JAVNI POZIV IN ZAHTEVE SLOVENSKIH INOVATORJEV VLADI RS

Avtor: | Objava: 25.04.2006



1. Zahtevamo ukinitev državnih posredniških ustanov, centrov, agencij za delovanje inovatorjev, ki so samo v letu 2005 zaposlovale več kot 100 državnih uslužbencev in so za svoje plače, prostore, materialne stroške in  delovanje porabile nad 1 milijardo SIT.           

Zahtevamo, da sta na MiG in MiVŠZT le po 1 uradnik za delovanjeinovatorjev. Vsa prihranjena proračunska sredstva  se dodeli inovatorjem. 

2. Inovatorji bomo sami izvajali lasten program, saj so med nami patentni strokovnjaki, ekonomisti, tržniki, pravniki, svetovalci z državnimi licencami. Delovali bomo v okviru gospodarske družbe, združenja - GIZ R TIM. 

3. Na osnovi ankete in potreb bomo izdelali lasten program, ne pa da nam ga pišejo na pamet nestrokovni državni uradniki za nekaj tolarjev, večino pa porabijo sami zase in nestrokovno sami izvajajo naše programe. 

4. Zahtevamo vrnitev 2 milijona namenskih sredstev in 500.000 SIT inovatorske članarine od bivšega PCMG, sedaj JAPTI , ki naj se prenesejo na GIZ R TIM. 

5. V preteklem letu Mi za gospodarstvo ni uresničevalo programa proračuna za tehnološki razvoj v višin 2,784 994 milijarde SIT in razvoja MG v višini 3,097 v nobeni postavki in je zavrnilo vse naše prošnje za pomočza izobraževanje in usposabljanje, promocijo, borzo, raziskave, članarine,   čeprav je imelo n.pr.samo za promocijo na voljo 187,72 miljonov sredstev.Na intervencijo g. Janše na MOS 2005 so nam milostno dodelili 1 milijon. Pri tem pa sta MiG in Direktorat za PK financirala tehnološke parke, univerzitetne inkubatorje, ki ne spadata v  MiG, s čimer sta prekršila  proračunsko financiranje, ki tega ne dovoljuje mimo programa proračuna. 

Zahtevamo odgovor in odgovornost odgovornih oseb ministra Andreja Vizjaka in direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost dr. Andreja Kitanovskega kam in komu sta dodeljevala navedena proračunska sredstava, saj nihče od 740 slovenskih inovatorjev in 1240 malih gospodarskih družb ni prejel za promocijo in razvoj svojih novosti niti tolarja.

Komu ste potem dali zgornji proračunski denar?! 

6. Zahtevamo povrnitev obljubljenih in v programu potrjenih in odobrenih stroškov za sejem v Ženevi v višini 1.830.000 SIT. Ta obljubljena sredstvaso uradniki MiVŠZT - DT samovoljno dodelili drugemu prosilcu. 

7. V letu 2005 je Slovenija na področju konkurenčnosti in inovativnosti v svetu nazadovala še za 10 mest, v Evropi pa je že čisto na dnu. Vlada, državni zbor in državni svet naj proučijo odgovornost resornih  ministrstev in ustrezno ukrepajo. 
                       
Posebno naj preverijo odgovornost ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka zaradi tri letnega nedelovanja TIA, za katero je zapravil nekaj sto milijonov  proračunskih sredstev, neodgovornega kadrovanja popolnega začetnika za direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost in neučinkovite inovacijske politike.           

8. Aktivni slovenski inovatorji zahtevamo, da obnovijo proračunska sredstva in programi, ki jih je bivša vlada ukinila leta 2001 v višini 480 milijonov in se je stanje žal v novi vladi še poslabšalo.                                            

9. V sedanjih razmerah aktivni slovenski inovatorji ne moremo delovati. Po štirih mesecih se državni uradniki in odgovorni ministri še niso zbudili iz zimskega spanja, saj do konca aprila ni bil objavljen še noben razpis za inovatorje, izveden noben program od 4 državnih inštitucij s 120 zaposlenimi uradniki, ki pa za državne stroške veselo potujejo po svetu, po seminarjih in konferencah in si dovoljujejo celo zastopati slovenske inovatorje. Pol leta aktivnosti bo mimo, pa razen besed in obljub, s katerimi pa nihče ne more delovati in poslovati.Seveda za to ministri, direktorji direktoratov in državnih agencij ne bodo odgovarjali. Poraba denarja državne inštitucije : aktivnim inovatorjem je v preteklem letu znašala 1, 46 milijarde : 12,46 milijona SIT, ali 140 uradnikov : 248 inovatorjem. 

10. Zato smo se aktivni slovenski inovatorji, ki smo svoje novosti razvili izključno z s svojim denarjem, da se preselimo v centre nove skupne evropske države.Žal v lastni državi ni razumevanja in pomoči, ki je običajna v drugih članicah EU. Evropska komisija vas je pred kratkim opomnila, da ne izvajate evropske inovacijske politike, mi pa samo dodajamo, da delate veliko škodo slovenskemu gospodarstvu in narodu.  

Snovik, 24.4.2006   

ASI – Aktivni slovenski inovatorji   
Prisotni na DNEVU SLOVENSKIH INOVATORJEV


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *