Je inventura nujna?

Avtor: Igor Kadunc | Objava: 12.01.2009Smo hitro rastoče trgovsko podjetje. Zmanjkuje nam časa, računovodkinja pa nas opozarja, da moramo že tako obremenjenim zaposlenim »obesiti« še inventuro. Je inventura nujna? 

Podjetniki ste pogosto usmerjeni predvsem na ustvarjanje dobička. Vendar vsaka dejavnost zahteva določene »zaledne aktivnosti«. Sem spadajo tudi letni popisi. Popis terjatev in obveznosti pri malem podjetniku niti ni bistven. Tu gre le za to, da se ugotovi, da se knjigovodsko stanje naših obveznosti in predvsem terjatev sklada s knjigovodskimi evidencami. Tako računovodstvo bolj ali manj kontrolira samo sebe. 

Povsem drugače pa je pri popisu blaga. Tu se pokaže pa vsa odličnost ali »šlamparija« zaposlenih, ki operirajo z blagom. Zaradi tega je vsaj letna inventura tisti nujni minimum nadzora. Če se artikli ne evidentirajo pravilno ob prevzemu, če se delajo napake pri izdaji blaga, če se blago včasih jemlje kar tako (pa četudi ga vzame lastnik ali direktor), potem je inventura groza. In žal je pogosto tako! Zaradi tega se inventuram vsi izogibajo! Drug problem je, da morajo inventuro delati drugi, kot s sredstvi delajo. Tako blagajne ne more delati blagajnik, skladiščnik pa ne podpisovati skladišča. Zakaj ne? Ker so sicer vaši vsi zaposleni poštenjaki, vsi ljudje na svetu pa ne. Tako ni druge možnosti, kot da dobro organizirate popis. Dobro organizirati pomeni tako z vidika računovodstva, kjer morajo dobiti na koncu inventurni elaborat, kot tudi logistično in organizacijsko. Če imate ustrezne programe z recimo splošno uporabljeno črtno kodo, se lahko pripravijo ustrezni programi, da bosta evidentiranje in uparjenje potekala hitro. Skladiščniki naj pripravijo blago tako, da se bo lahko popis odvijal hitro. Pomembno je tudi, da se zagotovi in do konca razčisti usklajevanje podatkov. Odkrite napake pri inventuri se morajo hitro in do konca uskladiti z inventurnim stanjem.  
 
Popis osnovnih sredstev bi moral biti v informacijski dobi »mala malica«. Pa žal ni tako, ker se včasih med letom ob nabavi (ali premikih med prostori, skrbniki …) ne zavedejo vsi pomembni podatki. Več je tega, pomembnejša je inventura! Tako vam kot direktorju ne preostane drugega, kot da daste vso podporo računovodji in zagotovite, da bodo vsi vključeni ustrezno motivirani, za to »povsem odvečno delo.«

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *