno preverilo vse podatke o predlaganem podjetniku in zgodovino podjetja.  

3. Soglasje k predlogu komisije 
Na popoldanskem čaju so se čez nekaj dni zbrali člani strokovne komisije in dosedanji podjetniki leta (razen redkih izjem), prediskutirali predlog komisije in se tudi seznanili z drugimi imeni, ki so se znašla v končni konkurenci. Predlog komisije je bil potrjen.  

Po odločitvi strokovne komisije so novega podjetnika leta sprejeli v svojo družbo tudi dosedanji podjetniki leta. Na sliki: Jože Angeli, Igor Akrapovič, dr. Dušanka Janežič, Edvard Golob, Aleš Kristančič.

So podjetnice oškodovane?
 

Ena od tem, ki je razgibala odločanje podjetnikov leta o novem članu, je bila tudi prednost moških pri izbiri; vnaprej lahko namreč izdamo, da je tudi na letošnjem izboru zmagal podjetnik. Pogovor je pokazal, da je to posledica logike oziroma kriterijev izbora, ki so se razvijali skozi čas in potrjevali skozi vsak izbor. In če je kriterij »podjetniški presežek«, ki naj bo še dokazan na svetovnih trgih, potem hote ali nehote zaidemo v podjetništvo z močno tehnološko noto. In v tehnološkem podjetništvu so bistveno živahnejši moški. Tako smo torej prišli do notranje zakonitosti, ki je v zadnjih letih ustvarila verigo dr. Aleš Štrancar (biotehnologija), Igor Akrapovič (izpušni sistemi za motorje), Ivo Boscarol (ultralahka letala) in, zanimivo, pred tem Aleš Kristančič (vinarstvo, vendar z močno tehnološko noto). 

Tako je treba priznati, da imajo moški v našem izboru tako rekoč absolutno prevlado, vendar to ni zarota, temveč posledica logike izbora ... Ob tej ugotovitvi je bila pretežno moška druščina, ki je razpravljala o novem izboru, kar zadovoljna, ker ji je uspelo ubraniti se očitkov o vnaprejšnji prednosti moških. 

Intimnejša podelitev 

Popoldanski čaj pa je precej razgibala tudi priprava na program podelitve priznanja. Letošnja podelitev bo namreč drugačna od dosedanjih. Namesto odprtega dogodka z nekaj sto udeleženci bomo imeli tokrat tako rekoč intimni dogodek samo za povabljence, ki so tesno povezani z izborom podjetnika leta ali ki trajno sodelujejo z revijo Podjetnik. Dogodek po imel obliko večerje slow food s pogovorom, v katerega se bodo lahko vključili vsi povabljeni. Vsebino razprav bomo seveda predstavili v reviji, ključna tema pa bo mesto podjetništva v slovenski družbi.  

Je pomoč države »dopustna«? 

Na popoldanskem čaju pa se je ob tej ideji vnela razprava o razmerju med podjetništvom in politiko in še posebej, ali lahko postane podjetnik leta tudi nekdo, ki je bil prejemnik državnih pomoči oziroma subvencij. Razpravo, polno argumentov za in proti, je razčistil Tomaž Schara z naslednjim zanimivim razmišljanjem: »Pri slovenskih podjetnikih opažam, da zelo lahko pridejo do velikosti, ki jo lahko financirajo sami s svojim osebnim premoženjem in z reinvestiranjem dobička. Ustavi pa se jim, ko je treba v podjetje vložiti milijon evrov ali več. Če podjetnik v tistem trenutku dobi velikega kupca, pa naj bo to državna ustanova ali podjetje, dobi jadra.«  

Država kot naročnik je v nekaterih primerih torej ključni element razvoja določenih podjetij in to samo po sebi ni nič problematično. Po mnenju Tomaža Schare je edini problem v tem, da to doslej ni bilo transparentno, in da so se mnoga podjetja morala intenzivno lotiti lobiranja, da so izpeljala takšno financiranje, seveda prek javnih razpisov. Toda če so bila sredstva porabljena namensko, za razvoj, in če zgodba o takšnem podjetju potrjuje med drugim smiselnost vseh subvencij, potem takšne poti ne moremo kritizirati. Igor Akrapovič je nato dodal piko na i. Nima nič proti transparentnosti državnih naročil, kajti tudi to je trg, je pa načelno proti vsem subvencijah in podarjenemu denarju. Njegovo podejtje takšnega denarja ni potrebovalo; zato bi sam vsako razdeljevanje denarja preprosto ukinil.   

Dosedanji podjetniki bodo novega podjetnika leta sprejeli medse 23. marca na prireditvi v hotelu Domina Grand Media.

-------------------------------------------------------

»PODJETNIŠKI PRESEŽNIK« - KLJUČNI KRITERIJ ZA IZBOR PODJETNIKA LETA  

Glede na to, da so številni podjetniki leta na svojih področjih prvi ali med prvimi na svetovni ravni in da smo jih vse skupaj označili kot »Fenomene v svetovnem merilu«, se je strokovna komisija znašla pred nalogo, da izbere novo ime oziroma imena (načelno podjetnik, podjetnica ali podjetniška skupina), ki pomeni (pomenijo) »podjetniški presežnik«.   Beseda »presežnik« pove vse. Mnogi so dobri, malo manj jih je odličnih, a samo nekateri so pojem. Določali smo torej, kdo nas bo spet pripeljal do čudenja glede dometa slovenskega podjetništva. Iskali smo ime (imena), ki po poslovni uspešnosti, ugledu in sporočilnosti glede svoje osebnosti in dejavnosti sodi (sodijo) prav v vrh slovenskega podjetništva in s tem v izbrano druščino podjetnikov leta.

-------------------------------------------------------

Člani strokovne komisije za izbor podjetnika leta:

Dr. Bogomir Kovač (predsednik); EF, Univerza v Ljubljani
Dr. Dušanka Janežič; Kemijski inštitut, Ljubljana
Dr. Jaka Vadnjal; JAPTI, GEA College
Zlatko Ledinek; Kompas Design
Igor Akrapovič; Akrapovič d.o.o., podjetnik leta 2004
Dr. Aleš Štrancar; BIA Separations d.o.o., podjetnik leta 2005
Jože Vilfan; glavni in odgovorni urednik revije Podjetnik
Primož Kaučič; novinar revije Podjetnik

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *