Kaj mora TRGOVEC Z ELEKTRIČNO OPREMO in STROJI vedeti o njihovi PRODAJI in REŠEVANJU REKLAMACIJ - 9. junij 2005

Avtor: | Objava: 18.05.2005 • Kakšno spremno dokumentacijo morajo po novem imeti stroji in električna oprema? Katere listine, oznake, izjave, garancije, navodila?
 • Kateri podatki so obvezni na garancijskem listu?
 • Kakšne so obveznosti proizvajalca, uvoznika, distributerja, trgovca ... ?
 • Kako pravilno reševati garancije (zakonski roki, odgovornost ... ) 
V praksi povzročajo ti zahtevki številne nejasnosti, saj obširen proces usklajevanja domače zakonodaje z evropsko še ni končan in trgovci morajo upoštevati nekatere evropske predpise in hkrati domačo zakonodajo, ki poleg splošne zajema tudi posebno zakonodajo za posamezne proizvode. Kateri predpisi pri tem veljajo? 
 
Pridružite se nam na strokovnem seminarju 
 
Kaj mora TRGOVEC Z ELEKTRIČNO OPREMO in STROJI vedeti o njihovi PRODAJI in REŠEVANJU REKLAMACIJ
 
na katerem vam bodo trije strokovnjaki s Tržnega inšpektorata
 
- Roman Kladošek, dipl. iur., glavni tržni inšpektor
- Pavel Peter Gorše, univ. dipl. inž. in
- Robert Gradišar, univ. dipl. inž. 
 
pojasnili, kakšno blago ustreza zakonskim določilom, kako reševati reklamacije in odpravljati napake v garancijskem roku.  
 
Postopke bodo prikazali praktično na dveh primerih - prodaje stroja in prodaje električne opreme!  
 
 
S E M I N A R    J E    N A M E N J E N  
 
- trgovcem s stroji in električno opremo na debelo in drobno 
 
V S E B I N A    S E M I N A R J A
 

Obveznosti prodajalca iz prodajne pogodbe    
- izročitev blaga kupcu v skladu s pogodbo    
- jamčenje za stvarne napake    
- odgovornost za brezhibno delovanje stvari (garancija)

Prodaja strojev    
- obveznosti trgovcev pri prodaji strojev    
- ustreznost strojev na slovenskem trgu 

Prodaja električne opreme     
- obveznosti trgovcev pri prodaji električne opreme    
- Ustreznost električne opreme na slovenskem trgu    
- Električni gospodinjski aparati (spremne listine, oznake in energijske nalepke) 

Dva primera iz prakse: prodaja stroja in električne opreme   
- nepoznavanje osnovnih obveznosti iz naslova prilaganja listin,    - označenost  proizvodov ( CE, energijska oznaka, oznaka hrupa),   
- praktičen prikaz enostavnega postopka kontrole, ki ga lahko izvede trgovec pred      sklenitvijo pogodbe o nabavi oziroma pred dajanjem izdelka na police ... 

Reševanje reklamacij potrošnikov 

Odgovori na vprašanja udeležencev! 

  
 
 K D A J    I N    K J E ? 
 
 • v četrtek, 9. junija 2005, s pričetkom ob 9. uri in bo predvidoma trajal do 14. ure.
 • registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00.
 • Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zaloška cesta 29, 3. nadstropje. 
 
K O T I Z A C I J A    I N    U G O D N O S T I 
 

KOTIZACIJA 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 39.500 + DDV in vključuje:

 • predavanja strokovnjakov
 • strokovno gradivo
 • pogostitev
 • izvod revije Podjetnik

PRI PODJETNIKU SE POPUSTI SEŠTEVAJO! 

 • 10 % za naročnike revije Podjetnik
 • 10 % za prijave, prejete do 29.5.2005 
 • 10 % za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije
 
 
 
P R I J A V A    I N    I N F O R M A C I J E
 
Prijave sprejemamo pisno:
- po faksu na št. 01/423 82 60
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana ali
- po e-pošti na naslov narocnine@podjetnik.si.  
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Katja Kenk, 01/200 20 70, katja.kenk@podjetnik.si. 
 
Pred seminarjem nam lahko pošljete svoje vprašanje na e-poštni naslov katja.kenk@podjetnik.si, na katerega boste dobili odgovor na seminarju!
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *