Kaj gre v pokojninsko osnovo?

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 07.09.2009Zanima nas, katera izplačila plač gredo v pokojninsko osnovo. Od katerih vrst izplačil se izračunava odstotek delovne dobe, oziroma na kateri podlagi revizor izloči zneske, ki so obračunani in od njih obračunani in plačani prispevki. 

V pokojninsko osnovo gredo vsa izplačila zaposlenemu, od katerih so bili obračunani določeni prispevki. Za izračun pokojninske osnove se ne glede na obračunane prispevke, ne štejejo: 
– prejemki, od katerih niso plačani prispevki, razen nadomestil iz invalidskega zavarovanja; 
– prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela (na primer delo preko polnega delovnega časa, ki presega omejitve, določene z zakonom, sodelovanje v izpitni komisiji, predavanja zunaj redne zaposlitve); 
– prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer dnevnice, kilometrine, terenski dodatki, dodatek za ločeno življenje, dodatek za prehrano, potni stroški, prevoz na delo); 
– regres za letni dopust; 
– nagrade ob delovnih jubilejih; 
– prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plačila po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki; 
– odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev; 
– prejemki v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev in 
– osnove, od katerih so bili plačani prispevki za dokup pokojninske dobe. 

Kljub plačilu prispevkov iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami, se te ne vštevajo v izračun pokojninske osnove in jih pri sporočanju podatkov o zavarovalni dobi in plači v skupni znesek plače ne vštevamo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *