Izbor Podjetnika leta 1998

Avtor: | Objava: 10.03.1998Utemeljitev

Jadranka in Drago Lemut prejmeta priznanje »Podjetnika leta« za:
- dosedanje uspehe podjetja Le Tehnika iz Kranja, ki jih je mogoče meriti po prometu, številu zaposlenih, po številu izdelkov, osvojenih trgih (praktično vse pod lastno blagovno znamko), pomembnih partnerjih v svetu, številu patentov in modelov ter po tehnološki osnovi podjetja;
- za prispevek podjetja h globalizaciji evropskega in svetovnih trgov;
- za uveljavitev lastne blagovne znamke na svetovnih trgih;
- za razvojno strategijo, ki je podjetje popeljalo na prvo mesto v Evropi in tudi med vodilne v svetu na svojem področju ter v sodelovanje z drugimi vodilnimi podjetji na svetu;
- za zamisel o nadaljnjem razvoju podjetja, v katerem naj bi bila Le Tehnika še naprej razvojni partner več pomembnih podjetij in ko naj bi racionalnost iskala na ravni enotnega evropskega trga.

Izjave članov komisije

Viljenka Godina: »Vesela sem, da je končno dobil to priznanje tudi podjetniški zakonski par.«

Dr. Miroslav Rebernik: »Zakonca Lemut dokazujeta temeljno načelo podjetništva, da se poslovne priložnosti nahajajo predvsem v času, šele zatem v prostoru.«

Dr. Bogomir Kovač: »Izdelki Le Tehnike so metafora poslovne globalizacije, podjetnika pa sta dobro razumela pomen tržnih niš, podjetniških mrež, notranjega reinženiringa (informatizacije poslovanja) in kozmopolitizma intelektualnega kapitala.«

Dr. Miro Kline: »To, kar Draga Lemuta dviguje nad slovensko, pa tudi svetovno povprečje, je njegovo dvojno življenje uspešnega podjetnika in inovatorja v eni osebi, ki preseneča svet z rešitvami, brez katerih bi se globalna vas slejkoprej spremenila v novi Babilon, zmešnjavo različnih jezikov in izključujočih se sistemov. V to komedijo zmešnjav je odločno posegel s svojimi izumi s področja telefonije, ki so premostili razlike med raznovrstnimi sistemi in ljudmi. Jadranka in Drago Lemut sta iz nič razvila podjetje, o katerem se na široko govori na vseh koncih sveta.«

Viljem Pšeničny: »Podjetniški družinski par je v Sloveniji vse bolj pogosta sestava podjetniškega teama. Ni več značilnost le obrtniške identitete, ampak vse bolj tudi dinamičnega podjetništva. Čeprav se v svetu vse manj družinskih podjetij ''prebije'' med gazele, smo lahko veseli, da jih je bilo med letošnjimi nominiranci kar nekaj.«

Dr. Jan Žižek:
»Člane komisije vsako leto znova razveseljuje inovativnost kandidatov za priznanje Podjetnik leta. Po tem Le Tehnika prekaša vse dosedanje kandidature. Uspeh podjetja temelji na kreativnosti in inovativnosti, kar je prispevek predvsem Draga Lemuta. S tem se potrjuje Schumpetrova trditev, da je ravno inovativnost temeljni element podjetništva. Čestitam in želim še veliko uspehov.«

Jože Vilfan: »Uspeh podjetja Le Tehnika je prav neverjeten ''šolski'' primer, kako se je iz preproste izhodiščne vizije premoščanja standardov v telefoniji razvila velika podjetniška vizija.«


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *