Izpolnjena prijava na razpis. Sploh vem, kaj vse sem se obvezal?

Avtor: Sabina Žampa | Objava: 08.10.2012

Pred oddajo vloge na razpis največkrat pozabimo na najpomembnejša dejstva, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. To pa je vse, kar je napisano, tam je z razlogom.Super, končno je razpis objavljen. Na hitro preletimo njegove glavne točke in si poskušamo zapomniti čim več stvari. V bistvu pa se vsa naša dejanja nato vrtijo zgolj okrog treh, štirih, za nas najpomembnejših informacij, kot so: namen razpisa, rok oddaje, upravičeni stroški in obvezne priloge. Naslednji korak je iskanje primernih ponudb v skladu z upravičenimi stroški in prilog, ki jih bomo priložili vlogi na razpis.
 
Je res to dovolj, preden se spustimo v prijavo na razpis? V nadaljevanju predstavljamo točke, ki so prav tako pomembne, in je prav, da jim posvetimo nekaj svojega časa.
 
Česa ne smemo spregledati
 
1. Navedena zakonodaja v prvem odstavku vsakega javnega razpisa ali razpisne dokumentacije ima svoj namen. Posredno sicer ne, če projekt teče in se izpelje v skladu z navedenimi aktivnostmi v vlogi na razpis. Kaj pa če ne bo in se bo kaj zalomilo? Vemo, katera zakonodaja je podlaga za izvajanje ukrepov v primeru nedoseganja zastavljenih ciljev?
 
2. Če nadaljujemo po razpisani dokumentaciji, se seznanimo s predmetom javnega razpisa, ki se nam zdi na prvi pogled zgolj nek splošen opis. Naš naslov projekta naj bo povzetek opisa predmeta javnega razpisa in še nato večkrat v vlogi v različnih opisih pri opisu, namenu in ciljih investicije posvetimo posebno pozornost predmetu javnega razpisa. Tako bomo dejansko zadostili osnovnemu pogoju.
 
3. Pogoji za kandidiranje vsebujejo nekaj pogojev, katerim moramo ustrezati. Eden od teh je pogoji za prijavitelje. To so pogoji, kot so: da ima podjetje sedež v Sloveniji; da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji; da v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetje ni bilo dolgoročno plačilno nesposobno, postopku insolventnosti ali prisilnem prenehanju; da ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države na podlagi smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij; da ni na seznamu subjektov, za katere velja omejitev na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ter najpomembnejše: da ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije. Če podjetje nima poravnanih vseh teh obveznosti, je enostavno izključeno iz nadaljnjih postopkov obdelave vloge in bo njegova vloga zavržena. Vprašanje, ki se pri tem pojavi, je, kateri je datum poravnanih obveznosti do države. Včasih je v razpisu navedeno, da priložena izjava ne sme biti starejša od, na primer, 30 dni, včasih si razpisovalec sam pridobi podatke o poravnanih obveznostih, takrat je to datum oddaje vloge na razpis.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *